Законът

Венцислав Рангелов: Много малко структури могат да се похвалят със собствен закон, и то със 130-годишна история

Ренета Николова 130 години от приемането на първия „Закон за но- сене на оръжие“ отбеляза в края на 2017 г. една от най-авторитетните и важни служби - за контрол върху общоопасните средства. Законът е приет през 1887 г. с указ на княз Фердинанд I, по това време министър- председател е Стефан Стамболов. Използвахме повода, освен да отбележим юбилея, да зададем и въпроси на Венцислав Рангелов, началник на служба КОС в СДВР, свързани с мерките за превен- ция и контрол, които службата предприема с оглед на засилената употреба по време на празниците на пиротехнически изделия, фойерверки, бомбички и т.н. Г-н Рангелов, през 2017 г. служба КОС отбеляза една наистина впечатляваща годишнина – 130 г. от приемането на първия „Закон за носене на оръжие“. Честит юбилей на службата! Какво според Вас е най-важното, което е било постигнато в този период? Благодаря за поздравленията. Наистина 130 години са много сериозен период за една структура. През годините след приемането на закона и от самото й създаване тя се е утвърждавала и е доказала, че е обществено значима. Измененията, разбира се, в годините са много, съобразно обществения интерес, който също се е променял. Много малко структури биха могли да се похвалят със собствен закон, и то със 130-годишна история. Ние наистина можем да се гордеем с това. Отпразнувахме го подобаващо – всички регионални дирекции, всички, които работят в системата на КОС към момента, и голяма част от тези, които са преминали през структурата ни. В края на годината обикновено се прави цялостна равносметка на работата, каква беше 2017-а за служба КОС? Какво показва статистиката, кое отчитате като най-голям успех? Към нашата структура има огромен интерес и от обществото като цяло, и от всички, които по един или друг начин са зависими от дейността ни. Тя е многопосочна, защото думичката КОС означава контрол над общоопасните средства, а тук влизат много неща. Ние имаме един специализиран закон, който обединява взривните вещества, огнестрелните оръжия, боеприпасите и пиротехническите изделия. Но можем да прибавим към това и контрол на радиоактивните вещества и отровите, така че това е един много сериозен спектър от дейности. И ако трябва да направим един анализ на всичко, ще ни отнеме доста време. Затова ще се спра по-специално на оръжията, тъй като общественият интерес там е най-голям. Статистиката е променлива величина във времето, но за страната показва, че 220 000 физически и юридически лица, повтарям - и юридически лица, притежават приблизително 393 000 оръжия. Това е като цяло за страната. Що се отнася до територията на столицата, аз тук бих могъл да взема по-сериозно отношение, защото все пак съм началник на тази структура за столицата, цифрите са - около 41 000 физически и юридически лица притежават 75 000 оръжия. Тук ще уточня, че като говорим за оръжия, има много раздели, които всъщност са под обща шапка, като ловни, спортни, за колекциониране, търговия, охрана и самоохрана. По отношение на успехите за годината, опитвам се да сравнявам периоди – миналата с тази, но не мога да се похваля със сериозни успехи. По-скоро структурата стои на едно място от много години, пък работата ни е неимоверно повече. В това отношение имаме сериозни предложения за промяна на самата структура, на статута и щата й. Смятам, че имаме разбиране от страна на част от ръководството на министерството. Написали сме своите становища, но по право Главната дирекция може да инициира каквито и да било промени по отношение на структурата. Нашите виждания са, че и в закона са нужни изменения и допълнения, защото ние считаме, че има проблем по отношение на контрола и съответно трябва да се намери начин как този контрол да се усили, за да има по голям ефект от нашата работа. Понеже стана въпрос за контрола, чувала съм, че в други страни, например в Румъния, той е много по-сериозен по отношение на газовите оръжия. Ние и преди сме коментирали, че те по принцип са проблем. Каква е ситуацията в момента? Да, разбира се, те са проблем при нас, и то сериозен. Това се потвърждава и от разговорите с други институции, особено с Прокуратурата, тъй като те най-често се сблъскват с такива случаи, резултат от употребата на газови оръжия. У нас те са на регистрационен режим. Водят се неогнестрелни оръжия, заедно с пневматичните оръжия, които също са проблем. Всеки ден четем в медиите за инциденти, които са станали с т.нар. неогнестрелно оръжие, т.е. с пневматично и с газово оръжие. Преправят го. Има дори убийства, извършени с преправено оръжие. Преди много години газовото оръжие беше на разрешителен режим и тогава такива проблеми не сме имали. Към момента твърдя, че около 90 процента от престъпленията се извършват с газово оръжие. Понеже ме попитахте за Румъния - там газовото оръжие е забранено. Те имат 460 ареста, направени точно по тази тема. При тях забраната е за носене и употреба. Наскоро имахме посещение от колеги от тяхната дирекция за контрол на оръжията. Тъй като става въпрос за сравнение на двете структури, в Румъния са преценили, че структурата, която е идентична на нашата, е дирекция. Ние и Главната дирекция сме сектори. Разбирате каква е разликата в нивото, а от там естествено и в самото качество на работа. Така че там са по-напреднали от нас. Какви са другите най-важни промени, които трябва да бъдат направени в закона? Много са промените, които трябва да се направят, но ще посоча само една по отношение на носенето на оръжие, защото не е фиксирано как трябва да се носи. Според нас трябва да се посочи изрично, че оръжието трябва да се носи по тялото в кобур. По тялото – може да бъде долу на глезена, може да бъде под мишницата или на кръста. А не както е сега - оръжието се носи във всичко – чанти, куфарчета, дори в найлонови торбички имаме случаи, които сме засичали. Оттам загубванията и кражбите са изключително много, а знаете какво значи, когато това оръжие попадне в лица, които са недобросъвестни и злонамерени. Така че носенето е единият от моментите, които бихме искали да намерят законова промяна, което ще е и стъпка към профилактиката. Между другото и в жабките на колите се съхранява оръжие и при едно разбиване на колата оръжието отново може да бъде откраднато. Обикновено около новогодишните празници хората започват да купуват всякакъв вид пиротехнически изделия, фойерверки, бомбички и т.н. Какво предприема КОС като превенция? Какво ще посъветвате хората, които проявяват такива пиротехнически интереси по празниците? Има закон, който казва какво трябва да се прави с пиротехническите изделия, кой има право да ги купува, кой да ги търгува и къде могат да се употребяват и къде не могат. Кои класове могат да се продават на граждани, на каква възраст могат да ги закупуват и съответно кои могат да ги употребяват и къде. Това се отнася изцяло за нашата дейност и за оръжията, и за взривните вещества. Ние не можем да бъдем навсякъде, за да следим всеки един гражданин какво прави. Той е длъжен да изпълнява закона. В крайна сметка, ако го наруши и бъде констатирано това – има си санкция за всяко едно от тези нарушения. Така че всеки един трябва да се съобрази, когато продава, на кого продава и, ако наруши закона - да изтърпи съответната санкция. Моят апел е спазвайте закона, спазвайте правилата за безопасност, което е най-важното. Към момента имаме екипи, които работят навън. Така ще бъде до Нова година и след това. Ние целогодишно правим такива проверки, но сега мерките ще бъдат по-сериозни, по-засилени. Ще имаме оказана помощ от териториалните управления и от други полицейски структури, които ще се включат в това да ни помогнат по отношение на контрола. Какви ще бъдат основните приоритети пред служба КОС през 2018 г.? Бих си пожелал преди всичко съставът, който работи тази нелека дейност, да вярва, че рано или късно ще се случат тези промени, които ние очакваме всяка година по отношение на структурата, по отношение на щата, по отношение на материалната част, така че да се чувстват едни пълноценни служители, които изпълняват служебните си задължения. Към момента има голям отлив от тази дейност. Много качествени хора напуснаха. Някои се пенсионираха преждевременно. Имаше още какво да дадат, но си тръгнаха. Така че нека да се успокоят и да вярват, че ще дойдат по-добри дни. Зад нас са 130 години история, ние сме последователи на много поколения и нашето желание е да постигнем едно ниво, което да ни даде възможност да се гордеем, че сме в тази структура. Наясно сме, че решенията се взимат на много по-високи нива, решенията се взимат и в парламента. Гласуват се закони. Предлагат се за изменения и допълнения. Пак ще кажа, за да надградим, ние трябва да отговаряме на определени изисквания. За момента, с тази структура и с този числен състав, ние не можем да осъществим достатъчно ефективно този контрол, който е необходим за нашата дейност. А в момента ние изпълняваме и европейски директиви. Трябва да се помисли за вътрешно разделение в структурата - в сектора трябва да има група, която да се занимава с административната работа, и група, която да се занимава с контрола. Тогава бихме могли да кажем, че ще бъдем много по-ефективни. Сега разчитаме на хората да бъдат съвестни и когато им изтичат разрешителните, да идват в указания срок. Въпреки че сме създали организация да бъдат уведомявани лицата, на които им изтичат разрешителните, то това не е наше задължение. В момента нашите служители се обаждат по личните си телефони, за да информират гражданите. Това е във финансов ущърб на служителите, тъй като дори не са ни предоставени служебни sim карти. Задълженията са на тези, на които са им издадени разрешенията. Има закон. Когато някой го наруши, следва санкция срещу него, включително и по НПК по чл. 339 за незаконно притежаване на оръжие след изтичането на срока. Т.е. апелирате за по-голяма отговорност от гражданите да следят за сроковете на разрешенията и да реагират своевременно... Да, и да са по-внимателни при носенето, употребата и съхранението на оръжието. Да не го употребяват за решаване на спорове. Факт е, че престъпления, извършени със законно оръжие, са рядкост. Потвърждава ли се статистиката? Да, точно така е. Случаите със законно оръжие са единични, от битов характер. Проблемът е с незаконното и газовото оръжие. Какво ще пожелаете на нашите читатели в навечерието на Нова година? Пожелавам весели и най-вече спокойни празници!