Законът

Георги Дичев: Законодателят заслужава поздравления, че беше смел и с промените в ГПК отговори на нуждите на съвременния бизнес и граждански отношения

Направи се крачка напред с въвеждането на нови способи за обезпечаване на вземанията

Ренета Николова Г-н Дичев, в началото на 2018 г. каква е равносметката от изминалата година, какво показва статистиката на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), какви тенденции се очертаха? За цялата изминала година статистиката все още не е готова, но пък имаме за първите 6 месеца и така вече се очертават тенденциите. Няма някаква радикална промяна от предходните години. Около 200 000 дела се образуват годишно при ЧСИ. Събраната сума е около 1 млрд. лв. и малко над нея. Това, което прави впечатление, е, че се увеличават събраните суми в полза на гражданите. За първите 6 месеца на 2017 г. има 92 млн. лв. събрани в полза на физически лица, за сравнение през предходната са били събрани 150 млн. лв. за цялата година. Т.е. тук имаме едно сериозно увеличение. Удовлетворени сме, че сме събрали една много сериозна сума в полза на гражданите, тъй като те за разлика от банките и фирмите нямат огромни вземания. Т.е. това са десетки български граждани, които са получили съдебно изпълнение на техните признати от съда права. Другата тенденция е, че делата на банките продължават да намаляват, и то драстично, и са вече едва 14 процента от всички новообразувани дела. Броят на новообразуваните дела за вземания на съдилищата също намалява. Те са само 5200 при 16 000 за предходната година, но пък събраните суми са доста повече – за първите 6 месеца 800 000 лева, при положение че за цялата 2016-а е събран 1 милион. Цифрите показват, че броят на продажбите не се е увеличил. Чакаме да видим през второто тримесечие дали няма да има някаква промяна, тъй като на свободния пазар на недвижимите имоти се вижда, че има сериозно оживление. От ноември м.г. вече са в сила ноните текстове в ГПК. Какво де факто се промени за гражданите, касаещо Вашата работа? Предложенията, за които настояваше КЧСИ, приеха ли се? Голямата част от нещата, за които ние работим от години, бяха приети. И ние сме удовлетворени, тъй като там са защитата на т.нар. социални плащания, когато се извършват по банкова сметка – имам предвид заплати, пенсии, социални помощи. С промените вече е осигурена една доста сериозна гаранция, че такива средства няма да бъдат отнемани от хората. Разшириха се действията, които подлежат на обжалване – също по наша инициатива. Въведоха се доста прозрачни гаранции и механизми за търговете, така че да се намалят възможностите за шиканиране и манипулиране от страна на недобросъвестни наддавачи и да се постигне максимално висока цена. Електронните търгове са нещо, което е революционно за България. И не само за България между впрочем, тъй като в Европа само в 3 – 4 държави има такъв ред и възможност. Така че България с тези промени се нарежда сред лидерите в новаторството в съдебното изпълнение. Крачка напред се направи и с въвеждането на нови способи за обезпечаването на вземания, което е важно за бизнеса. Например, когато единственият актив, който има дадена компания, е търговската марка. Ценен актив, но досега не можеше да се изпълни вземане срещу такава фирма. След промените това вече е възможно, така че кредиторите да получат удовлетворение дори и в случаи, когато няма други налични активи. От тази гледна точка нещата са много добре разписани, но от друга законодателят като че ли много залитна в една посока. Този път се прекали със защитата на длъжника. Балансът бе нарушен. А ние винаги сме казвали, че има две страни – кредитор и длъжник, и че законодателят трябва да поставя нещата винаги по средата. Сега като че ли махалото отиде в едната посока. Ще трябва време да се анализират последиците от промените, приложени на практика. Но най-важните неща бяха приети. Аз ги казах преди малко. Така че законодателят заслужава поздравления заради това, че беше смел с промените в ГПК да отговори на нуждите на съвременния бизнес и граждански отношения. Хората винаги се интересуват и от това какви мерки взема Камарата за дисциплинарни производства, за контрол на изпълнението – какво се случва там? Тригодишният мандат на това ръководство, който приключва, започна с категорична заявка за изключително сериозен контрол. По една или друга причина нещата бяха леко поотслабени в това отношение. В последните три години ние проведохме една целенасочена политика с множество мерки за засилване на контрола и на дисциплината. Статистиката го показва ясно – много повече са дисциплинарните производства, с много по-тежки искания и с много по-тежки наказания. Камарата полага огромни усилия - въведохме мониторингови системи за контрол и надзор, постоянно се правят проверки на канторите. За м.г. от страна на Съвета на Камарата са направени 10 искания за лишаване от права. Влезли в сила са 3, други са в процедура, така че ние много сериозно подхождаме към този въпрос. Мисля, че и колегите го разбират. В началото имаше голямо брожение, че Камарата се е превърнала в някакъв вътрешен цербер, който вместо да защитава, тормози своите членове, но всъщност колегите осъзнаха, че този контрол и санкциите са неизбежни, когато се вижда, че някой умишлено е нарушил закона. Няма как по друг начин тази професия, изпълняваща функция, делегирана от държавата, да просъществува и да бъде с авторитета, който би следвало да има. Какво предстои през 2018 г. – Вие казахте, че приключва цикълът на това ръководство, т.е. предстои отчетно–изборно събрание. Какви според Вас трябва да бъдат най-важните приоритети, които да залегнат в работата на Камарата през 2018 г.? Две са главните направления – едното е постоянното усилие на Камарата още от преди 12 г., защото сега се навършват 12 г. от създаването й, за електронизация, автоматизация, достъп до информация, който трябва да бъде електронен, дори електронни действия, ако щете. Нещо, което се случва в Европа, а при нас е много трудно да се събира информация. Комуникацията все още е писмена, на хартия. Това забавя изключително много процеса и, уверявам Ви, че са много случаите с недобросъвестни длъжници, които успяват в този период, докато съдебният изпълнител събира информация за длъжника, да изчистят, образно казано, имуществото си. И всъщност кредиторът впоследствие да не може да бъде удовлетворен. Така че това е първостепенно значение. За съжаление през този мандат, въпреки че положихме много усилия, не успяхме да доведем нещата докрай, една от причините бе тази изключително силна атака, на която беше подложена професията. Електронизацията е едното направление, в което трябва не да се работи, а да се приключи спешно. Целта е цялата информация на всички регистри в контекста на електронното управление и намаляване на административната тежест да бъде обменяна в електронен вид. Това е важно и за гражданите, то е, първо, по-бързо и, второ, по-евтино. Другият приоритет за КЧСИ е в посоката, в която през последните 3 години ние работихме. Професията трябва да бъде изпълнявана от отговорни хора, които осъзнават какво работят, кой им е възложил тази функция и които изпълняват задълженията си съобразно закона. Не трябва да има такива случаи, като през годините назад, т.е. професията трябва да се изчисти докрай от колеги, които очевидно доказват, че нямат място в нея.