Законът

Предлагат промени в постановлението за националната програма за саниране

Възстановяването на щети, които са възникнали вследствие на занижен контрол от страна на общината, ще бъдат за сметка на бюджета на местните власти. Това предвижда разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет №18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Документът е публикуван за обсъждане на електронната страница на МРРБ в секция „Проекти на нормативни актове“ и на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Становища по него могат да се подават до 19 март т.г. „Мярката цели да дисциплинира местните власти в прилагането на по-строг контрол при извършването на строително-монтажните дейности“, е обяснила ресорният зам.-министър Малина Крумова, цитирана от пресцентъра на МРРБ. По думите й целта е гражданите да не бъдат натоварвани финансово. На 14 януари МРРБ даде допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-строг контрол при реализацията на НПЕЕМЖС, напомнят от министерството. Осъществяваният от ведомството мониторинг на програмата е установил, че местните власти като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители. От МРРБ смятат, че това може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите, а некачествено направените дейности по даден обект - до прекратяване на договора за него с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси. За да се осигури по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата, с проектопромените на ПМС №18 се предвижда всички органи, които имат правомощия да осъществяват контрол върху работите, съгласно фунционалните си характеристики, да оказват необходимото съдействие на МРРБ. Констатациите за нарушенията и неизпълнението на условията на НПЕЕМЖС ще бъдат основание за отказ на финансиране. Въвеждането на застраховка за качество на строително-монтажните работи се предлага като още един начин за обезпечаване на реализацията на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите. По този начин ББР ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените контракти с общините. С предлаганите промени в ПМС №18 се прецизира размерът на разходите за обновяване на участващите в програмата сгради. Той ще се определя на база разгъната застроена площ за всеки обект според разпоредбите на Закона за устройство на територията, посочват от МРРБ. Прецизира се и начинът на определяне на размера на дължимите лихви към ББР, което ще доведе до намаляването им, отчитат от регионалното ведомство. С цел по-добро планиране на дейностите и на необходимия ресурс при изпълнение на НПЕЕМЖС се предлага да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало преди насочването на средства към такива със забавена реализация.