Законът

Свилена Димитрова: Възможностите на медиацията са много и всички могат само да спечелят от нея

КСБ и ЦСМ ще работят по теми от взаимен интерес

Емил Христов Адв. Димитрова, Вие сте председател на Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийския районен съд (СРС) и Софийския градски съд (СГС). Разкажете ни за работата на структурата? ЦСМ е създаден и работи по програма „Спогодби“ към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Това е първият съдебен център у нас, който функционира от над 9 години. По негов модел вече се откриват центрове и в други съдебни райони на страната. Структурата е действаща благодарение на доброволческия труд, който се полага от медиаторите и съдиите, които членуват в него. Стремим се ЦСМ да е достъпен за всички – ежегодно провеждаме „Дни на медиацията“ и „Дни на отворени врати“, специализирани обучения на медиатори, съдии и адвокати, както и информационни срещи с ученици и студенти. Организираме още срещи за обмяна на опит и сътрудничество със социални работници и такива с чуждестранни експерти. Освен това участваме в дискусии, кръгли маси и работни групи, включително и за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с медиацията. Как премина кампанията по повод „Дни на медиацията“ в края на 2018 г. и какво включи тя? Традиционно ние винаги правим срещи и презентации както с институциите, така и с граждани, адвокати, ученици. Целта е в тези Дни да стигнем до възможно най-широк кръг хора и да популяризираме медиацията. По-различното през миналата година беше, че представихме ЦСМ и пред браншови организации, сред които беше Камарата на строителите в България (КСБ), както и пред КНСБ, Българския лекарски съюз. Оценката на всички беше много позитивна, надяваме се да сме събудили интереса към алтернативата на съдебния процес, защото във всяка от тези организации има етични комисии и това, което ни беше споделено, е, че след като комисиите излязат с решение, често едната или и двете страни са недоволни. Там именно е мястото на медиацията. Всички ръководители на структурите, с които разговаряхме, бяха заинтересовани. Бъдещето ще покаже как ще се развие това. Много важен акцент по време на Дните беше широката дискусия с адвокати и магистрати на тема „За кои видове дела е възможно прилагане на задължителна медиация – възможности за въвеждане на първа задължителна среща по медиация по семейни дела”. Какво още постигнахте през 2018 г. за Центъра? Към момента в дейността на ЦСМ участват над 90 медиатори – доброволци, и 15 съдии, а общият брой на препращащите към медиация съдии от СРС и СГС е над 40. На този етап най-голямото ни признание е, че през 2018 г. станахме пример за успешен съдебен център за цялата страна, референт за практика по препращания, който се ползва с безспорен авторитет сред институциите, канен е да участва в различни инициативи за популяризиране на съдебните препращания и на медиацията в България. През изминалата година по модел и партньорство на Центъра за спогодби и медиация беше открит изцяло от доброволци съдебен център при Районния съд и Окръжния съд в Перник. Какво следва през 2019 г? Основните цели в дейността на ЦСМ са насочени към осигуряване на един по-лесен, икономичен, бърз и ефикасен начин за разрешаване на споровете като алтернатива на съдебното производство в услуга на обществото, от една страна, и намаляване на натовареността на съдилищата и подобряване качеството на правораздаването, от друга. Но освен това за постигането на тези цели Центърът за спогодби и медиация активно работи и за популяризиране на медиацията в България и увеличаване на приложението й. Надяваме се да продължим и дейността си в посока въвеждане на задължителна медиация по някои дела. Какъв вид спорове могат да се решат в СРС и СГС чрез медиация? Ще посочите ли конкретен пример? Всякакви спорове по висящи дела в Софийския районен съд и Софийския градски съд са отнасяни към Центъра – дори и по наказателни дела от частен характер - известните като „обида“ и „клевета“. Разбира се, не всеки случай е подходящ, но там, където има продължаващи отношения, общо имущество или деца, медиацията е добрият вариант за страните. Най-голям е броят на семейните дела в момента, но има също делбени, както и между търговци – включително спорове между строители или с участието на строители. Възможностите са доста, а ролята на медиатора е да намери общите интереси на страните и да им помогне, след като ги осъзнаят, да стигнат до взаимно изгодно решение. Споменахте, че сте провели работна среща с ръководството на КСБ. Кои бяха основните теми, които разисквахте? Действително срещата беше много интересна и за двете страни – в нея участваха медиатори и съдии от ЦСМ. Разказахме за кампанията ни по повод „Дни на медиацията“, но говорихме и по съвсем конкретни идеи за съвместна дейност. Изп. директор на Камарата на строителите в България инж. Мирослав Мазнев ни увери, че КСБ има готовност да работи заедно с Центъра и да реализираме общи инициативи. Как ще се развиват в бъдеще отношенията Ви с КСБ? Идеята ни беше да сформираме съвместни експертни групи, които на оперативно ниво да работят по теми от взаимен интерес. Някои от основните насоки ще са: възможности за медиация след или по повод на спорове между членове на КСБ; въвеждане на клаузи за медиация в договорите за строителство; съвместни усиля за въвеждане на законодателни промени за ползване на медиацията като етап от досъдебно уреждане на спорове. Възможностите на медиацията са много и хубавото е, че всички могат само да спечелят, ако решат да пробват, защото ако не успеят, както аз често казвам - съдът им е гарантиран. Но ако медиацията доведе до положителен резултат, ще спестят време, усилия, средства, нерви, а често – ще помогнат на партньор, дете. Заслужава си.