Законът

Американско партньорство в борбата с престъпността


САЩ се явяват важен, основен и първостепенен партньор в борбата срещу международния наркотрафик, тероризъм, контрабанда, прането на пари и трафика на хора. Това каза премиерът Бойко Борисов на срещата с помощник държавния секретар на САЩ Дейвид Джонсън, провела се по въпросите на борбата с наркотиците и престъпността. Той подчерта важността на системите на правоприлагане и добави, че „там, където ни е необходимо да ползваме чужд опит, или дори право на мнение, ние го ползваме. И се надявам и прокурорът, и съдиите, и следователите, и полицаите да се съобразяват с тези препоръки, за да изградим една силна  правоохранителна система.” Борисов подчерта, че не е важно колко са задържаните, а как след това се придвижва производството, водещо до присъди. „Първото сме го доказали и сега остава второто”, допълни министър-председателят.
„През последната година България предприе впечатляващи стъпки за борба с организираната престъпност и корупцията, включително и чрез промени в НК и НПК. Силните институции за опазване на закона са най-ефективният начин за справяне с криминалните групировки”. Това заяви помощник държавният секретар на САЩ Дейвид Джонсън. Той благодари на премиера Борисов за тясното сътрудничество с американските правоприлагащи служби и изрази задоволство от резултатите по залавянията, реализирани през 2010 г., като ги определи като впечатляващи.

САЩ се явяват важен, основен и първостепенен партньор в борбата срещу международния наркотрафик, тероризъм, контрабанда, прането на пари и трафика на хора. Това каза премиерът Бойко Борисов на срещата с помощник държавния секретар на САЩ Дейвид Джонсън, провела се по въпросите на борбата с наркотиците и престъпността. Той подчерта важността на системите на правоприлагане и добави, че „там, където ни е необходимо да ползваме чужд опит, или дори право на мнение, ние го ползваме. И се надявам и прокурорът, и съдиите, и следователите, и полицаите да се съобразяват с тези препоръки, за да изградим една силна  правоохранителна система.” Борисов подчерта, че не е важно колко са задържаните, а как след това се придвижва производството, водещо до присъди. „Първото сме го доказали и сега остава второто”, допълни министър-председателят. „През последната година България предприе впечатляващи стъпки за борба с организираната престъпност и корупцията, включително и чрез промени в НК и НПК. Силните институции за опазване на закона са най-ефективният начин за справяне с криминалните групировки”. Това заяви помощник държавният секретар на САЩ Дейвид Джонсън. Той благодари на премиера Борисов за тясното сътрудничество с американските правоприлагащи служби и изрази задоволство от резултатите по залавянията, реализирани през 2010 г., като ги определи като впечатляващи.