Законът

По-строги правила при подбор на магистратиПромени в уредбата на конкурсите и атестирането на магистратите предлагат от Министерството на правосъдието. Това са част от измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които изготвя ведомството. Проектът предвижда атестирането да се провежда само в два случая – за придобиване на несменяемост и периодично - на всеки две години. Предлага се също кариерното израстване на магистратите и изборът на административни ръководители да бъдат обвързани и с реална оценка на нравствените им качества. Заемането на свободните длъжности в съдебната власт ще се извършва чрез децентрализирани конкурси, като по този начин ще се съкратят сроковете за провеждането им.
Решенията на Висшия съдебен съвет, с които се извършват назначения, трябва да бъдат подробно мотивирани. Повишават се изискванията за заемане на ръководна длъжност в органите на съдебната власт. Законопроектът предвижда още изборът на административни ръководители да се извършва с явно гласуване. Само главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд ще се избират с тайно гласуване. Младшите съдии и прокурори няма да се назначават веднага след конкурса, а след задължителен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.
Законопроектът, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Писмени становища и предложения по него може да се правят до 17 юни 2010 г. на електронен адрес: pr@justice.government.bg

Промени в уредбата на конкурсите и атестирането на магистратите предлагат от Министерството на правосъдието. Това са част от измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които изготвя ведомството. Проектът предвижда атестирането да се провежда само в два случая – за придобиване на несменяемост и периодично - на всеки две години. Предлага се също кариерното израстване на магистратите и изборът на административни ръководители да бъдат обвързани и с реална оценка на нравствените им качества. Заемането на свободните длъжности в съдебната власт ще се извършва чрез децентрализирани конкурси, като по този начин ще се съкратят сроковете за провеждането им.Решенията на Висшия съдебен съвет, с които се извършват назначения, трябва да бъдат подробно мотивирани. Повишават се изискванията за заемане на ръководна длъжност в органите на съдебната власт. Законопроектът предвижда още изборът на административни ръководители да се извършва с явно гласуване. Само главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд ще се избират с тайно гласуване. Младшите съдии и прокурори няма да се назначават веднага след конкурса, а след задължителен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.Законопроектът, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Писмени становища и предложения по него може да се правят до 17 юни 2010 г. на електронен адрес: pr@justice.government.bg