Законът

Защитават личните данни в търговския регистър


Народното събрание бе домакин на кръгла маса, посветена на промените в Закона за търговския регистър. Организатори на събитието бяха Американската търговска камара и парламентарните комисии по правни въпроси и по икономическа политика, енергетика и туризъм. Измененията имат за цел да осигурят по-надеждна защита на интелектуалната собственост, като се изготвят качествени критерии, които да показват сходството в наименованията. В момента добавките към името се смятат за отлика, което според вносителите, обаче е недостатъчно. Предлага се също да се въведе контролиран достъп до личните данни в търговския регистър, те да бъдат скрити и до тях да се влиза със специален код. Информацията за фирмите обаче, която е от значение за сигурността на гражданския оборот, ще остане публична. Тези предложения на Американската търговска камара бяха подкрепени и от Националния съюз на юрисконсултите. Според неговия председател Мария Странджанска е необходимо в молбите за вписване в търговския регистър като заявител освен адвокат да фигурира и юрисконсулт. „Нашите работодатели се притесняват от рекет и отвличания при подаването на отчетите си, особено когато резултатите са положителни, защото в тях се съдържат и много лични данни”, заяви тя.
Друго предложение гласи при отказ за регистрация да се даде възможност на заявителя в определен срок да отстрани дефектите, за което да заплаща само 30% от таксата. Сега при отказ се подава ново заявление, за което се дължи повторна такса. Част от промените предвиждат разширяване кръга на представителство, като се добавят прокуристите и пълномощниците. Според вносителите на законопроекта е необходимо в по-голяма степен да се стимулира електронното подаване на заявления. В момента това се насърчава с по-ниската с 25% цена. Предлага се сумата да се намали с 50%. Промените предвиждат и облекчаване на процедурата по ликвидация. Това е особено важно сега, когато в края на годината изтича срокът за пререгистрация на фирмите, а тези, които не го направят, ще бъдат ликвидирани служебно.
Според адв. Владимир Пенков търговският регистър е много успешен проект, макар и с известни слабости. По думите му, ако тези промени се приемат, той ще стане един от най-добрите в Европа. Предложенията на Американската търговска камара за промени в Закона за търговския регистър бяха подкрепени и от Боян Терзиев, директор на дирекция „Длъжностни лица по регистрация” към Агенцията по вписванията. Той ги определи като „актуални и навременни”. „Необходима е по-прецизна редакция на законовите норми и нов начин за уреждане на служебната ликвидация”, категоричен е той.
Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите:
Добрата регистрация е защита срещу сивата икономика
С усъвършенстването на Закона за търговския регистър ще се подпомогне борбата с кражбата на фирми и сивия сектор. Някои неща вече са направени, например изискуемият капитал за регистрация на ООД от 5 хил. лв. беше намален на едно евро. Но таксите обаче все още са много високи и не са съотносими с разходите по услугите. Много е важна и защитата на фирмените наименования. Някои от тях са много близки до известни марки. Търговските марки трябва да бъдат по-надеждно защитени. В момента, когато има пропуск в документите за регистрация, те се връщат. Бизнесът ще бъде улеснен, ако се даде възможност на заявителите да отстраняват пропуските. Надявам се до есента да сме разрешили тези промени. Добрата регистрация е защита срещу сивата икономика. Това е важно не само за новите предприемачи, но и за тези, които вече работят.

Стоян Мавродиев, зам.-председател на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм:
Електронната регистрация е стъпка към идеята за електронно правителство
Търговският регистър в този му вид е стъпка в правилната посока и е в синхрон с добрите световни практики. Привеждането му в електронен вид направи България по-атрактивно място за инвестиции. Той трябва да бъде усъвършенстван в няколко насоки: насърчаване използването на електронния подпис, по-голяма бързина при регистрацията, увеличаване на сигурността, защита на интелектуалната собственост. Всичко това ще подпомогне борбата със сивия сектор. Електронната регистрация е стъпка към идеята за електронно правителство. Това ще спести време и усилия на гражданите. С приемането на тези изменения българската икономика ще стане по-конкурентоспособна.


Жанета Петрова, зам.-министър на правосъдието:
Министерството на правосъдието е отворено за предложения
Министерството на правосъдието е отворено за всякакви предложения, свързани с подобряване работата на търговския регистър. Създаването на електронния търговски регистър е голяма крачка напред. Това в голяма степен улеснява работата му, но сега сме изправени пред нови предизвикателства. Предлаганият законопроект поставя на дневен ред най-наболелите проблеми, които трябва да бъдат решени. Призовавам към внимателен анализ и деликатна законодателна намеса. Нашата цел е предстоящите промени да отговорят в максимална степен на очакванията на бизнеса.

Скот Позъл, търговско аташе на посолството на САЩ в България:
Електронният търговски регистър е голямо постижение за България

Правителството на САЩ приветства успеха на този проект. Компаниите също са много доволни от създаването на електронен търговски регистър. Трябва да се минимизират бариерите пред бизнеса, като прозрачността е от основополагащо значение. Необходим е много точен баланс между данните, които се вписват, и тези, които се оповестяват. Ние сме тук, за да ви помогнем. Отношенията между САЩ и България се развиват изключително добре и аз се надявам това партньорство да продължи и занапред.