Законът

Стартира дебат за промени в Конституцията


Министърът на правосъдието Маргарита Попова се срещна с Обществения съвет към кабинета си и поиска обсъждане на конкретни предложения за преформулиране на конституционния модел на устройството и управлението на съдебната система.
Инициативата за свикване на съвета е свързана с кризата във ВСС и ескалацията на обществено недоволство, намерило проявление включително и чрез изпращане на sms-и до членове на съвета с апел да си подадат оставките. Напрежението възникна във връзка с избора на новия председател на СГС Владимира Янева и последвалото в знак на протест напускане на съвета на двама от неговите членове. Според министър Попова „необходимо е формулиране на ясна цел с пакет от мерки, които своевременно да отговорят на обществените очаквания за защита на върховенството на закона. Управлението на съдебната система е в криза и това генерира обществено напрежение“. Общественият съвет, в който влизат:
- Владислав Славов, Съюз на юристите
- Нели Куцкова, Съюз на съдиите
- Иванка Иванова, институт „Отворено общество”
- Йонко Грозев, Център за либерални стратегии
- Димитър Марков, Център за изследване на демокрацията
- Ренета Николова, Клуб „Журналисти срещу корупцията”
- Диана Ковачева, Трансперънси интернешънъл – България
- Юри Тавание, представител на Европейската комисия и др.,
реши да започне консултации за конкретни законодателни и конституционни промени. С пакета от мерки се цели формиране на отговорно и ефективно управление на съдебната система. Общественият съвет призова и подкрепи министъра на правосъдието след приключване на консултациите предложените мерки да бъдат внесени за обсъждане в Министерския съвет и в Народното събрание.

Маргарита Попова:
Най-важният въпрос е как ще се избира ВСС
Министърат на правосъдието припомни, че дебатите за промени в основния закон са разписани още в стратегията за продължаване на съдебната реформа, приета миналата година. „Най-важното нещо, което трябва да се утвърди, е как да избираме занапред управляващия орган на съдебната система - ВСС, за да намалим възможностите за външно политическо влияние върху него”, каза Попова. По думите й дебатът ще бъде около парламентарната квота на ВСС и по-специално как трябва да бъде избирана тя и какъв да е нейният брой. „Трябва да се подобрят правилата за избор на членовете на ВСС, излъчени от самата магистратска общност”, посочи министърът. „Много е важно да се спрем на въпросите за натовареността на съдилищата, за равномерното разпределение на делата и разбира се, за структурата на съдебната система въобще. Имаме ли нужда от 28 административни съдилища например? Не трябва ли да се заговори и мисли сериозно за преструктурирането на броя на съдилищата и прокуратурите?”, попита Попова.


Владимира Янева бавила делото „Софийски имоти”

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) откри нарушения, които новоизбраният председател на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева е допуснала по делото „Софийски имоти”.
Проверката започна след информация, че Янева е бавила делото и е била пълномощник по сделка на баща си за два имота с общинското дружество.
Първото нарушение е още при образуването на делото, което е било при Янева близо пет месеца – три месеца след изтичане на законоустановения срок. Инспекторатът отбелязва и периода между датата на разпореждането на Янева - 20 декември
2010 г., и изготвянето на призовките до началото на февруари 2011 г. - повече от месец. За връчването на едно от съобщенията са били необходими 45 дни, независимо че адресът е бил в София, и при оформянето на призовката не са отразени причините за този продължителен период, е открила още проверката.
Делото е изпратено в Софийския апелативен съд на 1 април, независимо че срокът за обжалване от страна на последния уведомен подсъдим е изтекъл на 22 март. След връщане на делото от Софийския апелативен съд на 12 април Янева е трябвало в срок от два месеца да насрочи делото. До 21 юни, когато излизат резултатите от проверката, това не е станало.
В своите заключения от проверката инспекторите не дават предложение за наказание на съдийката. С внасянето им във ВСС обаче това може да стане. Практиката показва, че наказанията за неспазване на сроковете, които ВСС налага на магистратите, са предимно забележка или порицание.