Законът

600 хил. дела са разгледали съдилищата през 2009 г.

„През 2009 г. съдилищата в България са разгледали над 600 хил. дела, общият им брой се е увеличил с 12% спрямо миналата година. Приключили са близо 500 хил. от тях”, това обяви проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд (ВКС) на среща с журналисти, на която отчете работата на съдилищата през
2009 г. „В последните години езикът, който се използва по отношение на съдебната система, е изключително негативен. Тя се определя като неработеща, тромава и неефективна”, каза той и обясни, че поради тази причина дължи на колегите си и на обществеността точното представяне на данните, за да може „всеки непредубеден анализатор да види истинската картина на българското правосъдие”. По думите му особено важен е броят на делата, приключили в тримесечен срок. По този показател те са се увеличили с 22,6% в сравнение с миналата година. Прекратените и върнати за доразследване дела са намалели 3 пъти.
Проф. Груев обърна специално внимание на натовареността на съдиите, която в някои случаи „надхвърля човешките възможности”. Всеки съдия от ВКС средно в трите колегии е разглеждал по 21 дела месечно, а в Софийския градски съд - съответно по 38, стана ясно от изказването му. Той акцентира и върху проблема със сградата на Софийския районен съд. „Колегите там работят при нечовешки условия”, категоричен е той. Съдиите са по четирима в кабинет, който е не повече от 20 кв. м. Секретарите са разположени в преградени коридори и по 15 в стая. Липсват нормални помещения за деловодството и архива, залите са малко. „Всичко това е много важно не само за комфорта на съдиите, а най-вече за качеството на правораз-давателната дейност”, подчерта той.
Проф. Груев коментира идеята за създаване на специализиран съд за делата за корупция и организирана престъпност с думите, че не е нито „за”, нито „против” и че темата трябва да бъде поставена на широко обществено обсъждане. Той заяви обаче, че ще бъде против, ако тези идеи съдържат извънредност или стремеж за неправомерно ограничаване на правата на гражданите. „Какъвто и съд да се създаде, ако няма качествено разследване и яснота на обвинителните актове, резултатът ще е един и същ”, категоричен е той.