Законът

Предоставят минерални извори на общините

Минерални води държавна собственост, които не се използват, да могат да се предоставят на общините. Това предвиждат промени в Закона за водите, които парламентът одобри на първо четене. Всяка година министърът на околната среда и водите ще публикува списък на находищата, които могат да бъдат предоставени за управление от общините. То ще става по изрично посочени в закона критерии. „Смятаме, че с този подход ще се увеличи използваемостта на този изключително ценен национален ресурс, тъй като в момента се ползват под 30 на сто от находищата изключителна държавна собственост”, коментира министърът на околната среда и водите Нона Караджова. С измененията се ограничава публичната държавна собственост в границите на морските води. Предвижда се такава собственост да бъдат морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море, а не както е сега - континенталният шелф в тези граници.