Законът

Намаляват глобите за неизрядни работодатели

Предложение за промени в Кодекса на труда предвижда намаляване на минималния размер на глобата за работодател, който нарушава трудовото законодателство. В зависимост от нарушенията минималните глоби се намаляват от 10 000 на 1500 лева, от 2500 на 1000 лева, от 15 000 на 1500 лева. Максималните размери на глобите остават същите. Промените бяха одобрени на второ четене от парламентарната комисия по труда и социалната политика. Предлага се също държавните служители да нямат повече право на допълнителен платен годишен отпуск до 15 дни според длъжността им. В момента държавните служители имат право на 20 дни платен годишен отпуск плюс до 12 дни за ненормирано работно време и от пет до 15 дни допълнителен платен отпуск в зависимост от длъжността. Така общо те събират максимално 47 дни платен годишен отпуск, като директор на дирекция има право на отпуск повече, отколкото министрите и дори премиера, посочи народният представител Светлана Ангелова, един от вносителите на законопроекта.
Според вносителите на предложението така ще се подобри събираемостта на глобите и няма да се натоварват прекалено малките и средните предприятия. От Главната инспекция по труда също подкрепиха предложението с мотивите, че досега всички големи глоби над 10 хил. лева са обжалвани в съда, бавят се решенията и наказателното постановление бива отменено като маловажно. Беше одобрено и още едно предложение: когато работодателят не е разрешил ползването на платения отпуск според графика, работникът или служителят да има право сам да определя времето за ползването му. Той обаче ще трябва да уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
Платеният отпуск трябва да се ползва през съответната година. Само по производствени причини могат да бъдат прехвърляни десет дни за следващата, предвиждат промените в Кодекса на труда. За ползването на отпуска трябва да се прави график.
Неползваните отпуски за предходни години до 1 януари 2010 г. трябва да се „изчистят” до края на следващата година, предвиждат още промените. Периодът на принудителен неплатен отпуск или на намаленото работно време ще се смятат за осигурителен стаж, гласят разгледаните от комисията предложения.