Законът

10 хил. СРС-та използвани през 2009 г.

Депутатите приеха доклада за дейността на постоянно действащата подкомисия към парламентарната комисия по правни въпроси, която осъществява контрол върху специалните разузнавателни средства (СРС). Тя наблюдава процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС-та, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, следи също и за незаконосъобразното им използване. Депутатите от подкомисията искат да се лимитира броят на специалните разузнавателни средства по институции или да се въведе финансов план за тяхното използване. Народните представители искат още съдът в присъдата по дело, в което са използвани СРС-та, да се произнася и относно разноските по прилагането им.
Исканията за СРС-та през 2009 г. са общо 10 019. Те са използвани за събиране на информация за 3462 души. Във връзка със съдебния процес са изработени 1234 веществени доказателствени средства, е посочено още в доклада на подкомисията.