Законът

Сделки над 5 хил. лв. - само по банков път

Разплащанията по сделки, които са на стойност над 5 хил. лева, да се извършват задължително по банков път. Това предвижда проект на закон за плащанията в брой, който Националната агенция за приходите (НАП) е изготвила и е депозирала в Министерството на финансите, съобщи директорът на агенцията Красимир Стефанов. Ограничаването на плащанията в брой е една от мерките за борба със сивата икономика, които предлага приходната агенция. Проектозаконът предвижда допустимите кешови плащания да не надхвърлят 5 хил. лв., а издължаването по всички останали сделки, които надхвърлят тази сума, да става чрез банка. От НАП предвиждат при въвеждането на тази мярка да бъдат извадени на светло близо 90% от оборотите в страната. „В момента има случаи, когато в брой се разплащат сделки за по 10-15 млн. лв., което го няма никъде в Европа”, посочи още Стефанов.
В законопроекта са предвидени и съответните санкции при неспазване на неговите разпоредби. Ако физическо лице наруши нормата, ще бъде глобено за първо нарушение с 25% върху платената сума в брой, а за второ нарушение – с 50%. За юридически лица глобата е 50% за първо нарушение и 100% - при второ. НАП ще проверява дали не се правят кешови плащания над 5 хил. лв., като сравнява данните от оборотите на търговците с банковите операции. Законопроектът е внесен в Министерството на финансите и от ръководството на ведомството зависи кога ще бъде представен за разглеждане в Министерския съвет. Ако бъде одобрен от правителството, проектозаконът ще влезе за обсъждане и в парламента.