Законът

Търговете в Германия не се обжалват често

„В Германия не са много случаите на обжалване на обществени поръчки. Една от причините вероятно са много високите такси. Санкциите за неспечелилата страна могат да достигнат 100 хил. евро. Според германското законодателство тя трябва да плати също и адвокатските разходи на насрещната страна”, това каза за в. „Строител” Михаел Елцер, началник на отдел „Икономическа регулация и вътрешен пазар” в Министерството на икономиката, транспорта и регионалното развитие на провинция Хесен, Германия. Той взе участие в семинар, организиран от българското Министерство на правосъдието и фондация „Фридрих Еберт”, посветен на правните аспекти на възлагането на обществените поръчки. Според него са необходими промени освен в Закона за обществените поръчки (ЗОП), но и в Закона за държавния служител, както и в Наказателния кодекс. „Нужно е и обучение на прокурорите конкретно по отношение на проверките, свързани с обществените поръчки”, отбеляза той и добави, че трябва да се създадат условия за повече прозрачност, защото по-голямата публичност ограничава нелегалните практики. По думите му от съществено значение е разделянето на поръчките на по-малки, защото по този начин се стимулира работата на малките и средните предприятия. Техническите спецификации трябва така да бъдат изработени, че да не ограничават участието в търговете. Затова е необходимо да са налице подготвени специалисти, които не само да организират законосъобразното провеждане на обществените поръчки, но и да следят за тяхното правилно изпълнение, посъветва още Елцер.