ОП на КСБ

В Силистра се проведе 15-ата открита изнесена приемна на в. „Строител“

Строители и местна власт дискутираха актуалните за бранша и общината теми

В Силистра се проведе първата за годината открита изнесена приемна, организирана от Областното представителство на Камарата на строителите (ОП на КСБ) в града и в. „Строител”. Това е 15-ият форум от старта на инициативата. ОП Силистра бе представено от председателя на ОП инж. Ивелин Лозев, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, и ръководители на фирмите - членове на местната структура на Камарата. Специални гости на приемната бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ. От вестник „Строител“ в събитието участваха прокуристът и главен редактор на изданието Ренета Николова и екип на медията. В рамките на приемната се състоя среща с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, в началото на която се включиха и представители на местната власт от румънския град Нъводари.

„Добре дошли в Силистра. За мен е удоволствие да открия тази среща, част от организираната от Областното представителство на Камарата на строителите в Силистра и в. „Строител“ открита изнесена приемна. Позволете ми да поканя в стартиращата част към нас да се присъединят гостите ни от общината в град Нъводари, с която изпълняваме общ проект“, обърна се към присъстващите д-р Найденов. „При предходната ни дискусия с нашите румънски колеги коментирахме възможностите, които дават европейските програми в периода 2021-2027 г. Смятам, че тази дискусия е много важна и трябва да я проведем и с КСБ, и очакваме Вашата подкрепа“, каза още кметът на община Силистра.

Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов изтъкна още, че след Гърция Румъния е страната, която усвоява най-голям дял от средствата от европейските програми. Той добави, че на двете държави са налагани най-малък брой финансови корекции.

След това думата бе дадена на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който благодари на д-р Найденов за срещата, както и на в. „Строител“ и Областното представителство на Камарата за организираната приемна. „Най-важното и за Вас, общините, като възложители, и за нас като изпълнители е да решим въпроса с прилагането на Методиката за индексация на строителните договори. В последната година и половина КСБ активно работи, за да се приеме Методиката, а сега сме насочили усилията си да се приемат правила, които да гарантират прилагането й по начин, еднакъв за всички“, подчерта инж. Терзиев. Той поясни, че при разработването на Методиката е ползван модел, който успешно работи в Румъния. „Надяваме се след провеждането на изборите за Народно събрание да бъде съставено правителство, за да можем заедно с него да работим, за да се случи индексацията на договорите в строителството“, посочи инж. Терзиев. Той припомни, че КСБ има много добро сътрудничество с НСОРБ, което е ясно заявено и с подписан меморандум между двете организации, и увери кмета и представителите на общината, че могат винаги да разчитат на добро взаимодействие с КСБ и в. „Строител“.

Д-р Найденов разказа за участието си в 36-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе на 21 февруари в София, и разясни какви въпроси е поставил на вниманието на делегатите. „Преди години подписахме с нашите колеги от Румъния споразумение за изграждане на мостово съоръжение при Силистра – Кълъраш. Този въпрос се коментира от дълго време, но няма реални действия. Мостът може да бъде финансиран с публично-частно партньорство (ПЧП) или от държавата. Проучванията, които са правени, показват, че подобно съоръжение е възможно да се изплати за период между 8 до 12 г. Можете да си представите, ако се изгради на концесия, колко приходи ще донесе на потенциалния инвеститор. Не разбирам защо държавата не предприема стъпки това да се случи“, каза кметът на Силистра. Д-р Найденов припомни, че през 2019 г., когато Румъния е председателствала Съвета на ЕС, той заедно с тогавашния европейски координатор за основната мрежа на ТЕN-Т „Рейн - Дунав“ Карла Пейс са посетили Букурещ, а след това и Брюксел, където са дискутирани възможностите за построяване на мостове по река Дунав между България и Румъния. Д-р Найденов показа пред участниците в откритата приемна проектната транспортна карта за месторазположението на мостовете.

„Румъния е усвоила 1,5 млрд. евро по линия на „Рейн - Дунав“. Затова на Общото събрание на НСОРБ аз поставих въпроса на служебния министър-председател Гълъб Донев за необходимостта от мерки на държавно ниво, за да бъдат използвани възможностите на транспортен коридор „Рейн - Дунав“, които България до момента не е реализирала. Премиерът отговори, че към момента не се работи по тази програма, но заяви, че се планира да се изграждат ВЕЦ-ове по р. Дунав при Видин и Силистра“, допълни той. Кметът отбеляза също, че дълги години пристанището на реката край Силистра не е функционирало и след поредица срещи с институциите е поставен понтон и на него вече могат да акостират кораби.

Инж. Илиян Терзиев се съгласи, че

важните за страната и за регионите проекти могат да се реализират чрез публично-частно партньорство,

 при въвеждането на ясни правила, по които това да се случва. Той разказа какви възможности има в чужбина за реализиране на ПЧП, като даде за добър пример построяването на завода за отпадъци във Виена. Инж. Терзиев обърна внимание и на тежкия трафик в района на Дунав мост при Русе, което води до загуба както на време, така и на средства за превозвачите.

Д-р Юлиян Найденов информира, че в Силистра е въведена забрана за минаване на тирове. Според него, ако бъде изграден мост при града, това ще доведе до увеличаване на пътникопотока в региона от 3 до 5 пъти. „С такова съоръжение при Силистра ще се осигури най-краткият път от Европа до Азия, който ще е по-къс със 108 км спрямо трасето през Русе - Бяла. Но от 2019 г. до сега няма нито един потенциален инвеститор, който да е насочен от държавата към област Силистра. Имаме р. Дунав, ферибот и сухоземна граница с Румъния, но тези дадености не се използват“, бе категоричен кметът.

Д-р Найденов припомни, че през 2012 г. е имало голям инвеститор – испано-китайска фирма, която е заявила желание да изгради мост при Силистра, като е поела ангажимент прединвестиционните проучвания да бъдат за нейна сметка. „Но държавата отказа и проектът за съоръжението не се случи. Имаше и друга китайска фирма, която прояви интерес, но като се запознаха на място какво трябва да реализират, се отказаха, тъй като прецениха, че мащабите са твърде малки за тях. Сметнаха, че ще изградят моста за 6 месеца и че за тях няма смисъл да се заемат“, допълни той.

Кметът обърна внимание и на факта, че Силистра е в най-североизточната част на страната, но попада в Северен Централен район за планиране заедно с областите Плевен и Габрово, които имат различна специфика от крайдунавската община.

На откритата изнесена приемна на в. „Строител“ председателят на ОП на КСБ – Силистра, инж. Ивелин Лозев изтъкна, че през годините като че ли не са установени правилните взаимоотношения между местната власт и Областното представителство на Камарата, които да бъдат от полза за двете страни. „Много ми се иска в тази зала да си кажем: да, ние можем и искаме да помагаме на местната власт. Не искаме да хленчим, не искаме подаръци или преимущества. Искаме да работим и да сме полезни. В контекста на това имаме конкретни предложения, свързани с участието на ОП Силистра в експертни съвети на общината и в комисии, ако това е допустимо и възможно, при избора на изпълнители в различни търгове“, заяви той.

Като един от големите проблеми при изпълнението на проекти в Силистра инж. Лозев посочи

ограниченията по отношение на строителството, въведени от Националния институт за недвижимо културно наследство,

и включването на голяма част от територията в списъка с паметници на културата. „Инж. Терзиев е запознат с това затруднение. Ако трябва да се реализира нещо на територията на града, се чака съгласуване с месеци. Тук е мястото да обсъдим дали нещо може да направим – възможно ли е КСБ да инициира промени в национален мащаб, като това би могло да стане и съвместно с НСОРБ. Искаме, от една страна, да направим региона туристическа дестинация, а от друга - да запазим наследството, но трябва да има баланс между тези интереси“, бе категоричен инж. Лозев.

Според него по отношение на провеждането на обществените поръчки също може да се направят промени в проектодоговорите, с което да се облекчи процесът и да се избегнат обжалванията. „Ние не искаме да се месим във Вашата работа, но може да Ви бъдем полезни. Много се радвам, че представителите на бизнеса в Силистра разчитат на нас, и много ми се иска това да премине като разбиране и в общината. Нека всички знаят, че силистренските строителни фирми могат да работят добре и да свършат много неща. Имаме и Регионален клуб на строителите ветерани, които са живата памет на този град. Те имат огромен опит и също могат да бъдат в помощ на местната власт“, допълни още той. Като пример за възможностите на силистренските строители председателят на ОП посочи изпълнения ремонт на Дунавския парк.

Инж. Лозев даде идея ОП на КСБ – Силистра, да подготви предложение по какви направления може да се създаде партньорство с общината. „Да заявим темите, където можем да съдействаме и да работим заедно по тях“, заяви Лозев.

Той обясни, че вписаните строителни компании в ЦПРС на територията на областта са 48. Инж. Лозев подчерта, че

строителният бранш е на второ място като работодател след общината в Силистра,

а потенциалът на строителните компании е сериозен.

Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов потвърди, че има затруднения, породени от нормативната база и процедури, свързани с опазването на културното наследство. Той поясни, че 2/3 от територията на града са включени в списъка за паметници на културата, чака се дълго време, докато минат съгласувателните процедури и това наистина възпрепятства множество дейности. Той посочи, че поради всичко това общината е загубила инвеститори.

Д-р Найденов представи и

част от реализираните строителни обекти в общината.

„Ремонтирахме сградите на детските градини, с изключение на една, която предстои да бъде обновена. Приключва строителството на спортен салон в едно от училищата. През 2021 г. модернизирахме всички улици в кв. „Гагарин“ – имаше такива, които никога не са асфалтирани, и други, които 50-60 г. не са обновявани“, разказа кметът. Той обясни, че е изчистено и обновено пространството към крепостта „Меджиди табия“, обособени са места за пикник, поставени са и детски съоръжения, почистено е и обиколното на крепостта трасе.

Друг реализиран от общината обект е обновяването на местността Памук кулак. „Обособена е нова пътека до чешмата, ограничихме достъпа на автомобили, има и места за пикник“, каза още кметът на Силистра и подчерта, че работата по модернизирането на града продължава. Той предложи представители на

силистренските строители съвместно с експерти от общинската администрация да посетят местността Чатал чешма и заедно да решат как да обновят мястото.

Д-р Найденов посочи, че е добре да се обсъди как да се изчисти пътят и да се направи подходът към него, за да стане местността третата достъпна за гражданите и гостите на града, отдалечена само на 5 км от него.

„В момента с колегите от Румъния разработваме съвместен маршрут, по който да използваме катамаран за около 30-35 души. Провел съм разговори и със своите колеги от общините, разположени около Дунав, да се направи една пътна карта и да се обособи трасе от Видин до Силистра, което да се изминава с кораб“, съобщи д-р Юлиян Найденов.

Д-р Найденов също коментира темата с индексацията, като подчерта, че прилагането й в строителните договори трябва да бъде адекватно.

„Не може да се прави 15% индексация в договорите при условие, че цените са се повишили например с 245%“,

подчерта кметът.

„Навсякъде, където провеждаме срещи с представителите на местните власти, поставям този въпрос. КСБ сезира министър-председателя Гълъб Донев, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите за неоснователно завишение на цената на цимента. От ноември 2021 г. повишението е 70%. 120% е увеличението на стойността на арматурата. Как с 15% ще може да се компенсира стойността на кофражните работи? Има формула в Методиката за индексация и тя показва с какъв процент трябва да са промените“, категоричен бе инж. Илиян Терзиев.

Кметът на Силистра подчерта, че за общините недостигът на финансови средства винаги е проблем. Той разказа, че когато местната администрация е решила да правят ремонти на сградата на Художествената галерия в Силистра и на стадион „Луи Айер“, количествено-стойностните сметки са били едни. Само няколко месеца след като нужните средства са осигурени от Министерския съвет, ситуацията се е променила. „Ние нямаме финансовите възможности на една голяма община, не разполагаме с голям собствен ресурс. Решихме да променим проектите и сега се правят частични ремонти на двата обекта. На първия етап от СМР на Художествената галерия ще бъдат обновени покривът, часовникът, фигурата, която е над входа, и малка част от сградата. На следващ етап ще търсим средства, с които да бъде извършен цялостен ремонт“, посочи д-р Юлиян Найденов. Той добави, че по същия начин се е подходило при реализиране на проекта за стадиона – отново на два етапа. „Търсим начин да се осигурят средства и за обновяване на театъра. Общината има намерение да реновира и студентското общежитие на територията ни, което е доста старо и не е в добро състояние“, информира д-р Найденов. „Също така търсим контакти с хора, с които да обсъдим възможността да се направи IT център в нашия град, с който ще можем да задържим 100-120 души, а и бихме привлекли и млади хора да работят“, посочи кметът на Силистра. Той добави, че местната администрация планира да реновира закрития басейн в града, като се предвижда и поставянето на соларна инсталация на покрива, като и за този проект се търси финансиране.

В дискусията се включи и инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ. Тя приветства инж. Илиян Терзиев и екипа на в. „Строител“. „Колегите от изданието на КСБ идват за първи път в града, въпреки че вестникът съществува от 15 г., и затова съм изключително радостна, че успяхме да реализираме откритата приемна. Считам, че разговорите тръгнаха в добра посока. Убедена съм, че ще има и нови срещи“, каза тя. Инж. Атанасова подчерта, че от 15 г. е част от КСБ, като поясни, че е била председател на ОП Силистра, член на Областния съвет на ОП Силистра и сега е член на Управителния съвет. „Мога да кажа, че за изминалите години местната структура на Камарата поддържа взаимоотношения с всички общини в областта, включително и с администрацията на Силистра, но пандемията малко ни ограничи. Съгласна съм с инж. Лозев, че в последните години контактите ни понамаляха, и се надявам вече да няма обективни причини, които да пречат на нашето сътрудничество, защото то е в интерес на всички граждани“, бе убедена тя.

Инж. Атанасова подчерта, че много се гордее с Дунавския парк.

„За изпълнението се обединихме 6 фирми, направихме проекта и извършихме дейностите. Радвам се, че от съвместните ни усилия се роди нещо хубаво. Надявам се да успеем да идентифицираме и нов проект, който да реализираме по същия начин“, каза още тя.

 „Моето мнение е, че индексация задължително трябва да има. Всеки договор трябва да се гледа сам по себе си. Напр. мащабните обекти се изпълняват в продължение на две или повече години и е задължително да се отчетат инфлационните процеси в периода“, препоръча инж. Атанасова.

Тя повдигна

въпроса за липсата на кадри – както в администрацията, така и в сектор „Строителство“.

„При общините има недостиг на специалисти, които да подготвят девизните цени. Ако сте кандидатствали по някакъв европейски проект с цени от тази година и Ви одобрят, то следващата година трябва да се направи актуализация. В случай че не се извърши такава, а това често става – ние си правим сметка може ли да го изпълним на девизната цена или не. И тогава решаваме дали да участваме. В тази връзка може да си бъдем много полезни. Инж. Лозев го каза и аз го повтарям. Аз съм председател на РКСВ Силистра и считам, че има много отговорни хора от строителите ветерани, които може да ползвате за формирането на наистина адекватно ценообразуване при търговете“, обърна се тя към кмета на Силистра. По думите й по отношение на липсата на кадри в сектор „Строителство“ може да се разгледат възможностите за внос на работници от чужбина.

Инж. Атанасова коментира и качеството на провеждане на обществените поръчки, и необходимостта от прозрачност и конкурентност. „В последните години се забелязва тенденция да се поставят критерии за техническо предложение, които са чисто субективни за решаване на изхода от даден търг. За мен основни критерии трябва да са срокът и цената“, коментира още инж. Атанасова.

В продължение на нейното изказване кметът Найденов разказа, че в Силистра се е стигало до куриозни решения. „Поръчка се обжалва и решението на съдебната инстанция е да се отмени търгът заради поставено определено изискване. Половин година след това поръчката се отменя от съда, защото пък този път не е поставено определено условие“, посочи той.

След това думата взе председателят на Контролния съвет на КСБ инж. Христо Димитров, който бе гост на откритата приемна. Той подчерта, че общините са особено важни за българските строители. „Първата причина е, че местните власти са сериозен инвеститор. Втората е, че с политиките си общините създават инвестиционна среда, а тя е много важна за бранша ни, защото това е нашето препитание“, коментира той.

Инж. Димитров изтъкна, че ОП на КСБ - Силистра, заедно с всички останали Областни представителства е важен елемент от цялостната структура на КСБ, затова съвместната дейност с екипа на общината е ключова. „Строителите сме голяма общност и КСБ е сериозна структура, в която има възможност за много контакти и създаване на връзки с различни специалисти. Ако общината поиска помощ от нашите строители в Силистра, Вие ще намерите помощ от цялата Камара“, заяви той.

Инж. Христо Димитров подчерта още, че местната власт трябва

да търси различни възможности за осигуряване на финансиране на строителните обекти

 - през Националния план за възстановяване и устойчивост, европейските програми и т.н. Той изтъкна, че е необходимо да се мисли за поддържане на дейността на строителния бранш и запазване на работниците и служителите във фирмите, за да не се стигне до момент, когато средства ще има, но няма да има кой да работи. По отношение на липсата на кадри той посочи, че има нормативна база за вкарване на работници от чужбина, тя е действаща и може да се използва.

В края на срещата прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова благодари на инж. Лозев и инж. Атанасова и на членовете на ОП на КСБ - Силистра, както и на кмета на община Силистра д-р Найденов за възможността да се проведе 15-ата открита приемна на в. „Строител“. „Ние идваме за първи път в Силистра, това е и първата ни приемна за 2023 г. и ни е много приятно, че именно от Вашия красив град стартираме откритите приемни на вестника за годината“, каза Ренета Николова. „Идеята на нашите форуми е да се инициира комуникация между строителния бранш и местните власти, да се поставят важните теми и те да се дискутират открито и в работен формат, да се набележат конкретни стъпки за развитие на ползотворно сътрудничество. Вестник „Строител“ е инициатор на диалога, организатор на събитията и предоставя платформата, на която важните теми да бъдат представени и посланията да достигнат до нашата аудитория, която включва освен всички строителни фирми, общините, областните управи и всички институции, имащи отношение към строителния сектор“, посочи Николова. „Областните представителства са основните структури на КСБ, базата, върху която се изгражда Камарата. Те работят с общините и тази симбиоза между тях е причината за всичко, което се случва в населените места в страната – за изграждането на инфраструктурата, за модернизирането на градската среда, за подобряването на качеството на живот на хората“, заяви още тя. „За СД и екипа на изданието увеличаването на присъствието на дейността на ОП на страниците на изданието е приоритет“, подчерта Николова. Тя не пропусна да отбележи и важната роля на кореспондентите на изданието за постигането на тази цел и припомни проведения неотдавна при голям интерес обучителен семинар в Девин.

Главният редактор специално благодари на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев за участието му в откритите изнесени приемни на изданието, като посочи, че той най-добре може да представи приоритетите и основните политики на Камарата.

Приемната бе закрита от кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов. Той подчерта, че представителите на КСБ и екипът на в. „Строител“ са винаги добре дошли в общината. „Ние имаме огромен потенциал, който би следвало да се използва – връзката по реката до Черно море или изграждането на индустриални зони по поречието на Дунав. Градът има възможности, които ако се реализират, ще се отразят и на строителите по най-добрия начин. Благодаря Ви, че бяхте гости на община Силистра“, завърши той.

В рамките на приемната инж. Илиян Терзиев, инж. Христо Димитров и екипът на в. „Строител“ посетиха строителни обекти, реализирани на територията на общината, както и офиса на ОП на КСБ – Силистра, и участваха в неформална среща с представители на фирми, членове на ОП.


Д-р Юлиян Найденов, кмет на Силистра: През 2023 г. трябва да завършим три трансгранични проекта, които осъществяваме в партньорство с румънски институции

Благодаря на всички строители, които промениха толкова знакови обекти в града и населените места в Силистра

Благодаря на в. „Строител“, че избра нашия град за домакин на 15-ата изнесена открита приемна, която реализира

 

Д-р Найденов, какво показват данните за изпълнението на бюджета на община Силистра за 2022 г. и как започна годината за местната власт без приета финансова рамка?

Към 31.12.2022 г. изпълнението на бюджета възлиза на 64,318 млн. лв. Поради липсата на държавен бюджет за 2023 г. общината е принудена да ползва 1/12 от стария или да разходва средства ежемесечно на база миналогодишните разходи. Това не е лесна задача поради променената икономическа среда – инфлацията е висока, а нивото на приходите остава непроменено.

Местните власти са сериозно затруднени в осъществяването на регулярните си ангажименти, да не говорим за инвестиционни намерения. Българските общини са поставени в тази ситуация повече от две години, а като прибавим и факта, че преди това бяхме изправени пред проблемите, възникващи от пандемията, считам, че периодът на кризи сериозно се удължи.

Каква планирате да бъде строителната програма на община Силистра за настоящата година? Какви проекти ще реализирате?

През 2023 г. приключват всички дейности, изпълнявани в рамките на програмен период 2014-2020 г. За да спазим това условие, в община Силистра трябва да завършим три трансгранични проекта, които осъществяваме в партньорство с румънски институции. Единият от тях е „Подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра“, по който се предвижда изграждане на наклонено хидротехническо съоръжение (ХТС) за брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда. В момента е в процес на реализация, като срокът му е до декември 2023 г.

„Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт” е другият ни проект. Той трябва да приключи през април 2023 г. По него изградихме в града соларен паркинг, 7307 м велоалеи, 7 велостоянки, оборудвани с 30 стандартни и 30 електрически велосипеда, и направихме реконструкция на ул. „Никола Вапцаров“.

Третият проект е „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, с който се извършва основен ремонт на покрива на Художествената галерия в гр. Силистра и ще приключи август 2023 г.

В строителната програма на общината за 2023 г. влизат и обекти, които не са предмет на оперативни програми. Те се реализират с финансов ресурс, осигурен с решение на Министерския съвет. Такива проекти са „Основен ремонт и реконструкция на стадион „Луи Айер“ (1 600 000 лв. с ДДС); „Изграждане на сондажен кладенец и водопроводна връзка на стадион „Луи Айер“ (70 000 лв. с ДДС); „Изграждане на клетка 4 на Регионално депо за неопасни отпадъци“ (3 000 000 лв. с ДДС).

Какъв е финансовият ресурс, който усвоихте за приключващия програмен период, и към какви проекти се насочвате за 2021-2027 г.?

Средствата, които инвестирахме в общината по линия на европейски програми за период 2014-2020 г., възлизат на 33 719 600 лв. По ОП „Региони в растеж“ са усвоени 13 900 000 лв., по ОП „Развитие на човешките ресурси“ вложихме 6 796 500 лв., по Програмата за морско дело и рибарство са в размер на 34 100 лв., а по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег „Румъния – България“ те ще достигнат 12 989 000 лв.

В новия програмен периода 2021-2027 г. ще използваме възможностите за финансиране на мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За целта към момента сме подали за оценка две проектни предложения. Първото е за рехабилитация и модернизация на улично осветление в населените места с. Калипетрово, с. Айдемир, с. Ветрен и с. Сребърна. Стойността му е 1 261 000 лв. Второто предложение е за основен ремонт и цялостно обновяване на Основно училище „Отец Паисий“ в гр. Силистра, включително оборудване и обзавеждане. Заложеният бюджет е 3 293 000 лв.

Подготвяме проект за СМР и доставка на оборудване и обзавеждане за преустройство на Дома за стари хора в града. Крайният срок за кандидатстване е 17 март т.г.

Надяваме се да направим инвестиции за енергийно обновяване на жилищния фонд, както и да използваме възможностите на други европейски програми, по които да реализираме включените проекти в Плана за интегрирано развитие на община Силистра за период 2021-2027 г.

Как се справят строителите в Силистра, при положение че все още не се прилага Методиката за индексация на строителните договори? Колко договора попадат в хипотезата да бъдат индексирани и реално има ли риск да не бъдат реализирани някои проекти?

Само два договора попадат в хипотезата да бъдат индексирани – те са за асфалтиране и са сключени с „Пътперфект“ ЕАД.

Какъв е интересът към новата програма за енергийно обновяване, която ще се изпълнява с финансиране от НПВУ?

След като в общината бяха реализирани проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, интересът на гражданите беше значително висок. Но когато разбраха, че трябва сдружението на собствениците да възложи и заплати обследването за технически характеристики и обследването за енергийна ефективност на сградите, се забеляза лек отлив.

Ние организираме информационни дни за запознаване на хората с условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектните предложения, които трябва да се подадат. Общинските служители подпомагат и консултират заинтересованите лица за провеждане на общи събрания на собствениците за създаване на сдружения на собственици и за подаване на документите в общината. На този етап не може да посочим брой на сдружения, които ще подадат документи, защото срокът е началото на май.

Какъв е броят на издадените строителни разрешения през миналата година и към какъв вид проекти се насочват инвеститорите?

За 2022 г. са издадени 151 бр. строителни разрешения на територията на община Силистра. Те са предимно за жилищно строителство и инсталации за производство на електрическа енергия до 1 MW.

Като цяло какъв беше за Вас в професионален план мандат 2019-2023 г.?

Рано е да говорим за резултатите от мандата на местната власт, защото тепърва ще бъде изработен общински бюджет, ще се отворят процедури по европейските програми, по НПВУ. Стартира и новият програмен период за програмите за трансгранично сътрудничество, ние имаме дългогодишни партньорски отношения с румънски общини и работим много добре.

Имаме задачи и по управленската програма, с която започнахме през 2019 г. Работата ни ще даде и оценка за свършеното през годините. Периодът 2019-2023 г. не беше лесен и не само поради пандемията от COVID-19. Забавянето на националните решения неминуемо рефлектира и върху нашите намерения за промяна в инфраструктурата на общината и промяна в живота на общността.

Как работите с Областното представителство на КСБ в Силистра?

Преди всичко бих искал да благодаря на всички строители, които промениха толкова знакови обекти в града и населените места в Силистра. Изказвам своето уважение към председателя на Областното представителство на КСБ в Силистра инж. Ивелин Лозев.

Благодаря на в. „Строител“, че избра нашия град за домакин на 15-ата изнесена открита приемна, която реализира съвместно с ОП Силистра – ето една от формите ни на партньорство и взаимна дейност.

През годините ние – кметският екип, инженерите в администрацията, строителите по обектите, проектантите и архитектите, винаги сме намирали не само общ език, а сме успявали да създадем добри практики и да работим в колаборация. Факт е, че това сработване е в полза на хората.

Благодаря и на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, на председателя на Контролния съвет на Камарата инж. Христо Димитров, на инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, на хората, които работят тази трудна, отговорна и значима професия – строител.


Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ - Силистра: Ако местната власт и ОП на КСБ – Силистра, заработят заедно, нещата ще се случват по най-добрия начин

 

Откритата изнесена приемна на в. „Строител“ постави ново начало за нови контакти с община Силистра

Инж. Лозев, в град Силистра се проведе първата за тази година открита изнесена приемна на в. „Строител“, организирана от Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в града и от изданието. Каква е Вашата оценка за събитието и за това, което чухте от местната администрация?

Проведената среща с кмета д-р Юлиян Найденов и неговия екип надхвърли моите очаквания. Какъв ще бъде резултатът обаче, само времето ще покаже. Благодаря на екипа на в. „Строител“ за организирането на откритата изнесена приемна, защото тя се проведе във време, когато бяха загубени балансът и комуникацията между местната власт и представителите на КСБ. Категорично имахме проблем в комуникацията и това беше за нас ново начало за нови контакти с представителите на община Силистра. Изказвам отново благодарност на в. „Строител“ за навременното посещение в нашата област. Насложени са едни тенденции и нагласи през годините и може да мине доста време, преди те да бъдат преодолени, но съм обнадежден, че това ще се случи.

Какви са специфичните особености и проблеми на бранша в област Силистра?

Ние сме вярващи хора, очакваме по-добра и сполучлива година – било защото пандемията вече е зад гърба ни, било защото предстои избор на нов състав на Народното събрание, както и избори за местна власт, и очакваме нещата да тръгнат в по-добра посока, било защото предстои най-после стартирането на усвояването на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Обнадежден съм.

По отношение на състоянието на бранша в Силистра мога да кажа, че през годините волю или неволю е направено достатъчно да бъде принизен и стъпкан браншът ни. Но колегите ни, които са истински строители, които обичат професията си, успяха да устоят и съм сигурен, че отново ще преодолеем заедно трудностите и ще радваме силистренци с реализирани нови хубави проекти. В тази връзка новоизбраният местен Областен съвет взехме категорично решение да подновим работата на Комисията по етика, която да дава възможност на колегите да споделят некоректни практики и чрез медиите като в. „Строител“ да придобиват публичност.

Вълнуват ни много простички неща – морал, добро отношение и етични взаимоотношения. Ако го има морала в местната власт при реализация на обществените поръчки, ако има отношение към строителите като към отговорни наши съграждани, като към една общност – тогава може да изведем нашата област на по-добро ниво. Населението на Силистра намалява и само общи стъпки и сплотеност могат да ни поведат напред. Вярвам, че ако местната власт и представителите на ОП на КСБ и строителите в Силистра заработят заедно, тогава нещата ще се случват. Проблемите ни вероятно не са по-различни от тези пред бранша в цяла България. В последно време, в тези инфлационни години най-голямото предизвикателство е липсата на индексация. Вярно е, че с усилията на КСБ беше прието постановление на МС и бяха направени първите стъпки за индексация, но към момента липсва реално приложение на Методиката от общините. Това влияе пагубно на строителния бранш.

Друг проблем, който засегнахме в рамките на дискусиите в приемната, бе за липсата на кадри. За него много сме говорили, но като че ли само говорим, а няма решение. В страната училищата вече не произвеждат кадри за строителния бранш. Ако има добри кадри, поради ред обективни причини те търсят препитание на друго място – в по-големите градове или в чужбина, където е по-добро заплащането. За нашия регион това се усеща много силно, тъй като при нас ценово ситуацията е доста по-различна от големите градове и курортите, да не говорим за другите страни. Възнагражденията са ниски и ние трудно успяваме да задържаме работниците си. Повтаряме всичко това, но няма реални стъпки, които да се правят за решаване на проблема. А той касае образователната система, професионалната квалификация и е необходима политика и воля на национално ниво.

Има ли проекти в Силистра, които са под риск по отношение на изпълнението им?

Посещението на в. „Строител“ и провеждането на откритата изнесена приемна съвпадна като ден със сесията на Общинския съвет. На нея беше взето решение да се потърсят средства от Фонд ФЛАГ и така за няколко проекта, които са рискови в община Силистра, ще бъде осигурено финансиране и ще могат да се разплатят разходите. По този начин ще се минимизира опасността от нереализирането им. А как точно ще бъде направена индексация, още не може да се каже.

Средствата ще са между 7 и 8 млн. лв. Те ще се разпределят между два проекта, които се изпълняват в момента, и един, който предстои да стартира. Това са общи инициативи по линия на трансграничното сътрудничество с Румъния. Първият е за изграждане на велоалеи в цялата област, като има огледален проект и в румънски град. Другият е свързан с ремонт на една от най-знаковите сгради в Силистра – Художествената галерия. От другата страна на р. Дунав има точно същата сграда, която е построена преди 130 години. Предстои и изграждането на лиман, брегоукрепване, като същите дейности ще се изпълняват и от румънска страна. Хубаво е да се реализират тези обекти, защото иначе ще направим много лошо впечатление на нашите партньори и това ще затрудни бъдещото ни сътрудничество.

По време на приемната отправихте няколко предложения за подобряване на сътрудничеството с общината, като например представители на ОП на КСБ – Силистра, да участват в експертните съвети. Разкажете малко повече за това.

Ние подаваме ръка на местната власт за изпълнението на няколко неща, с които можем да им бъдем полезни. Едното от тях е участието ни в общинския експертен съвет, който се структурира от главния архитект на общината. Аз предложих в него при взимането на дадени решения, свързани с градоустройството, Общия устройствен план или по-сериозни застроявания, да се канят представители на ОП на КСБ, както и на други институции, но с право на глас. В последните години нас ни канят, но без право на глас. При положение че има липса на специалисти в сферата, а нормално хората със знания и опит са в строителните фирми – би било хубаво да бъдем поканени с право на глас, това ще е само от полза на общината.

Друго, което предложих, е участие на представителите на ОП на КСБ на местно ниво в комисиите по избор на изпълнители в обществените поръчки. Има достатъчно хора – специалисти, които могат да се включват в комисиите и да гарантират по-голяма прозрачност на търговете, каквато за съжаление често липсва.

Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението Ви за изданието?

Вестник „Строител“ остана единственото печатно издание, което чета. В него намирам информацията, която чисто професионално ми е необходима, и се докосвам до много съществени неща. Следя и печатния, и електронния вариант, като съдържанието ми е много интересно. Мога да споделя нещо, което Ви препоръчах преди две или три години – да се абстрахирате от опитите за външни на медията влияния. Направихте това и нещата изглеждат коренно променени. Поздравления! Продължавайте така!


Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ: С отлични впечатления съм от проведената приемна и ми се иска тези срещи да продължат

Дунавският парк в Силистра е проект, с който много се гордеем

Инж. Атанасова, взехте участие в откритата приемна, организирана от ОП на КСБ – Силистра, и в. „Строител“. Какви са впечатленията Ви от събитието?

Благодаря на ръководството и екипа на вестник „Строител“ за съвместно организираната приемна на изданието. Силистра е доста отдалечен град от столицата и такива мероприятия трудно се осъществяват. Благодаря и на кмета на града д-р Юлиян Найденов за отделеното време за разговорите, които се състояха в заседателната зала на общината.

Импровизираната среща с представители на румънската страна, посетили Силистра във връзка с трансграничен проект, създаде непринудена обстановка.

За строителите от Силистра беше удоволствие да се срещнат и с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и заедно да обсъдим проблемите на бранша.

С отлични впечатления съм от проведената приемна и ми се иска тези срещи да продължат и в бъдеще.

Вие сте член на УС на КСБ, преди заемахте позицията председател на ОП на Камарата. Имате дългогодишни наблюдения за развитието на бранша на местно и централно ниво. Как се промениха актуалните теми пред строителния бизнес през изминалите години?

Да, моят професионален път в последните 15 г. се съпътства с участието в създаването на Областното представителство в гр. Силистра и развитието на дейността му съобразно Устава и нормативните документи.

Ние, строителите, с удоволствие приехме влизането в сила на Закона за Камарата на строителите, защото със създаването и на Централния професионален регистър на строителя се вкара ред в строителството.

Нашето Областно представителство е малко. Компаниите, вписани в ЦПРС, в момента са 48 на брой, това са предимно малки и средни фирми, които изпълняват в последните години годишни обеми до 5 млн. лв.

С времето актуалните теми в бранша се променят и те са от различно естество. Трудно ми е да се върна назад, предпочитам да коментирам настоящите въпроси. Един от най-обсъжданите проблеми е свързан с цените на строителните материали, горивата и продължаващата инфлация. Огромни бяха усилията на централното ръководство на КСБ за изработване и приемане на Методика за индексация за строителните договори и към този момент прилагането й е тема номер едно. Председателят и УС, и Изпълнителното бюро проведоха многобройни срещи и обсъждания с правителството, с министъра на регионалното развитие и благоустройството и парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление за изготвяне на методика за справедлива оценка не само на потърпевшите договори, а и на бъдещите такива.

Пред Управителния съвет на Камарата стоят за решаване не само проблемите на строителите, а и всички теми, свързани със задачите по Националния план за възстановяване и устойчивост, сътрудничество с министерствата и най-вече с МРРБ по въпросите на програмите за енергийна ефективност, ВЕИ, дигитализация и иновации – въпроси, свързани с бъдещите строителни дейности.

Друг важен въпрос пред бранша е липсата на строителни кадри.

Явно строителството е трудна професия и независимо от професионалните гимназии не е лесно да привлече желаещи да се учат на строителния занаят. „Строителна квалификация“ ЕАД към КСБ подпомага с обучения по различни специалности наличните кадри, но е крайно недостатъчно. Вече от доста години проблемът стои нерешен и без помощта на държавата той ще продължи да стои.

Вече се говори за внесени работници от Индия, Узбекистан и други държави, но ние искаме да си запазим нашите български строители.

Строителният бизнес, независимо от икономическите и политически условия, трябва да се развива успешно и най-голямата помощ колегите очакват от КСБ за решаване на актуалните проблеми.

Има ли и други наболели проблеми пред бранша сега?

Както вече казах, проблемите пред бранша са и актуални теми за бизнеса.

Ще се спра на още един – обществените поръчки. Знае се, че при една тръжна процедура има един победител и няколко разочаровани. Колкото по-реалистични са критериите за оценка, толкова повече фирми ще имат възможност да покажат своите способности.

Да, Законът за обществените поръчки претърпя в годините няколко актуализации, но като че ли все едни и същи печелят проектите. Останалите фирми работят като подизпълнители (няма лошо), но с малки или никакви печалби и с последваща декапитализация.

Смятам, че са необходими усилия от всички участници в инвестиционния процес за промяна на критериите за оценка и за премахване на субективните фактори.

Какви са Вашите предложения за подобряване на сътрудничеството с общината?

Ние нямаме проблеми с общината. В периода на пандемията бяхме „позанемарили“ партньорството, но вече сме готови за нови срещи и дела.

Както в годините досега, така и в бъдеще предлагаме всичко, с което бихме били полезни не само на община Силистра, а и на всички общини в областта.

Насреща сме да предоставим техническа помощ за изготвяне на „девизни цени“ за предстоящите обекти, участие в експертни комисии при необходимост и по всички въпроси, касаещи строителството.

Преди няколко години шест силистренски фирми участвахме в реконструкцията и обновяването на Дунавския парк в Силистра – проект, с който много се гордеем и винаги показваме на нашите гости.

Бихме се радвали, ако отново имаме възможност да изпълним предстоящ значим проект от обединение на наши фирми, тъй като това, което съградим, е за нашите деца и внуци.

Ръководите и строителна компания, кои са обектите, които изграждате в момента?

Фирмата, в която е минал целият ми трудов стаж от 45 г., а от 30 г. ръководя, е изпълнила много строителни обекти на територията на областта.

Сега е зимен период и пазарът е свит, но в момента изпълняваме два проекта. Единият е за изграждане на ВиК на „Складова база за съхранение на зърно“ – обектът, който посетихме заедно в рамките на приемната. Подизпълнител сме и на проекта за КПС с. Айдемир към Водния цикъл - II етап, на Силистра.

Споменах за проблема с кадрите, но се радвам, че от три години във фирмата работят двама млади колеги, дошли от студентската скамейка – ВиК инженери, и вече има приемственост в компанията.

Председател сте и на РКСВ, разкажете ни малко повече за клуба и дейностите, които планирате за годината?

Вече един мандат съм председател на регионалния клуб на НКСВ в Силистра. РКСВ е малък - 15 човека, но все „хубави“ строители, отдали труда си за развитието на Силистра. Периодът ми на управление съвпадна с пандемията от COVID-19 и почти не сме се събирали.

От няколко месеца вече имаме организационна дейност – празнувахме Деня на строителя, Коледа, имахме и дегустация на вино. Планирали сме в скоро време посещение на обект „Складова база за съхранение на зърно“ и едно извънградско мероприятие – да отидем до Историческия парк до с. Неофит Рилски.

Тъй като „дините“ ми станаха много, на предстоящото Отчетно-изборно събрание смятам да си подам оставката като председател и да предложа друг колега.

Каква е оценката Ви за мястото и значението на в. „Строител“, имате ли препоръки или пожелания към екипа?

Вестникът е добър мой приятел. Чета го с интерес и намирам, че темите, обсъждани, както на страниците му, така и в приемните, засягат актуалните въпроси в нашата работа.

На екипа пожелавам много здраве и все така правдиво отразяване на събитията в бранша! Дерзайте!