Новини

Премиерът участва в първата копка на Лот 2 наавтомагистрала „Русе-Велико Търново“

Акад. Николай Денков: Русе е в центъра намагистралите, които планираме с Гърция и Румъния

Русе има огромен потенциал, защото е в центърана магистралите, които искаме да развием. Градът е неразделна част от разговорите с премиерите наГърция и Румъния за развитието на регионалнатасвързаност по оста Юг-Север. Това заяви министър-председателят акад. Николай Денков, който днесучаства в първата копка на втория лот отавтомагистралатаРусе-Велико Търново“. Премиерътизтъкна, че е важно проектът, чиято реализациястартира днес, да бъде изпълнен в максимално краткисрокове, защото е ключов както за България, така и зацелия регион.

За България магистралатаРусе-ВеликоТърново“ е стъпка към икономическото възраждане наСеверна България. Магистралата е с дължина 132 км и днес започваме строителството в един от нейнитеучастъци. Така че след 5 години ще имаме пълноценнасвързаност в Северна България, каза министърът нарегионалното развитие и благоустройството АндрейЦеков. Министърът даде повече детайли по процесана строителство на обекта. За 8-километровия участък, който днес се открива, проектът е одобрен, издадено е разрешение за строеж. Средствата в бюджета са предвидени. Отделно по програмаТранспорт и транспортна свързаностразчитаме на1,8 млрд. лв. До април следващата година се очаквапредаването на проектите за цялото 75-километрово трасе в участъка между град Русе и град Бяла. В началото на следващата година ще бъде обявенаобществена поръчка и за последниятрети участък, който трябва да свърже магистралата между град Бялаи Велико Търново, т.е до град Дебелец. През 2024 г. ще се обяви и обществена поръчка за проектиране надоизграждането на магистралното трасе в направлението Велико Търново до магистралаМарица“.

Регионалният министър Андрей Цеков уточниоще, че в бюджета за 2024 г.  са планирани средства запроектиране на скоростни пътища в региона - скоростен път между Свищов и новата магистралаРусеВелико Търново“, от Русе към Шумен, отСилистра към Шумен,  скоростен път Силистра-Добрич-Варна. „Средствата са заложени в бюджета заследващата година. Проектирането се надяваме дазапочне през следващата година, така че в единсредносрочен план да бъде обновена цялатапървокласна пътна мрежа в региона“, обясниминистърът част от плановете на АПИ за развитие напътната мрежа в Североизточна България.

Проектното трасе на автомагистралата е с общадължина 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе - Бяла, обход на град Бяла и Бяла - ВеликоТърново. Вторият лот на магистралата, на който бешенаправена първа копка днес, представлява обход наград Бяла, като общата дължина на трасето е 35,4 км. Изграждането ще започне в 7,9-километрова отсечка, която е в землището на община Ценово, област Русе. За нея има готов технически проект, завършениотчуждения и издадено разрешение за строеж. Заостаналата част от автомагистралата продължаваизготвянето на техническите проекти и тереннотообезпечаване на трасето. Проектът за изграждането наЛот 1 и 2 от АМ „РусеВелико Търново“, е включенв програмаТранспортна свързаност“ 2021-2027.

В церемонията днес участваха също областниуправители, народни представители и кметове отрегиона.