Законът

Прекратените по давност дела са намалели с 40%

„През миналата година 1600-те прокурори у нас са разглеждали около 400 хил. преписки, а един прокурор е постановил средно около 700 акта, което е огромно число”, обясни главният прокурор Борис Велчев при представянето на обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г. пред парламентарната комисия по правни въпроси. Като проблемна област той открои взаимоотношенията на прокуратурата и контролните органи, които според него продължават „една грешна практика на бездействие”. Около 1500 са сигналите от контролните органи до прокуратурата. В същото време държавното обвинение се е самосезирало в 1500 случая от материали в медиите, допълни Велчев. Според него е тревожна тенденцията, че сигналите на контролните органи са „необработени, повърхностни, съдържат малко факти и често налагат сериозна допълнителна работа.” В изложението си пред депутатите Велчев акцентира и върху прекратените по давност дела. „През 2009 г. те са намалели с 40% в сравнение с миналата година”, подчерта той и добави, че най-често това са неразкритите престъпления от миналото. „Само 1% от тях са срещу известен извършител”, категоричен беше Велчев. Според него проблемът с огромната натовареност на прокуратурата може да бъде частично преодолян, ако част от деянията, включени в Наказателния кодекс, бъдат декриминализирани.
Правната комисия разгледа и доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища, който беше представен от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев. „Продължава тенденцията към сериозно увеличаване на делата във ВАС”, подчерта той и призова към промяна в подсъдността на определени категории дела, което би разтоварило ВАС. И двата доклада бяха приети от правната комисия.