Законът

Корупцията остава сериозен проблем за Европа

Корупцията продължава да бъде сериозен проблем в страните от Европейския съюз, a според публикувано през седмицата проучване на Евробарометър преобладава мнението, че нивата на корупцията са се увеличили през последните три години. Данните показват, че почти три четвърти от европейците продължават да смятат корупцията за сериозен проблем и считат, че той съществува на всички равнища на управление. През юни миналата година Европейската комисия прие пакет от мерки за борба с корупцията, в който се призовава за по-силен акцент върху негативното явление във всички подходящи политики на ЕС. Мерките предвиждат също така специален механизъм на ЕС за наблюдение, оценка и доклад за борбата с корупцията, с който ще се отчита актуалното състояние на усилията във всичките 27 държави - членки на ЕС. Първият доклад е планиран за 2013 г. Комисията ще предложи скоро и друго законодателство, по-специално за отнемането на придобито от престъпна дейност имущество, реформа на правилата за обществените поръчки, по-подробни статистически данни за престъпността и засилена политика за борба с измамите на европейско равнище.