Законът

Усъвършенстваха Наръчника за мониторинг на законодателството

Най-честите причини за отлагане на делата са представянето на болнични листове, ангажираност на защитниците по друго дело, проблеми с призоваването и с назначаването на вещи лица. Сроковете за насрочване на заседанията и изготвяне на мотивите съм съдебните актове се спазват. Това сочат резултатите от проверките по прилагане на Наказателния кодекс за дела за корупционни престъпления, извършени в районен и окръжен съд в Хасково и в Стара Загора. Проучването е проведено в рамките на проект, посветен на мониторинга върху приложението на законодателството, насочено към борбата с корупцията и организираната престъпност. Партньори по него са Инспекторатът към министъра на правосъдието, Федералното министерство на правосъдието на Австрия в сътрудничество с Центъра за консултиране и проучване на правната компетентност на институциите в чужбина. „По този проект е разширен и усъвършенстван Наръчникът на мониторинговата система на законодателството, чиято онлайн версия ще бъде качена на интернет страницата на Министерството на правосъдието до края на юли”, заяви зам.-министърът на правосъдието Даниела Машева при откриването на конференцията, на която бяха представени резултатите от проекта.
На всички окръжни съдилища, както и на част от районните, е бил изпратен и въпросник, целта на който е била да анализира приложението на процесуалните норми. Изследвани са престъпленията против собствеността, против правата на гражданите и стопанските престъпления. 44% са осъдителните присъди, а само 7% оправдателните, което ръководителят на проекта от австрийска страна Марио Турнер определи като „показателно за доброто качество на работа на прокуратурата”.
Участниците в конференцията бяха приветствани и от Н.Пр. Герхард Райвегер, посланик на Австрия у нас, който определи съдебната система като много важен елемент от структурата на една държава. По думите му нейното правилно функциониране е в основата на икономическото развитие, защото трябва да има ред и ясни правила.