Законът

Тройно повече дисциплинарни дела гледа Висшият съдебен съвет

Три пъти се е увеличил броят на дисциплинарните дела, образувани от Висшия съдебен съвет (ВСС) от началото на неговото съществуване досега. 25 от наложените дисциплинарни наказания на магистрати през миналата година са поради нарушение на етичните правила, а през последното полугодие те са 15. Това каза Анелия Мингова, представител на Висшия съдебен съвет, при представянето на годишния доклад за неговата дейност през 2009 г. пред депутатите от парламентарната комисия по правни въпроси. Докладът съдържа конкретни данни за проведените конкурси и свързаните с тях атестации през миналата година. В него се акцентира и върху работата на специалната комисия към ВСС, която наблюдава делата, характеризиращи се с т.нар. особен обществен интерес. „Нашите указания към административните ръководители позволиха да има регулярност и бързина при насрочването на делата, което доведе до своевременното приключване на голяма част от тях”, подчерта Мингова. „От началото на своето съществуване Инспекторатът към ВСС е извършил проверки в четири от петте апелативни съдебни района, като драстични забавяния не са установени, освен в софийските съдилища и най-вече в Софийския градски съд”, заяви пред депутатите Ана Караиванова, главен Инспектор в инспектората към ВСС, но това според нея е допустимо с оглед на големия брой дела, които се разглеждат.
Огромната натовареност на съдилищата и най-вече нейната неравномерност беше основен акцент и в доклада за дейността на съдилищата през 2009 г., представен от председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. И двата доклада бяха приети от правната комисия.