Законът

След Великден обсъждат водната стратегия на България

43 млрд. лв. са очакваните инвестиции в сектора до 2035 г.

След Великден обсъждат водната стратегия на България

    Повече от двайсет и четири месеца бяха нужни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да представи за обществено обсъждане Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Сроковете за крайното представяне на документа непрекъснато бяха сменявани и увеличавани всеки път, когато дългоочакваната дата наближаваше. Сега стратегията е факт - пусната за четене и мнения. Текста й можете да намерите на сайта на в. „Строител“. Последният срок за подаване на писмени становища е 17 април, т. е. последния ден на Великден - по време на празниците трябва да се пишат становища. А на 19 април ще се проведе голямо обществено обсъждане с всички заинтересовани лица. В Националната стратегия са разписани четирите насоки на сектора - ВиК, хидроенергетика, напояване и предпазване от наводнения, но те са само маркирани. След приемането й ще се изготвят допълнителни нормативни документи за всеки един поотделно, за което ще е необходимо допълнително време. Инвестиции в сектора До 2035 г. ще бъдат вложени около 43 млрд. лв. във водите. Цената на питейната няма да е еднаква в различните области. Според стойността й ще варират и инвестициите в регионите. Към Министерството на труда и социалната политика може да се създаде програма „Водно подпомагане” - по подобие на енергийните помощи за социално слабите. Таксите за водоползване от водните източници, както и досега, ще се събират от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Те ще се определят на база фактурираните количества, достигнали до крайните потребители. Според изготвилите стратегията това би трябвало да е стимул за ВиК операторите да работят активно за намаляване на загубите от вода по пътя й до консуматорите. Към ПУДООС ще се създаде воден съвет. В него ще влизат министрите на околната среда и водите, на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма и на здравеопазването. Съветът ще определя ежегодните инвестиции в сектора и нивото на таксите за водоползване от водни обекти. 28 водни оператора Според стратегията ще се намали броят на водните оператори на 28, колкото са и областите в страната. Всеки един от тях ще обединява общините в административната територия. МРРБ ще отговаря за водоснабдяването и канализацията. Документът ще се обсъжда на 19 април с всички постъпили предложения, след това стратегията ще бъде внесена в Министерския съвет, а след одобрението й ще се гласува в Народното събрание.