Законът

Брюксел: Гаранция на влогове до 100 000 евро

Европейската комисия предложи промени в съществуващите европейски правила, за да защити по-добре притежателите на банкови сметки и инвеститорите на дребно. Предложените мерки гарантират на банковите вложители, че ако банката им фалира, те ще получат парите си по-бързо (в срок от 7 дни), че таванът на гарантиране на влоговете е завишен (до 100 000 EUR) и че ще бъдат информирани по-добре за начините за прилагане на защитата.

За инвеститорите, които използват инвестиционни услуги, Комисията предлага по-бързо компенсиране, в случай че инвестиционно дружество не им върне активите поради измама, лоша административна практика или оперативни грешки, като равнището на компенсация се повишава от 20 на 50 хил. EUR. Предложенията се изпращат на Европейския парламент и на Съвета на министрите за обсъждане. Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Приемането на днешния пакет е най-новата инициатива на Комисията за внасяне на прозрачност и отговорност в европейската финансова система, за да се предотвратят бъдещи кризи или да бъдат управлявани, ако все пак възникнат. Европейските потребители заслужават по-добри условия. Те трябва да са сигурни, че спестяванията, инвестициите или застрахователните им полици са защитени независимо от това в коя държава членка се намират. За да се превърне това в реалност, призовавам Европейския парламент и Съвета да приемат бързо предложения пакет.“