Законът

Европа може да ни глоби заради Агенцията по вписванията

От януари е започнала наказателна процедура от Европейската комисия срещу България. Тя е поради неосигурената техническа възможност за вписване на търговски европейски дружества в българския регистър по електронен път. За тази цел Агенцията по вписванията трябваше да разработи необходимия софтуер. Това обясни зам. правосъдният министър Деница Вълкова. Към момента процедурата е в досъдебната си фаза. „Ще поискаме спиране на наказателната процедура, защото, ако тя продължи и се развие в следващата си крайна съдебна фаза, България е заплашена от налагане на огромни санкции“, допълни тя. Според нея глобата за България може да е в размер около 800 хил. евро, ако не успеем да придвижим процедурите. Тя посочи, че до момента са дефинирани писмено нови приоритети на изпълнителя на обществената поръчка за разширение на Търговския регистър. Той се е ангажирал с конкретни срокове. Разбира се, това не може да се случи в рамките на няколко седмици или месец, тъй като разработването на такъв софтуер става на няколко етапа. „Ние правим всичко възможно да се осигури такава техническа възможност“, заяви Деница Вълкова. Фирмата-изпълнител по договора за обществената поръчка, е „Сиенсис“ АД с ръководител Николай Медаров. На 12 март 2010 г. е стартирала процедурата. Търгът е прекратен с решение на Агенцията по вписванията на 24 юни 2010 г. поради липса на средства. Прогнозната стойност на поръчката е около 400 хил. лв. без ДДС. Впоследствие са набавени средствата и през април 2011 г. е проведена отново процедура за възлагане на обществена поръчка. Договорът със „Сиенсис“ АД е сключен на 23 ноември 2011 г. Срокът му е 8 месеца.