Законът

Лихвеният процент няма да се променя едностранно

Банките няма да могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключването на договора за кредит. Това реши Народното събрание, като прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Предложението беше на председателя на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм Мартин Димитров и на Стоян Мавродиев, който беше депутат, преди да бъде избран за председател на комисията за финансов надзор.
Сегашната поправка е продължение на дискусията по темата от май 2010 г. Тогава депутатите приеха, че банките трябва да обявяват на сайта си тази методология, включително референтния лихвен процент, който служи като база при формирането на лихвата. За нарушение както на това изискване, така и на забраната за едностранна промяна на методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договор за кредит ще се налага глоба в размер от 700 до 2000 лева за физическите лица и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лева за едноличните търговци и юридическите лица. Забраната за едностранна промяна на методологията за изчисляване на лихвения процент след сключването на договора за кредит е необходимата стъпка, която ще защити потребителите и ще бъде неоценима в условията на криза, мотивира се Димитров. Янаки Стоилов от „Коалиция за България” посочи, че приетата промяна е недостатъчна, но реална стъпка. Това би ограничило възможностите за произвол на банките само в началната фаза, смята Стоилов. Той все пак оценява това, че кредитополучателят ще може да сравнява и да е сигурен, че договорът, който подписва, няма драстично да бъде променен. Цвета Георгиева от „Атака" също е на мнение, че мерките, предложени от Димитров, са добри, но е много оптимистично да се смята, че ще решат проблемите с лихвения процент в България, защото според нея е възможно банките „да принуждават отсрещната страна да се съгласява с предложените условия.“ Измененията влизат в сила един месец след обнародването им в „Държавен вестник”.