Законът

Стартира Европейски електронен правен портал

Официално откриха Европейския електронен правен портал - https://e-justice.europa.eu, на който може да бъде намерена информация за цялото законодателство на Европейския съюз (включително и на български език), обявиха от пресслужбата на Министерството на правосъдието. Сайтът ще осигурява достъп и до услуги, предоставяни от всички държави членки в сферата на гражданското, наказателното и административното право. Заинтересованите лица ще имат възможност да намират лесно и бързо търсената от тях информация, отнасяща се до всички аспекти на правораздавателните системи на държавите от ЕС. Порталът ще осигурява достъп до търговски регистър, регистър по несъстоятелност, регистър на завещанията, имотен регистър, бази данни за адвокати, нотариуси, медиатори и съдебни изпълнители. Ще има възможност също и за осъществяване на видеоконферентна връзка при трансгранични случаи, подаване на електронни формуляри за изпълнение на европейска заповед за плащане и за процедури, свързани с изпълнение на искове с ниска стойност.
Одобрената от правителството и представена от министър Маргарита Попова позиция е, че държавата ни приветства откриването на Европейския електронен правен портал като важна крачка към развитието на единното европейско пространство на правосъдие, свобода и сигурност, разписана в приоритетите на Стокхолмската програма, съобщиха още от пресцентъра на правосъдното ведомство.