Законът

Плащания над 5000 лв. и заплати - само по банков път

Националната агенция за приходите (НАП) настоява за законодателна забрана за разплащания в брой на суми над 5000 лв., а също и за това заплатите да се превеждат само по банков път. Според изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов именно укритите обороти на търговските дружества в страната са в основата на трудовите възнаграждения, изплащани „под масата”. От НАП се надяват мерките да извадят на светло близо 90% от укриваните до момента обороти. Друго предложение на НАП е да се даде възможност за извършване на т.нар. ревизии по аналогия за осигурителни вноски. Ако това се промени, ще е възможно за дружества, работещи при подобни икономически и пазарни условия, осигурителните вноски на служителите да бъдат определяни от инспекторите на база информация за осигурителния доход на конкурентни фирми, уточняват от НАП.
Спешно е необходим и достъп на органите по приходите до кредитните досиета в банките, смята още Красимир Стефанов. По време на кредитния бум фирмите представяха в банките данни от т.нар. черно счетоводство, докато информацията, подадена в официалните данъчни декларации пред НАП, няма нищо общо с тази, депозирана в търговските банки, отбелязват от агенцията.
В практиката на НАП има десетки случаи на фирми с нулева печалба, на които безпроблемно са отпускани кредити за стотици хиляди евро, а ако ревизорите на НАП получат достъп до кредитните досиета, реалната информация за оборотите на фирмите ще послужи за облагането на истинските им приходи с данъци, посочват от НАП.
Пакетът с предложения за промени в законодателството се подкрепя от браншовите и работодателските организации и от социалните партньори. Той може да бъде гласуван на следващото заседание на Министерския съвет, съобщи още директорът на НАП.