Законът

Актуализираха правилата за геодезическите дейности

Правителството прие Постановление за въвеждане на „Българска геодезическа система 2005”, с което се отменя Постановление №140/2001 за определяне на „Българска геодезическа система 2000”, съобщиха от правителствената пресслужба.
Документът допълва и актуализира съществуващата нормативна база и отстранява сега съществуващите противоречия, които я правят неприложима при използването на съвременната спътникова технология. С него също така се регламентира координацията на практическите действия на изпълнителите на геодезически, картографски и кадастрални дейности в страната.
Въвеждането на новата система създава условия за функционирането на единна унифицирана геоинформационна среда за работа на държавната и местната администрация и бизнеса. По този начин ще се осигурят всички държавни ведомства и организации със стандартизирани и взаимно съвместими материали и данни, необходими за изпълнение на функционалните им задължения и националните отговорности, съответстващи на европейските стандарти, допълват още от пресцентъра на Министерския съвет.