Законът

Сега вече е възможно да се разшири щатът

Министър Диана Ковачева:

Сега вече е възможно да се разшири щатът

  „С новите сгради на Районния съд в София ще се създаде възможност да бъде разширен щатът и да бъдат наети нови съдии“, съобщи правосъдният министър Диана Ковачева. 500 души се очаква да бъдат преместени във военното НДК, има възможност още минимум 100 души - съдии, прокурори и администрация, да бъдат настанени там. Методи Лалов, който временно ръководи Районния съд, призна, че има нужда от около 60 съдии допълнително. Имаме 125 действащи в момента състава, а целта е да станат 190, но всичко е въпрос на допълнителни разчети и на решение на ВСС, обясни той. В момента Софийският районен съд и Районната прокуратура имат служители и администрация на 5 места в София и на практика след преместването им в сградите на ГУСВ и военното НДК ще се обединят.