Законът

Две сгради за софийския съд и прокуратура

Около 10 млн. лв. са отделени за преустройство на военното НДК, вече вървят ремонти в бившата сграда на ГУСВ

  С приети три решения и едно постановление правителството реши дългогодишния проблем със сградния фонд на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура, които са най-натоварените в системата на правосъдието у нас. Те ще ползват третия, четвъртия и петия етажи от Блок „А” на административната сграда на бул. „Цар Борис III” №54, както и Националния армейски комплекс (т. нар. военно НДК) в столичния район „Триадица”. Имотите се отнемат от МРРБ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” и от Министерството на отбраната. В сградата на бул. „Цар Борис III” вече тече ремонт, за да бъде в подходящ вид за ползването й от съдиите. За преустройството на Националния армейски комплекс на Министерството на правосъдието днес бяха предоставени 9,62 млн. лв. По-рано през годината тези средства бяха дадени на МО за довършване на комплекса. С друго решение правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху два имота в столичния квартал „Овча купел - 2” и ги предостави на Министерството на правосъдието. Имотите с обща площ 363 кв. м се намират на първия етаж на бл. 20 и ще бъдат използвани за съхранение на архива на Районната прокуратура на София. Предоставяйки имотите за управление на Министерството на правосъдието и осигурявайки средствата за ремонта им, ще бъде гарантирана нормалната работа на органите на съдебната власт в дългосрочен план.