КСБ

Не спираме да следим развитието на младите инженери

Г-н Иванов, разкажете ни за конференцията. Какво ще се случи във Варна?
През септември във Варна ще се проведе Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете”. Организатор на събитието е Научно-техническият съюз по строителство в България. Съорганизатори са Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Тяхната помощ е финансова, така че за всички  членове на Камарата участието в конференцията ще бъде безплатно.
Очертават се четири секции – едната е по еврокодовете. По същество ще се дискутират проблемите и приложението им у нас. Основните моменти в тази посока ще бъдат разяснени от професори в УАСГ, представители на МРРБ и стандартизацията. Освен това ще има и доклади от практикуващи инженери и проектанти, които  имат сериозен опит. Там докладите са 15. Пленарните доклади пък са 5, като 4 от тях са по еврокодовете. Последният доклад на тема новите тенденции в знанието за бетона ще изнеса аз. Ще обърна внимание на т.нар. самовъзстановяващи се бетони.
Втората секция е конструкциите – със 17 доклада. Друга секция е антисеизмичното строителство, където ще бъдат предложени 20 доклада. Ще се издаде и сборник.
Последната секция е по проблемите на санирането, хидростроителството и материалите, които се използват.
Обединени са практическите секции, така че интересът за всички ще бъде голям. Освен това имаме няколко фирми, които доставят материали. Те изявиха желание да ги представят. Една от фирмите предлага химикали за строителството и много интересни неща за възстановяване. Хидромат ЕООД ще се представи с лекция нови продукти.

Ние можем да публикуваме в съкратен вид най-интересните доклади след конференцията.
Няма проблем това да стане. Вестник „Строител”  е медиен партньор и това е редно да се случи. КСБ като съорганизатор също ще получи специалния сборник с материалите.

Обявен е и конкурс „Най-добър дипломен проект на абсолвент - строителен инженер. Какви награди ще бъдат връчени?
Ние даваме първа награда - 1000 лв. Освен това продължаваме да следим младите специалисти и след като понатрупат малко опит, ще ги предложим за получаване на званието евроинженери. Вече имаме 5 или 6 души, млади момчета, които получиха това звание.
Ще има награди и за най-добър млад докладчик. Те ще бъдат връчени от КИИП. Ние пък, заедно с областните представителства и Дома на техниката, предвиждаме да направим тържествено събрание по случай 210 години от рождението на Кольо Фичето. Планираме го за 10 септември.

Използвам случая да ви поздравя с избора ви за председател на Контролния съвет на ОП-София. Какво ще промените в работата на съвета и на какво ще заложите най-много?
Първата цел на Контролния съвет е да оказва по-голяма помощ в оперативната работа на управителния съвет. Второ, ние ще подпомогнем комисията по етика, в усилията за налагане на етични отношения между строителите. Това е едно от най-съществените неща. Ще следим и за спазването на правилата за израз-ходване на средствата и за добро организиране на работата по изпълнение на решенията. Малко повече ще акцентираме върху това какви решения се вземат и как те се изпълняват, дали това се случва в предвидените срокове и какъв е резултатът. Това ще подпомогне работата на областното представителство.
Научно-техническият съюз има добро сътрудничество с областното представителство. Правихме няколко съвместни мероприятия, мислим да правим и в бъдеще.