Комисар Соня Клисарска, директор на Дирекция АФКОС – МВР: Откроява се тенденция за увеличаване броя на нарушенията по ЗОП

Прочетена: 250

Свилена Гражданска

Комисар Клисарска, вече сме в първите дни на 2013 г. Как ще обобщите работата на оглавяваната от вас структура през изтеклата година?

Оценявам 2012 г. като успешна за Дирекция ­АФКОС и това се базира на факта, че дирекцията се утвърди като надежден партньор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). През нея продължихме да получаваме положителни оценки от европейските партньори за нашата работа както при срещите в Брюксел, така и при посещенията в България. Най-ценната за нас се даде на най-високо равнище при посещението на генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер в България през септември.

От 1 юли вече можете да правите сами административни разследвания за измами по еврофондовете. Какво се промени през тези месеци?

Целта на административните разследвания е да се обхванат случаите, които поради някакви причини не са попаднали в обхвата на вътрешноконтролната дейност на управляващите органи или не са в полето на действие на правоприлагащите органи, но при които има опасност да се загубят средства. Промяната е именно в това, че вече този инструмент съществува и работи, а резултатът, който се очаква от него, освен по конкретните разследвания е също така и в насоката на превенция на злоупотреби със средства от Европейския съюз.
От 1 юли до 13 декември 2012 г. в дирекцията са постъпили 36 сигнала. Те се разглеждат от специална комисия, която прави оценка на информацията и дава становище дали да се започне административно разследване. Към момента са образувани 6 административни разследвания, като едно вече е приключено.

Как протича взаимодействието ви с ОЛАФ?

Работата с Европейската служба за борба с измамите е много интензивна и протича в няколко насоки. На първо място това са искания за предоставяне на информация и документи. Оказваме съдействие по митнически въпроси. Организираме работни срещи с национални институции и провеждането на проверки на място на територията на страната по разследвания на ОЛАФ.
Голям дял от съвместната ни работа е във връзка с цялостната организация и контрол по тримесечните докладвания на нередности към европейската служба.
Засега нямаме съвместни разследвания, но имаме планове в тази насока, които не може да се обсъждат, докато не станат факт. От друга страна, би могло да се каже, че на практика по всички дела, които се водят от ОЛАФ и по някакъв начин засягат България, има искания за съдействие или съвместни дейности – проверки на място. Решаването и приключването на делата е от взаимен интерес.

Настъпиха ли промени на европейско ниво и какви са те при разследванията за нарушения?

В началото на 2012 г. започна реорганизация в структурата на Европейската служба за борба с измамите. Беше приета нова политика на приоритети при разследванията. В приоритетите са определени специалните цели на ОЛАФ и финансовите прагове за случаи, които ще бъдат разследвани от службата. Тя открива и води административни разследвания само в случаи, когато има сериозно увреждане на финансовите интереси на ЕС, като за различните сектори се определиха доста високи прагове.

Кои са най-честите нарушения, с които се сблъсквате? Можете ли да посочите пример?

Откроява се тенденция за увеличаване на случаите с нарушения по Закона за обществените поръчки, които представляват около 59% от общия брой на нередностите. Като пример мога да посоча използването на дискриминационен критерий в обявлението за търг или неоснователно отстранени участници. Около 21% от общия брой на нередностите са свързани с нарушаване правилата и условията за финансиране на съответните оперативни програми. Например извършване на недопустими разходи.
Същевременно около 10% от общия брой са свързани с представяне на неистински или документи с невярно съдържание.

По кои европрограми са получени най-много сигнали? По колко от тях работата е приключила?

Най-висок процент сигнали се докладват по ОПОС и ОПРР, както и по земеделските фондове. Стремим се работата по всички сигнали да приключва във възможно най-кратки срокове, като в дирекцията се ръководим от минимално необходимото технологично време за оценка на информацията и предприемане на съответните действия за приключване на сигнала.

Какво очаквате да се случи през новата година?

Очаквам през 2013 г. това, което сме изградили с много труд и усилия, да се запази и да се доразвие. Очаквам нашите партньори от ОЛАФ да продължат да дават висока оценка на сътрудничеството с АФКОС. Това, на което най-много се надявам, е новите задачи, възложени на дирекцията, да доведат до видими резултати в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, както и за националния бюджет. Да можем да посочим конкретни стойности на средствата, които са били възстановени или са били предпазени от неправомерно разходване, така както го прави ОЛАФ в годишните си доклади.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.01.2013. Категория Законът. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: