Законът

Готвят нов закон за Сметната палата

Сметната палата ще бъде контролният орган, който ще може да следи и за целесъобразността на изразходваните средства, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. Първото нещо, с което ще се заеме комисията след лятната ваканция, е новият закон за Сметната палата, каза тя.
„Сега действащият закон е доста стар, въпреки че за времето си е бил добър. Все пак в частта на Сметната палата са се развили нещата и се налага да се приемат европейските практики”, допълни Менда Стоянова.
„На първо място ще се опитаме да сменим модела на Сметната палата от един колективен, колегиален орган, какъвто е тя, да премине на т.нар. генерален одитор с всичките права и отговорности, с които ще бъде натоварен председателят на Сметната палата", обясни тя.
Сметната палата ще получи по-засилени правомощия при контрола върху правилното изразходване на публичните средства.
Освен това се разширява обхватът на контрола на Сметната палата, така че тя ще контролира абсолютно всички публични средства, независимо от кого се разходват те, което е една сериозна стъпка напред.
Менда Стоянова допълни, че ще се увеличи и обхватът на видовете ревизии, които дават оценка на ефективността и ефикасността на изразходваните публични средства, а не само на тяхното чисто законосъобразно изразходване. „Всички сме свидетели за редица нарушения, а контролните органи констатират, че законът формално е спазен, но едновременно с това средствата на данъкоплатците се харчат по неефективен начин.“, каза тя. „Именно в тази посока Сметната палата ще разшири своята дейност и ще може да прави такива оценки, които да бъдат публично достояние и въз основа на които изпълнителната власт, съответният изпълнителен орган трябва да вземе необходимите мерки за ликвидиране на тези лоши практики”, посочи тя.