Лъчезар Искров: Пазарът се нуждае от ясни правила

Руските инвеститори ще продължат да бъдат основен клиент за продукта на строителните компании

Прочетена: 78

Ренета Николова

Г-н Искров, миналата седмица се проведе среща, инициирана от КСБ и НСНИ, която обедини позициите на бизнеса в строителния сектор – строители, проектанти, инженери, архитекти, представители на асоциацията на потребителите. Вече е факт и обща декларация на браншовите организации (виж стр. 9). Как се стигна до тази идея?

Тази идея не е нова. Тя е обсъждана между Националното сдружение „Недвижими имоти” и Камарата на строителите в България. От няколко години имаше желание  да се обединят всички, които работят или имат някакво отношение към проектирането, изграждането и реализацията на недвижими имоти. Целта е преди всичко  браншовите  организации на гилдиите да синхронизират позиции и по този начин  да се фокусира вниманието върху проблемите в бранша и така  да бъде постигната една доста по-широка подкрепа. Това е основната идея. Всичките тези професии, които приеха  да участват в създаването на една такава неформална структура – Съвет на председателите, са взаимосвързани. Тази структура може да бъде постоянно действащ форум, в който да се обсъждат както законопроекти, така и да се предлагат промени в дадени закони, които да облекчат инвестиционния процес и да поставят всичките участници в него в една много по-благоприятна среда.

Кой е най-големият проблем, който всички организации поставят на първо място?

Най-големият проблем е това, че строителните предприемачи се въздържат от инвестиции предвид ниските печалби и трудния пазар за реализацията на продукта на строителните компании. И тук инвеститори и проектанти, строители  и архитекти, конструктори и продавачи на имоти, всички в крайна сметка са в еднаква степен повлияни и застрашени дори като оцеляване от настъпилата криза.

КСБ е създадена и работи по закон. НСНИ също се стреми да въведе ясни правила, на които  да отговарят фирмите и лицата, които се занимават с търговия на недвижими имоти. Сдружението изготви и проект на нормативен акт, очевидно е обаче, с оглед на ситуацията в страната, че вашият закон ще остане за след парламентарните избори.

Създалата се политическа ситуация ни поставя в сложно положение. Ние имахме уверението от депутатите от различните парламентарни групи, че са готови да внесат нашия проект за закон, който изработихме през последните години, но е ясно, че това не може да стане сега, което обаче  не означава, че ще се откажем да се борим и да поставяме остро въпроса и пред бъдещия парламент.

За нас като организация регламентирането на тази дейност е  основен приоритет, залегнал в устава ни. Ние твърдо вярваме, че един нов пазар, създаден след прехода, действително се нуждае от ясни правила, защото той има много голяма обществена значимост. Желанието ни винаги е било да дефинираме ясно субектите на този пазар. Проектът цели чрез широка дискусия в бранша да  изкараме на светло   бизнеса, за който се твърди, че част от него е в сивия сектор. И не без основание.

Ние настояваме за защита на правата на потребителите и защита на държавните интереси. Голяма част от фирмите, които оперират на пазара, а и физическите лица, които се занимават с този вид дейност, не плащат данъци, нямат регистрация като търговски субекти. Затова трябва да регламентираме дейността чрез изричен нормативен документ. Само тогава пазарът ще се доближи до стандартите, които са наложени от тази професия в Европа. Не е случайно, че в основата на законопроекта ни, специално по отношение изискванията за работата на брокерите на недвижимите имоти, е залегнал и европейският стандарт за тази дейност, който беше приет през 2010 г. от ЕК и стана български държавен стандарт.

В качеството си на председател на Национално движение „Недвижими имоти” бях и председател на техническия комитет, който работи по създаването на българския текст на стандарта, който беше приет като БДС. Той ясно определя някои от основните изисквания, за които винаги сме се борили като национално представена браншова организация: да се работи с договори, да се дефинират задълженията на брокера, за прозрачност  към фиска, за налагане на санкции, произтичащи от щети, които възникват вследствие дейността на даден агент или брокер, за задължителната професионална застраховка… Настояваме да има професионална отговорност, която да гарантира финансовия интерес на потребителя и куп други неща, които са едни от основните изисквания към този род услуги, залегнали в стандарта.

Ще има ли общ регистър, който гражданите да могат да погледнат и да видят кои са легитимните фирми? Кои работят законово, плащат данъци, какъв е регламентът за комисионата? Хората трябва да бъдат спокойни, че ще получат една наистина качествена услуга.

Това, което е видимо в проекта за закон, е именно създаването на Камара на брокерите на недвижими имоти, която да поддържа национален публичен регистър. При това не само брокерът, който е юридическо лице, ще бъде вписан, а така също и наетите хора, които пряко се занимават с търговската дейност от негово име. Ще бъдат вписани всички служители, които  работят с клиенти. Този регистър ще бъде публичен и ясно ще дефинира правата и задълженията на тези субекти, към които има и определени изисквания, за да бъдат вписвани в регистъра. За евентуалните нарушения ще следи комисия за професионална етика. Национално сдружение „Недвижими имоти” има и Етичен кодекс, който отговаря на съвременните изисквания за упражняване на тази професия.

Какво ще даде този регистър? Преди всичко ясно ще дефинира и ще изкара на светло всички лица, които упражняват професията, т.е. всеки един клиент, който би решил да се обърне към брокер за извършване на услуга при посредничество или друг вид дейност, свързана с недвижими имоти, може да провери в регистъра съществува ли това юридическо лице, неговата данъчна регистрация, служителите, които работят от негово име. И това безспорно ще бъде възпрепятстващ фактор по отношение на имотните измами. В повечето случаи, когато става въпрос за такива измами, се говори за брокерите на недвижими имоти на първо място. Аз винаги съм казвал, че имотна измама без участие на длъжностно лице не може да се случи. Действително, подведени от недобросъвестни лица, представящи се за професионални брокери, много хора влизат в мрежата именно на професионалните измамници и някак си много наивно и лесно губят средства, а в много случаи – и собствения си имот.

Смятам, че всичко, което е предвидено в нашия законопроект, е в интерес и на потребители, и на професионално работещите брокери, и на обществото като цяло.

Не съм склонен да приема голяма част от критиките, които се появяват против приемането на един такъв нормативен акт. Струва ми се, че хората, които са против, са именно тези, които в хаоса през последните години успяваха да работят по начин, който ощетяваше всички страни.

Видяхме ви  на делова среща с представители на руската Търговско-промишлена палата? Всъщност руснаците са може би най-многобройните клиенти на недвижими имоти в България в последните години. Една статистика на Министерството на правосъдието показва, че над 370 хиляди физически и юридически  лица от Русия притежават имоти в България. Тази среща имаше ли  връзка с пазара на имоти у нас?

Срещата беше много по-мащабна. Ние сме една туристическа дестинация, оставаща все още основна за много руски граждани. Въпреки някои визови проблеми над 600 хиляди са туристите от Русия през миналата година по данните, които бяха представени.

В сравнение с годините преди промените това число е намаляло наполовина. А що се отнася до руските инвеститори в сектора на недвижимите имоти, те са може би тези, които в един момент помогнаха да не се срине този пазар. Т. нар. втори дом, имотите, разположени в курортни селища предимно по Черноморието, бяха изключително застрашени. Там цените паднаха 3-4 пъти. Имаше времена преди кризата, когато добрите имоти с добра локация на първа линия се продаваха над 1800-2000 евро на  кв. м, а след кризата през последните няколко години нивата от 800 евро вече се смятат за високи. В този тежък момент  хората, които основно инвестираха такива суми във „втори дом”, бяха граждани на Ирландия и Великобритания, примамени от обещанието за много висока доходност. След тяхното оттегляне надеждите на всички строители и инвеститори бяха насочени към руския пазар. Руските клиенти  през последните няколко години се превърнаха в основни потребители, те бяха спасителите на този пазарен сегмент.

Безспорно това, което се прие в закона за инвестициите, да се намали размерът на изискуемата сума, за да се получи право на постоянно пребиваване в страната, ще има добър ефект, макар че според мен сумата би могла да се намали още повече. По отношение на визовите разпоредби би трябвало да се мисли за облекчаване на режима спрямо  руските граждани. Неслучайно на самата среща беше цитиран и примерът с Турция, която се явява един от основните конкуренти в туристическия бизнес на България. Много руски граждани купуват имоти в южната ни съседка, но там визовият режим е изключително облекчен.

Руските инвеститори, руските граждани ще продължават да бъдат едни от основните клиенти за продукта на строителните компании и струва ми се, че в това отношение държавата трябва да обърне по-сериозно внимание. Защото в годините преди кризата може би 40% от преките чуждестранни инвестиции отиваха в сектора на недвижимите имоти. Въпреки твърденията на икономисти, че това не би трябвало да бъде водещ сектор, в който да се инвестира,  виждаме какво се случва в други европейски страни. Инвестициите именно в този сектор помагат да се излезе от икономическата криза. Когато финансовата стабилност и сигурност на компаниите е достатъчно висока, когато доходите на гражданите тръгнат нагоре, тогава ще започне и възстановяването на този пазар.

Какви са вашите прогнози за 2013 г.? Каква ще бъде тя от гледна точка на недвижимите имоти?

С политическата стабилност е свързано всичко останало. Без нея няма икономика, няма функционираща държава, няма отговорни институции. Ако всичко това бъде преодоляно по един разумен начин, струва ми се, че пазарът ще се стабилизира.

Аз поне лично не очаквам някакъв особен ръст, не очаквам някаква по-различна тенденция от тази, която беше през последните няколко години. Без допълнителен спад на цените се надявам на постепенно активизиране на инвестициите в сектора.

Ако кризата се задълбочи, както много социолози и политолози предвещават? Ако след изборите се състави нестабилно правителство и има нови избори?

Това ще се отрази задължително на чуждестранните инвеститори, ще се отрази на доходите на населението. В страната сега има над 400 хиляди безработни, голяма част от тях са хора, които бяха заети в строителството. Наблюдаваме фалити на строителни компании, тъй че ако се задълбочи  политическата криза, ако има нестабилност, ако има поредица от избори, това ще се отрази много негативно на пазара като цяло. Не мога да предвидя в каква степен, но това ще изпари желанието на хората дори да купуват жилища за собствени нужди. Без реални доходи, без икономическа, финансова сигурност за едно семейство всяка една такава инвестиция е високо рискова.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.03.2013. Категория Законът. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: