Законът

Вицепрезидентът Маргарита Попова e за повече правомощия на ОЛАФ

„ОЛАФ трябва да получи по-широк периметър за действие, защото в ЕС отдавна съществуват транснационални международни криминални структури, които чрез стопански престъпления атакуват общността.“ Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова по време на изказването си в заключителната сесия на конференцията на Международната правна академия „Да направим борбата с корупцията в Европейския съюз по-ефективна“.

Според нея антикризисната програма на ЕС задължително трябва да включва единна антикорупционна стратегия. Главната роля в стратегията трябва да бъде отредена на съдебните системи и устойчивото правораздаване в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. „Върнем ли върховенството на закона, гражданите ще си отдъхнат и ще си върнат надеждата“, подчерта българският вицепрезидент, който закри форума в малтийската столица Валета.

По-ефективното противодействие срещу корупцията предполага също така формулиране и следване на европейска наказателна политика, която да е в състояние да защити финансовата сигурност и стабилност на ЕС чрез националната бюджетна и финансова дисциплина, ред и отговорност. „Не е достатъчно да изработим еднотипни текстове в наказателните закони. Наложително е като програма минимум да възприемем еднотипни практики на разследване и еднотипна оценка на доказателствения материал“, отбеляза Маргарита Попова.