Законът

Необходими са промени във всички звена на съдебната власт

Необходими са всеобхватни и радикални реформи не само в съдебната система, но и във всички звена, които работят с нея. Това каза министърът на правосъдието Маргарита Попова по време на обществена дискусия в парламента, посветена на проекта на Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Документът е изготвен от правосъдното ведомство с участието на правни неправителствени организации. На форума присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, депутати от комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред, членовете на Висшия съдебен съвет, висши магистрати. Участваха и представители на Висшия адвокатски съвет, на Националния институт на правосъдието и на различни неправителствени организации. „Българският парламент е най-подходящото място, където може да се чуят гледните точки на различните институции по един толкова важен за обществото въпрос”, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева.
Проектът за стратегия беше представен от министъра на правосъдието Маргарита Попова. Тя посочи, че преди години са писани няколко стратегии, в които са били набелязани и изпълнени редица добри неща. По думите й обаче тези мероприятия са били обърнати към самата съдебна система, а тази стратегия, която сега се предлага, се базира на постигнатото до момента и съдържа три важни компонента. Това са доброто управление на съдебната система, качественото правораздаване и борбата с корупцията вътре в системата. Стратегията предвижда промени в атестирането на магистратите и въвежда сериозни критерии за кадровото им развитие. Предлага се и създаването на т.нар. съвет за контрол на съдебната система, който да следи за изпълнението на конкретните компоненти по нея. Попова посочи още, че за да има позитивен резултат, трябва да има реформа във всички звена на съдебната власт. По думите й подобни промени трябва да има и в МВР, така че да се изгради съвременна и добре обучена криминална полиция. „Необходим е интегритет между всички структури”, подчерта тя и изрази надежда, че този документ ще допринесе за „налагането на нова съдебна култура.”
До седмица проектът за стратегията ще бъде внесен и предложен за гласуване от Министерския съвет. Пълният му текст може да бъде видян на интернет страницата на Министерството на правосъдието:
www.justice.government.bg.

Проф. Лазар Груев, председател на ВКС:

Подкрепям стратегията, защото съдържа комплексност

Този проект представлява сериозен документ и добра основа за дискусия. Подкрепям стратегията, защото тя съдържа комплексност по отношение на въпросите, които поставя на разискване и на механизма, призван да реализира тези добри идеи. Наясно съм с принципа на разделение на властите, но е важно и тяхното взаимодействие, затова винаги съм настоявал за чуваемост и диалогичност. Смущава ме съставът на Съвета за прилагане на стратегията. Той включва министъра на правосъдието и негов заместник, зам.-министър на вътрешните работи и зам. главен прокурор. В него трябва да има и съдии. Отдавам този пропуск на техническа грешка и се надявам тя да бъде поправена.


Валери Първанов, зам. главен прокурор:

Стратегията трябва да бъде приета с консенсус

Всички предходни стратегии се основаваха единствено върху структурните и персоналните промени в органите на съдебната власт. Сега амбицията е да се надхвърли това правителство и този парламент, затова тя трябва да бъде приета с консенсус. Крайно наложително е да се възстанови органът за криминологични изследвания, който да прогнозира развитието на престъпността и да прави оценка на прилагането на Наказателния кодекс.


Константин Пенчев, председател на ВАС:

Стратегията включва всички процеси, свързани с доброто правораздаване


Не съм виждал друга стратегия с толкова амбициозната цел да бъде всеобхватна. Тя включва всички процеси, свързани с доброто правораздаване, и се прави за 10-15 г., защото само така може да се случат генерални промени в съдебната система. Стратегията има 2 цели – добре функционираща съдебна власт и възвръщане на доверието на обществото към нея, защото, ако се срине това доверие, ще фалира държавността. Изключително важен е приоритетът за ръководните кадри, защото от тях зависи много.


Пенчо Пенев, директор на НИП:

Това е най-пълната и най-добре подготвена стратегия

Високо оценявам представената стратегия. Смятам, че това е най-пълната и най-добре подготвена програма за бъдещото развитие на съдебната система. Главното й достойнство е, че тя няма претенциите, че започва нещата отначало, а отчита направеното. Приветствам този документ, защото всички предложения са почерпени от практиката. И трите й направления присъстват в НИП. Без инвестиции в обучението не може да има добро правораздаване. НИП ще положи всички усилия за успешното прилагане на стратегията.