Законът

Приеха на първо четене промените в ЗОП

Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) на депутатите от „Синята коалиция” Димо Гяуров и Кирчо Димитров, който включва становищата и препоръките на КСБ. Предложените промени засягат въвеждането на по-голяма прозрачност в процедурите за обществени поръчки, правила за недискриминация на участниците и за мотивирано вземане на решения от страна на възложителите. Депутатите приеха още два законопроекта – на МС и на Емил Радев и Десислава Атанасова от ГЕРБ.
В мотивите към законопроекта, внесен от Министерския съвет, се посочва, че основна цел на промените е постигане на бързина и ефективност при обжалването. Въвежда се период на изчакване, в рамките на който възложителят не може да сключи договор за обществена поръчка. Уреждат се случаите на недействителност на договорите за възлагане на обществени поръчки вследствие на нарушения на процедурите. Депутатите одобриха и промените, внесени от Емил Радев и Десислава Атанасова от ГЕРБ, които прецизират някои от разпоредбите на действащия закон с цел да се облекчи редът за възлагане на поръчките и да се гарантира спазване на принципите за публичност и прозрачност.