Законът

Влезе в сила новият Закон за потребителския кредит

Влезе в сила новият Закон за потребителския кредит, приет от Народното събрание на 18 февруари тази година. Той дава право на кредитополучателя да се откаже от заема до 14 дни след изтеглянето му без наказателна такса и забранява заблуждаващата реклама. С промените максималният лимит на потребителския кредит става 147 000, вместо досегашните 40 000 лв. Една от най-важните поправки в закона е възможността за предсрочно погасяване на изтегления кредит без наказателна такса или обезщетение за банката. Изключение правят само тези заеми, за които е подписан договор с фиксиран лихвен процент. В този случай банката ще може да предяви иск за обезщетение максимум един процент от стойността на останалата сума за връщане.
При изтегляне на потребителски кредит вече ще се представя единен формуляр, чрез който клиентът и потенциален получател на заема да може лесно да се ориентира в предоставената му информация. Годишният процент на разходите трябва да бъде обявен заедно с лихвата по потребителския заем, така че кредитополучателят да е наясно с истинската стойност на заема.
Още преди да влезе в сила, законът предизвика остра полемика в обществото. Икономистът Любомир Христов алармира, че всъщност един текст от новия закон ще вкара потребителите в капан, тъй като банката сама ще може да определя и променя размера на лихвата. „Съгласно Закона за потребителските кредити всички потребители ще получат предварително информация от банките при настъпили обстоятелства, които налагат промяна на лихвения процент”, каза депутатът от ГЕРБ Стоян Мавродиев. По думите му законопроектът пресъздава едно към едно европейската директива, която има максимален обхват и обем. „Ние като законотворци не сме в състояние да вменим повече задължения на кредиторите, на банките, от обхвата на директивата, която изисква единствено да бъдат спазени изискванията и да има предварителна, ясна публична информация за длъжниците по потребителски кредити”, каза още той. Според него интересите на българския потребител са максимално защитени.