Законът

Крупни бонуси за приоритетни обекти

Строителите на голф игрища, молове, хотели и СПА комплекси отново ще се радват на привилегии от държавата. Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите предвиждат пълна гама бонуси за проекти, които влизат в категорията „приоритетни”. Всеки инвеститор в проект, признат за приоритетен, ще може да купува земя без търг и по данъчна оценка. Промените са лансирани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и предстои общественото им обсъждане. Работните места ще са важен критерий и за т.нар. приоритетни проекти. След строителния бум част от крупните инвестиции - като тези в хотели и търговски центрове, бяха изключени от обхвата на Закона за насърчаване на инвестициите, но сега се връща старото положение. В момента за такива се признават най-вече крупни вложения в индустрията, зелената енергетика и високите технологии.
МИЕТ обаче предлага обхватът на „приоритетните” да се либерализира за всякакви сфери - стига инвестицията да надхвър-ля 100 млн. лв. и да дава работа на повече от 200 души,
а ако е в община с много безработни, критериите да са двойно по-ниски. Предвижда се държавата да дава привилегии и на компании, които инвестират по-малко от 10 млн. лв., стига парите да влизат в общини с висок процент незаети. Ако предприемач вложи минимум 7 млн. лв. в район с безработица над средната за страната, той ще може да се възползва от бързо административно обслужване, покупка на земя без търг и конкурс, помощ за изграждане на инфраструктура до предприятието, за обучение на кадри. Сега прагът за достъп до тези привилегии е 16 млн. лв.
Държавата и занапред ще подкрепя инвестиции в производство и модерни технологии. От икономическото министерство обаче предлагат и нови сфери - артистично-творческа дейност в културата, логистика, вкл. летища, пристанища и т.н. За да заслужи сертификат и съответните бонуси, проектът ще трябва да е за най-малко 20 млн. лева (в райони, които не страдат от висока безработица). В момента изискването е за поне 32 млн. лв.
„Тези промени целят интегрирано противодействие на негативни тенденции в инвестиционната активност и заетостта”, се посочва в резюмето на проекта за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, публикувано на интернет страницата на МИЕТ. Там е представен и целият проект за изменение на правилника, като коментари и предложения могат да се изпращат на адрес: invest@mee.government.bg.