Законът

Пишат закон за еврофондовете

До края на годината  се предвижда изготвяне на закон за еврофондовете, който да регламентира всички процеси по усвояването им, съобщи по време на среща с Българския форум на бизнес лидерите министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев.   „Това е голямата ми амбиция”, допълни още той. Министър Дончев определи като революционни последните промени в начина на регламентиране усвояването на парите от еврофондовете. В момента това се извършва с постановления на Министерския съвет.
Министър Дончев обяви като необходима мярка и въвеждането на „лек наказателен механизъм”, за да се осигури спазването на сроковете за плащането. Тази мярка предвижда при забавяне бенефициентът да получи наказателна лихва за периода, за който е нарушението, като съответният орган на управление по европрограмата трябва да набави необходимите средства. За да се ускори усвояването на парите, е въведен тримесечен срок за верификация на платежните документи.
Министър Дончев посочи, че през тази година се забелязва седемкратен ръст на плащанията от еврофондовете спрямо 2009 г. „Ако искаме обаче значим ефект, темпът трябва да бъде двуцифрено число до края на годината", каза министърът.
Той отчете, че са договорени приблизително 30%, а са разплатени едва около 4% от европарите. До 2013 г. България трябва да усвои 7 млрд. евро по седемте оперативни програми.
За първенец по изплатени европари Дончев обяви програмата за развитие на селските райони. Новото правителство разплаща парите по проектите 7 пъти по-бързо и договаря 1,5 пъти по-бързо. Становището на министъра е, че темповете трябва да се засилят поне десетократно.
Томислав Дончев и експертите от Българския бизнес форум са на мнение, че за да се ускори усвояването на средствата, трябва да отпадне предварителният контрол при търговете от страна на управляващия европрограмата орган и неговото оставане само за рисковите проекти. Дончев допълни още, че общините не трябва да търсят с кого да споделят отговорността, защото тя се пада изцяло на бенефициента. По Оперативната програма „Регионално развитие” например предварителен контрол няма да се прави на всички проекти, а само за получатели, при които е имало нередности. Министър Дончев успя да зарадва и представителите на бизнеса, като заяви, че консултантските услуги вече ще могат да се плащат с европари, като те се приемат за допустим разход.
За да получат лиценз за своите услуги, консултантите ще трябва да издържат „един лек, къс изпит от час и половина по конспект”, каза Дончев.
Министърът по управлението на еврофондовете не пропусна да отбележи, че при Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която е за модернизация на малки и средни предприятия, се забелязва най-ниска усвояемост, само около 1%.