Законът

Имотните измами - проблем и противодействие

„Имотни измами – проблем и противодействие” – това е темата на третия семинар по тази проблематика, организиран от СЮБ. Мероприятието стартира днес в Ловеч. В дневния ред са предвидени четири лекции, пряко засягащи проблема. Те дават ясни насоки за противодействие на зачестилата практика с имотните измами.
Пред аудиторията ще говорят адв. Йосиф Герон – зам.-председател на СЮБ, и д-р Петър Раймундов – прокурор във Върховната касационна прокуратура. Ще има представители и от Нотариалната камара - зам.-председателят Денчо Денчев и юрисконсултът Цанко Иванов.
Специално за в. „Строител” зам.-председателят на Нотариалната камара Камен Каменов даде изпреварващо интервю:

Нотариус Каменов, разкажете ни за законодателните инициативи, които Нотариалната камара е приела в превенция на имотните измами.
След проведената Национална конференция за имотните измами на 31 октомври 2008 г. Нотариалната камара може да отчете много инициирани от нея промени, напр. информационната система, която ние изградихме, наречена „Единство”, вече е законов факт. Към момента в системата са отразени над 500 хил. документа. Продуктът вече е на разположение във всички кантори.

Какво още успяхте да постигнете като мерки срещу имотните измами?
Важни са промените в Закона за личните документи. Нотариусът вече има право на достъп до база данни „Население”. Това дава възможност за справки и по представени удостоверения за семейно положение и наследници.
Освен това берем плодовете на усилията си за ограничаване на плащанията в брой при сделки с недвижими имоти. Това е голяма превенция от измамите. В тази посока са и директивите на Европейския съюз. Да не забравяме и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Получавате ли добри препоръки от гражданите, с които общувате в практиката си?
За нас те са съдник и най-голям критерий. Стремим се да развиваме себе си. Искаме да създадем и нотариална академия за обучение, да правим повече семинари. Беше създадено нотариално училище за служителите от канторите. Ползвайки нашия и чуждия опит, искаме да създадем условия за по-добра квалификация, за да можем да отговорим на нуждите на ЕС. Заради това и равностойно участваме в ръководството на световните организации.

Как виждате ролята си в масовото информиране на обикновените хора, за да бъдат те подготвени при случай на имотна измама?
С това, което правим, с публикациите в медиите, ние се опитваме да стоим близо до хората. В същото време от векове професията ни е консервативна. Прекалената публичност около нас съвсем не е от полза. Консервативността, свързана със служебната тайна и нейната конфиденциалност, предполага воденето повече на частни разговори с гражданите. От друга страна, особено полезни бяха Откритите нотариални дни. Мисля, че успяваме да стоим достатъчно близо до хората. В това ни помага много в. „Строител”, който е проводник на добрите идеи както на Камарата на строителите в България, така и на Нотариалната камара.