Законът

Промени в НПК от 28 май

В София стартира първият от общо 9-те семинара на разследващите полицаи и прокурорите на тема „Организация на разследващите органи в МВР за приложението на измененията в НПК”. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на правосъдието Маргарита Попова, главният прокурор Борис Велчев, зам.-министърът на вътрешното министерство – Веселин Вучков, главният секретар на МВР Калин Георгиев и ръководителят на фондация „Ханс Зайдел” за България - Богдан Мирчев, официално обявиха старта на инициативата, която ще се проведе във всички райони на страната. Семинарите се провеждат във връзка с влизане в сила на 28 май на изменения на НПК, съдържащи ключов етап от реформата на МВР.
Става дума за новите положения в процесуалния кодекс, според които не само щатните разследващи полицаи, познати като дознатели, но и другите полицейски органи от МВР ще могат да извършват някои от процесуално-следствените действия.  
Министърът на МВР Цветан Цветанов посочи, че според статистиката на ведомството за 2009 г. в страната са били образувани 212 хил. досъдебни производства, докато във вътрешно министерство работят само две хиляди щатни дознатели.


Министърът на МВР Цветан Цветанов:
„Убеден съм, че с подобна инвестиция в обучението на служителите от МВР ще изчистим слабостите в разследването, отчитайки констатациите от прокурорите. МВР има ресурса и потенциала и смятам, че с подобряване на подготовката на служителите си ще можем да изпълним задачите, които се реализират в почти всички страни от ЕС.“


Министърът на правосъдието Маргарита Попова:
„Време е ангажиментът, поет от държавата, да бъде изпълнен. Надяваме се измененията в НПК да помогнат на досъдебната фаза, където имаше нужда от решителни идеи за промяна, за да се работи по-ускорено и професионално. Това е пътят и това е бъдещето – в България да разследва модерно обучена криминална полиция, която да си сътрудничи успешно с криминалните разследващи полиции в Европа и да има добър резултат и при разследване на тежката криминална трансгранична престъпност. “

Главният прокурор Борис Велчев:
„Дълго подозираният срив на дознанието не се състоя. Напротив. И през миналата година сме успели да представим такива статистически резултати, които ме убеждават, че в системата на МВР, и специално в разследващата полиция, има изключително висок потенциал, който може да бъде усъвършенстван. “