Новини

СИЛИСТРА – дунавският град със славна история

Кметът д-р Юлиян Найденов: Със строителите променяме общината, създаваме едно по-добро място за живеене

Георги Сотиров Гербът на Силистра е щит във формата на крепост с пет кули, които изразяват пет елемента, емблематични за града. Един от тях е патриаршеският кръст – знак, че тук е бил центърът на Първата българска патриаршия. Но Силистра е град с история от векове преди Христа. В зората на Античността тук, при завоя на голямата трансевропейска река, обективният ход на историята изисква да се създаде военноадминистративен център. Редом с останалото, той трябва да защитава Долнодунавските земи срещу непрекъснатите набези на варварски племена от север, привличани от постиженията на високоразвитите цивилизации на Балканите. За целта според римския историк Дион Касий около 106 г. от Панония в провинция Мизия е дислоциран ХI клавдиев легион. Географът Клавдий Птолемей е първият, който споменава Дуросторум. Под това име и с транскрипциите Дуростеро, Дуростолон, Доросторо, Дуростору, Доростене, Доростоло градът се среща в сведенията на античните автори до VI в. Още за миналото и днешния ден на община Силистра можете да научите от интервюто с д-р Юлиян Найденов... 22Кметът д-р Юлиян Найденов: Със строителите променяме общината, създаваме едно по-добро място за живеене Д-р Найденов, Силистра – античният Дуросторум, средновековният Дръстър, е една локация със забележителна и славна история… Градът действително представлява интерес за хората от Стария континент. Тук, по нашите земи, е заблестяла и искрата на българското християнство в 927 г. Ето защо Силистра, познавайки историята си, върви напред. Биосферният резерват Сребърна, Дунавският парк, Римската гробница, Меджиди табия са достатъчно уникални места за развитие на туризма… Така е. Сребърна представя наистина неповторима природна картина, богата на флора и фауна. Природонаучният музей бе ремонтиран през 2014 г. и сега е оборудван с модерна техника за наблюдение на местата, където живеят птиците. Това е дестинация, подходяща за екотуризъм, за фотосафари, за отдих в селска среда и за провеждане на биофоруми. Що се отнася до Римската гробница, тя е малко позната на широката общественост. Заради уникалността на обекта и специалните изисквания за съхранение на стенописите, които датират от IV в., тази антична архитектурна находка е затворена за туристически посещения на групи. Разбира се, ние имаме визия за нейното популяризиране. Меджиди табия е място, добре познато на ценителите на историята, на хората, които изучават военната архитектура и периода на Кримската война. Тя е едно от най-добре запазените военни укрепления от ХVIII в. в страната. Силистренци се отнасят с уважение и обич към най-стария парк по поречието на р. Дунав. Той е място за отдих и спорт. Неговата нова визия ще е факт чрез реализацията на проекта „Зелена и достъпна градска среда“. През 2013 г. община Силистра подписа договор с ОПРР на стойност 5 395 874 лв. Проектът касае два подобекта – Дунавския парк и реконструкция на Централния градски площад и градинката с паметника на Стефан Караджа. Ще се възстановят шадраваните, които ще са в центъра на зоните за обществен отдих. Целта ни е да създадем един от най-модерните паркове по поречието на реката, с красиви дървета и цветни лехи. Място, където историческите находки са пред очите на гостите и жителите на Силистра. Обособихме площадки за спорт – фитнес и комбинирано игрище, над 20 къта за почивка, детски площадки за подрастващите, отговарящи на всички изисквания на ЕС, места за тихи игри и т.н. Община Силистра осигури свободен интернет достъп в парка и в централната градска част. С приключването на проекта ще имаме място не само за спорт и отдих, а и средище за култура и туризъм сред античните останки. Основна грижа ни е да опазим Дунавския парк чист и приветлив. На 19 май м.г. беше подадено предложение „С поглед към древна Силистра” по програмата „Културно наследство и съвременни изкуства”. Целта е защита и съхранение на Южната крепостна стена за бъдещите поколения, за повишаване на туристическия потенциал и подобряване на културно-историческото наследство на общинския център. Стойността на подаденото проектно предложение възлиза на 1 198 330 евро. За съжаление обаче сме в резервния списък. Днес Вие сте кмет на над 65 хил. население в общинския център и в 18 села. Работим упорито и последователно, стремейки се да постигнем заложеното в мандатната програма за управление на Силистра. Днес сме по-близо до целите, които си поставихме. Общината наистина е по-добро място за живеене. Преследвайки своите икономически, духовни и житейски цели, гражданите, бизнес структурите и неправителствените организации, образователните центрове, социалните и културните институти се нуждаят от добро управление. Това означава местната администрация да взема решения, да предприема действия и да управлява обществените ресурси добросъвестно, подчинено на закона и без никакви намерения или сянка от корупция. Ето защо основният акцент на моята програма е посветен на правото на гражданите на Силистра да живеят по-добре. Реализирайки всички започнати дейности по проектите, по които работим, ще можем да отговорим дали сме успели. С грижа за всекиго работих и като лекар. Това продължава и с функцията ми на ръководещ местната власт. Сега строителните обекти се простират по артериите на целия град, но приключвайки ги, Силистра ще е газифицирана, с нов воден цикъл и с обновени места за отдих. Това мотивира всички ни да преминем по-спокойно през създалите се неудобства в момента. 24 Силистра е граничен град с пряк автомобилен достъп до южните морски курорти на Румъния, с лесен достъп до съседите през трансграничната река… Изравняването на регионите е концепция, възприемаща се и от двете страни на Дунав, и това пряко засяга нашата община. От години работим по идеята третият мост над р. Дунав да е при Силистра – Кълъраш. Неведнъж съм поставял въпроса по време на различни форуми и пред НСОРБ за същността и смисъла на нова национална политика за регионално развитие, която да е в съответствие с европейската визия и Дунавската стратегия. При срещите си с отговорни представители на различни форуми, касаещи градовете по поречието на голямата река, винаги съм отстоявал идеята за силни райони. За целта съм участвал в работните срещи в Улм, Будапеща, Виена, Прага, Инголщат, Регенсбург. Ние имаме традиционно добри партньорски взаимоотношения с нашите съседи. Общината ни работи по няколко трансгранични проекта. Сред тях от особено значение е този за развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росети, окръг Кълъраш – община Силистра. Неговата стойност за нас е 2 889 201 евро, от които 2,54% са собствен принос. Водещ партньор е Росети. Периодът на изпълнение е 22 месеца. В резултат на проекта ще бъдат рехабилитирани 10 км четвъртокласна пътна мрежа. Друг проект, по който работим, е за развитието на транспортната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра чрез рехабилитация на пътища в община Индепенденца и при нас. Стойността на инвестицията за нас е 2 390 247 евро, от които 2,54%, или 60 712 евро, е собствен принос, 13%, или 310 732 евро, са националното съфинансиране и 2 018 803 евро е безвъзмездната помощ от програмата. В резултат на проекта ще бъде рехабилитирана друга наша четвъртокласна пътна мрежа. Един амбициозен проект, който звучи като от бъдещето, но ще ни превърне в интересна дунавска дестинация, е „Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра”. Той се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество. Проектът цели да допринесе за осъществяване на изследвания, свързани с прилагането на енергия от възобновяеми енергийни източници в транспортни системи, проектиране на плаващ вълнолом за чист речен транспорт, на понтон за електрически лодки, закупуване и пускане в експлоатация на малки пасажерски плавателни средства с електрозадвижване чрез слънчева енергия и изготвяне на предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища с 9 понтонни места, навесна соларна зарядна станция с две зарядни устройства за пътни превозни средства с ел. задвижване... Ще разкажете ли за благоустройствените мероприятия на общинските сгради, включително и на социалните домове? Заварихме много от училищните сгради в състояние на неотложен ремонт. Част от покривните конструкции бяха течащи, други – рушащи се, и потърсихме, разбира се, възможност за решаване на нелесните проблеми. Ремонтите за саниране и цялостно обновяване на 8 учебни заведения са приключили. Те бяха направени за 4 млн. лв. по ОП „Регионално развитие“. Общината спечели проект за саниране и на други учебни заведения. Извършихме обновяване на покрития плувен басейн в града. Създаде се приятна и здравословна среда за спорт. Основно са ремонтирани вентилационната, електрическата и климатичната инсталация, както и облицовката на съоръжението, дограмата и помещенията за сауна и фитнес. Извършен е ремонт и на тенис корта. Реновирана и модерно оборудвана е една спортна площадка в междублоково пространство. С най-съвременна настилка е покрита лекоатлетическата писта в града… На територията на община Силистра е изградена и успешно функционира мрежа от различни социални услуги. На практика осигуряваме една добра среда на живот и грижа за тези уязвими групи. Какво очаквате от Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради? На първо място, да реши проблема на хората с отоплението през особено студената зима, която тук достига докъм минус 20 градуса, и комфорта им през горещото лято. Не по-маловажен е и аргументът, че обликът на града ще се промени от естетическа гледна точка. Сформиран бе екип по програмата. Тече усилена разяснителна работа със собствениците в многофамилните жилищни сгради и вече имаме няколко договора, по които очакваме финансиране. Програмата спомага за решаване на сериозни битови проблеми, основният от които е отоплението. Какви идеи се осъществяват или са реализирани в областта на различните зони за отдих на хората в селата? Повишаване благосъстоянието на жителите на общината е следствие на решени инфраструктурни проблеми и целенасочено провеждане на политики за устойчиво развитие. Гаранция за това са демократичното и отговорно местно самоуправление, отстояване ценностите на гражданското общество. Ето защо в началото на 2014 г. подадохме 17 предложения към МОСВ за Националната кампания „За чиста околна среда“. Три от подадените проекта бяха одобрени и подписахме договори за финансиране. Обектите на стойност 30 000 лв. са „Създаване на кът за отдих” в с. Калипетрово, „На излет край чешмата” в с. Калипетрово и „Обичам природата и аз участвам” в с. Йорданово. С решение на Общинския съвет ще бъде разпределена целевата субсидия за изграждане и/или основен ремонт на пътища от общинската мрежа за 2015 г. в размер на 284 800 лв. Утвърден е списък за ремонт по настилките на уличните платна в селата. Програмните ни ангажименти се оказаха нелека задача. За нас като общинска администрация от особено значение е превръщането на Силистра в по-добро място за живот, в притегателен център за инвестиции, иновации и растеж, както и в средище за култура, традиции, туристическа дестинация и място за образование и спорт. Към какви проекти са насочени капиталовите разходи в бюджета на общината? Програмата на Дирекция „Устройство на територията“ за 2015 г. е амбициозна и широкоспектърна. За обекта „Римска гробница“ са планирани над 3 хил. лв. за експертиза, консервация и реставрация. Силистренци имаме нужда от многофункционална зала за спорт и култура, за форуми. Предпроектните и обемно-пространствени проучвания за нейното строителство възлизат по предварителни разчети на 12 хил. лв. Необходимо е изграждането и на тръбен кладенец в Дунавския парк, като сумата, заложена в бюджетната рамка, е 14 400 лв. С цел екологична грижа и правилно отношение към отпадъците продължаваме да работим по проектирането на площадка за третиране и съхранение на строителните и изкопните земни маси на стойност 12 хил. лв., както и за закриване и рекултивация на сметищата в с. Калипетрово и с. Айдемир за около 1,5 млн. лв. На дневен ред са и превантивните и рутинни дейности, за които са разписани средства за почистване и възстановяване на отводнителни канали и канавки, ремонт на Централния градски площад, асфалтиране на улици в някои от селата за над 250 хил. лв., рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа за над 271 хил. лв. и др. Започна програмният период 2014 – 2020 г. Една година и половина от него вече изминава... Визията ни за промяна и амбицията за развитие на Силистра сме пресъздали в проекта „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 – 2020”. На практика сме готови да кандидатстваме по оперативните програми. Имаме договор с ОПРР за безвъзмездна финансова помощ в размер на 549 669 лв. по „Техническа помощ“. Разработихме проекти според Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и работни идеи за ремонти на ОУ „Св. св. Кирил и Методий", яслата „Здравец”, средношколското общежитие „Младост”, Драматичен театър „Сава Доброплодни” и Младежкия дом. Имаме предложение за достъпна градска среда на ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа”… В момента изпълняваме дейности по няколко мащабни инфраструктурни обекта. Проектът, които е от изключителна важност както за хората, така и за околната среда, е „Изграждане на районна ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на Силистра”. Стойността по договор е 72 543 841 лв., а участието ни е в размер на 2 187 529 лв. Проектът е, както вече казах, инвестиция за десетки години напред. По него ще се построи водният цикъл в съответствие с европейските изисквания. Тук е мястото да благодаря на силистренци за проявеното разбиране и търпение по повод строително-ремонтните работи, които текат в момента, както и на екипа на Дирекция „Устройство на територията“, на общинските съветници. Специално искам да подчертая доброто сътрудничество със строителните фирми и с председателя на ОП на КСБ инж. Димо Мирчев, с всички ръководители и екипи по инфраструктурните проекти. Благодаря на всеки един от хората, които полагат денонощен труд по строежите, както и за общите усилия, за проектите, които сме заложили и по които работим.