Общини

Във Варна отмениха строителна забрана

Със заповед на кмета на Вар-
на Кирил Йорданов се отменя наложената строителна забрана за всички обекти на техническата инфраструктура, изграждането на които изисква прокопаване на пътищата, улиците и транспортните мрежи и съоръжения на територията на община Варна. Отмяната обаче не важи за предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, става ясно от документа, публикуван на общинския сайт. Забраната за прокопаванията бе безсрочна, тъй като беше пряко обвързана с възстановяването на всички щети, нанесени при изкопните работи. Новата кметска заповед на практика означава, че проверката на обектите вече е приключила и са предприети необходимите мерки за отстраняване на дефектите по уличните настилки.
Шефът на общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” Стоян Димитров отказа коментар с мотива, че новата заповед още не е стигнала до него. Именно на негова докладна записка обаче се основава решението на градоначалника.
Неотдавна Кирил Йорданов обяви, че разрешителни за прокопавания вече ще се издават по нов ред, тъй като всяко искане за изкопни работи ще трябва да бъде придружено от доклад на главния инженер в съответния район. Своеобразните досиета ще съдържат информация за качеството на работа на фирмите и дали добросъвестно са възстановили нанесените по инфраструктурата щети. „Компаниите, с които сме в съдебен спор заради лошо изпълнение, няма да получават разрешения до приключването на делата”, увери кметът.