Новини

КОСТИНБРОД - в годините на строителство

Зам.-кметът Трайко Младенов: След завършването на водния цикъл започваме изграждане на социални обекти

Георги Сотиров Според преданията Костинброд е основан от човек на име Коста, който се заселил до брода на р. Белица - една от двете, преминаващи през територията на града. Центърът на общината е на изток от Ломския път, който свързва столицата със селищата на брега на р. Дунав. Историческите данни подсказват, че наблизо се намира Шияковският манастир, където Васил Левски е основал революционен комитет. В Костинброд има уникални антични паметници – късноримската Резиденция Скретиска на Константин Велики и Пътна станция Скретиска - първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански път Via Diagonalis, както и ранновизантийското селище Кратискара в местността Градището край града. От по-ново време Костинброд се свързва с дейността на видния български индустриалец Никола Чилов (1885 - 1936 г.). Той създал рядко срещаната в ония години дори в Европа социална система от безплатни топлофицирани жилища, столове и възможности за нисколихвени заеми за работниците си. Въвеждал най-модерните технологии, изменяни на всеки 3 - 5 години според последните постижения за времето (включително безотпадни технологии). Той поставил и основите на най-големите химически заводи на Балканите до 50-те години. Днес в рамките на общината има 6 кметства, в които изборът на градоначалник се извършва пряко от жителите. Това са Петърч, Драговищица, Голяновци, Градец, Чибаовци и Опицвет. В останалите се назначават кметски наместници. И един позабравен вече любопитен факт - през 1990 г. по заповед на Генералния щаб на Българската армия започват разкопки край с. Царичина. Твърдяло се, че това става заради изпратена информация от извънземна цивилизация, според която там се намира гробницата на първото същество, живяло някога на Земята. Днешният ден на Костинброд е свързан със строителството. Върху това е фокусиран и разговорът ни с Трайко Младенов - зам.-кмет на общината. „Битка за по-добър живот на съгражданите ни”, така той определя всеки ден от своята работа. Зам.-кметът Трайко Младенов: След завършването на водния цикъл започваме изграждане на социални обект Г-н Младенов, запознахме се при проверка на строителството на ПСОВ на Костинброд и се договорихме това интервю да стане възможно най-скоро, за да разкажете обстойно и за водния цикъл на града. Ще разкажа докъде сме стигнали с този най-мащабен проект за последните години, но трябва да информирам обществеността, че преди администрацията ни да заработи, обявихме основните си приоритети за общината пред нашите съграждани. Те са свързани със строителство и бяха част от стратегия за развитие и управление. Това означава, че в рамките на мандата си в никакъв случай не сме работили „на парче”. Всяко нещо, което направихме или правим, е част от голям пъзел, образно казано, който определя цялостната визия на Костинброд и прилежащите към общината села. За да станат факт намеренията ни и хората да усетят резултатите от нашите усилия не само покрай къщите си за развитието и разхубавяването на града и околностите, трябва още време. Поне още един мандат - за да доразвием инвестиционната си и капиталова политика до край. Но да се върна на въпроса Ви. Интегрираният проект включва изграждането на ПСОВ и доизграждането и модернизацията на ВиК мрежи и съоръжения към тях за Костинброд. Стойността му е около 97 млн. лв. Главната заслуга този воден цикъл да се случи е на местната администрация, безспорно най-вече на кмета Милен Димитров. Проектът е за централната и старата част на града, както и за квартала зад жп линията. Перспективата е в близко бъдеще ВиК мрежата да обхване и другите квартали. Това е огромен проект, няма две мнения - един от шестте най-големи в България. Разработената технологична схема на пречистване включва три етапа. Първият е механичното, а вторият – биологичното пречистване. Третият етап е обработката на утайките. На церемонията по повод физическото изпълнение и приключването на строително-монтажните работи съгласно европейските изисквания нашият кмет обърна внимание, че не можем да експлоатираме безогледно природните си ресурси. Не можем да замърсяваме. Технологията е една от най-модерните и както сами се убедихте, около съоръжението няма никаква миризма. Какво остава, за да бъде проектът финализиран? Съвсем малко. Остават някои довършителни дейности, за да можем официално да приключим линейната инфраструктура и седемкилометровото удълбочаване на прилежащите реки. С други думи - до няколко седмици водният цикъл на града официално ще бъде открит и специално каня уважавания от мен в. „Строител” да прати свой екип в този важен за града ни ден. Тук искам да изпреваря Вашия въпрос за удълбочаването на реките. Община Костинброд попада във водосбора на Белица и Блато, като двете се събират при моста на пътя София – Лом. Това удълбочаване е свързано с няколко неща. От една страна - реките стават отливни канали, към които са насочени и преливниците на пречиствателната станция. Нашата канализация е от смесен тип – дъждовните и отпадъчните води се обединяват в новопостроените общи колектори и отиват в реките. Техният капацитет сега е пресметнат да поемат, не дай си Боже, и 100-, и 1000-годишна вълна, т.е. без проблем да се справят с натоварване, което се случва веднъж на 100 или на 1000 години. В този смисъл реките стават неразделна част от водния цикъл, а с него предпазваме града от наводнения, които са били системни през годините. Какво наложихме в управленската ни програма? Костинброд е сърцето на тази община. За да започнем неговото изграждане, да оформим новата му визия, бяхме длъжни да построим подземната му част. Едва изграждайки подземния град, можем да започнем да строим надземния. Сега можем да мислим за паркове, детски площадки и т.н. Водният цикъл трябва да бъде завършен на 15 октомври, но това вероятно ще стане по-рано. Реалното приключване на строителството наистина ще стане до седмици. Но следват процедури по документацията, заплащането, отчитането пред управляващия орган и прочие. И затова в договора е визирана датата 15 октомври. От тук минават европейски транспортни коридори – за Сърбия, Румъния и Турция. Какво е преимуществото да бъдеш на кръстопът? Общината е близо до столицата и това е първият огромен плюс. Развитието на икономиката е показателно в това отношение. Доста предприятия бяха построени на нашата територия в последните години и в тях работят и софиянци, и доста местни хора. Има завод за производството на безалкохолни напитки, друг - за строителни продукти, трети - лидер в областта на месопреработката, четвърти – за кухненски продук­ти, както и търговци на горива, преработватели на различни суровини, полиграфия и т.н. Промишлената ни зона, която се намира между града и София, все повече набира скорост. Инвеститорите отчитат всичко - и транспортните комуникации, и квалифицираната работна ръка, а не на последно място - и общинската администрация, която по всякакъв начин се стреми да подпомага бизнеса. Петърч няма да е само „царство на зелето”, но и място с развита логистична база. Общината ще продължава да търси начини да облекчава новото строителство - с изграждане на пътища, водопроводи и др. Костинброд е примамлив и за живот. Добре устроен е, панелните блокове са малко. Атрактивно за новите ни съседи, а и за нашите съграждани е да си построят къща, да имат хубав зелен двор, да им е тихо и спокойно и същевременно - да имат високоплатена работа най-вече в нашите предприятия. В този смисъл в града има ли безработица? Малка е, далеч под средната за страната. Винаги съм казвал, че в Костинброд не работи този, който не иска. Образованието е на почит. Самият аз съм учил в столицата - и средното си, и висшето си образование съм получил там. Много мои приятели и съученици - също. Но ние, както и много други хора се връщаме при корените и тук ни е добре. На нас и на семействата ни. Какво повече? Понеже споменахте панелните блокове – как участвате в националната програма за саниране? Имаме блок, който ще бъде реновиран по тази програма. Малко е, но „етаж­ната собственост” е нещо сложно. Не забравяйте, че там човешкият фактор е определящ, а не кметската управа или държавата. Но пък кметската управа се грижи за благоустройството около тези блокове, а и не само около тях. Костинброд е подреден град. Вярно, оценката Ви е точна, а и нашите хора са доволни. Този въпрос обаче ще го разгледам по един различен начин. Знаете ли колко повдигнати пешеходни пътеки имаше преди нашия мандат? „Полегналите полицаи”? Не. Нула. А колко лицензирани детски площадки според европейските нормативни актове имаше тогава? Пак нула. С други думи – с десетината повдигнати пътеки обезопасихме най-невралгичните точки по улиците на града. А с четирите детски площадки успокоихме родителите, че малчуганите им има къде да растат, да играят, да се забавляват безопасно. Когато говорим за благоустройствени мероприятия, не бива за забравяме и новите зелени площи, и премахнатите нерегламентирани сметища, и т.н. Важното е да работим така, че нашите съграждани, жителите на община Костинброд, да се чувстват уютно. И те помагат, пазят построеното, защото разбират, че идеите на общинското ръководство са за тях, за по-хубавия им делник, за добруването им, за децата им. В началото на юни открихме новопостроената детска площадка в с. Богьовци. Как работите с кметовете на всички 13 села? С техните кметове извършваме последователни благоустройствени мероприятия, за да има по-добри условия за живот на хората. Сега реновираме площада в най-голямото ни село Петърч. Строителите работят здраво и скоро и водната площ, зелените терени, и детайлите от архитектурния план ще бъдат завършени и ще дадат модерна европейска визия на селото. Правим и ремонтираме паметници, беше обновен центърът в Градец, рехабилитираме тротоари и настилки. Отговаряте и за екологията – да преминем към нея. Регионалното депо за твърди битови отпадъци на ваша територия, макар и частна инвестиция, е сполучливо избрано. Вярно, това депо задоволява потребностите на общините Своге, Божурище, Сливница, Драгоман, Костинброд, Годеч. Част от служебните ми ангажименти са свързани и с опазването на околната среда. Да започнем с реките - сериозен проблем в западния край на страната. Те, освен че станаха отливни приемници на пречистената отпадъчна вода, са изградени със съответните откоси, добре се виждат и монтираните габиони на проблемните места. Това са модули с правоъгълна форма и различни размери. Те са запълнени с речен или кариерен камък с подходяща фракция съобразно размера на мрежата. В кварталите, които засега не влизат в проекта за водния цикъл, направихме корекция на р. Блато и коритото сега изглежда по съвсем различен начин. С други думи, това, което строителните фирми извършиха за превенция на наводненията, е в максимална степен солидно, професионално и… красиво. Защото засадихме и различни видове дървета. По програмата за временна заетост назначихме 10 души, които постоянно работят по проблемните места по реките. Голямата идея на кметския екип е тези уширения в обозримо бъдеще да станат и привлекателни места за отдих и развлечение на нашите съграждани - за пикници, офроуд, риболов и т.н. За съжаление не разполагаме с терен, на който да се изгради голям парк, но и с малките стъпки по озеленяването на територията правим необходимото. По отношение на газификацията – тя е голям плюс за града, но и проблем, с който строителите се сблъскаха при изграждането на водния цикъл. На много места „ударихме” тръбите на газовите трасета. Оказа се, че местоположението им не отговаря на плана. Има ли възможности за развитие на туризма? Общината е от смесен тип, имаме селища и в равнината, и в полупланинския терен - Бучин проход например. Селото отстои на 38 километра от София. Към него се включват 16 махали, които не се виждат от Ломското шосе, но са красиви и привлекателни за туристите. Чрез европейските програми развиваме различни видове туризъм, изграждаме екопътеки и др. Вече измина една година и половина от новия програмен период. Накъде ще насочите усилията си? Основното е развитието на градската среда. След подземния град, след канализацията и водоснабдяването ще работим за по-привлекателната околна среда, ще наблегнем и на някои моменти от инфраструктурата в социалната област. Искаме да станем европейско средище на активни социални услуги. За целта ще построим няколко нови сгради, в които да се настанят център за обществена подкрепа, друг - за подпомагане на възрастни хора, трети - за хора в неравностойно положение. Останалото, което искаме, това е една различна зелена визия на общината ни. Нима има нещо по-прекрасно след работната седмица да излезеш на пикник в нашите гори или да поканиш приятели в двора си - под асмата да пиете по бира?