Общини

Зарадваха децата на Монтана с нова площадка за игра

Само за една седмица в Монтана бе изградена нова детска площадка. Тя се намира в центъра на града до стената на хотел-ресторант „Огоста”. Върху бивша зелена площ са монтирани люлки и други уреди за детска игра.
Стойността на инвестицията е 25 хил. лв. Средствата са дарени на децата от Монтана от 82-годишния емигрант Кирил Маринов, който живее в Германия.
Това е втората детска площадка, която получават децата от града от емигранта. Първата е открита миналата година в двора на дома за деца с увреждания. Маринов е направил и други дарения за деца – платил е за тази година таксите за детска градина на децата от неговото родно село Винище, платил е храната до края на 2010 г. в детската градина на село Безденица. През тази зима е осигурил отоплението на Дома за деца с увреждания и на Дома за медико-социални грижи в Монтана.
Новата детска площадка емигрантът дарява по случай 60-годишнината от напускането на родното си село Винище и установяването му за живот в Германия. „Никога не съм забравял родното си място, където и да съм бил, винаги съм мислел за България”, сподели при откриването на площадката г-н Маринов.