Новини

Росица Иванова: Изградихме три от най-големите спортни зали в страната

С най-модерна строителна визия в България се отличават логистичните центрове и икономическите зони в Софийска област

Георги Сотиров Г-жо Иванова, ще приемете ли едно нетрадиционно начало на това интервю? Да? От 22-та общински центъра във Софийска област най-красиво изглежда площадът пред кметството на с. Чавдар. Съгласна ли сте? И аз ще отговоря нетрадиционно – и да, и не. Да, защото наистина центърът и местността Света Петка над с. Чавдар – най-малката от 22-те общини в Софийска област, са сред най-красивите места в областта. Едновременно отговарям обаче и с „не”, защото на почетното първо място по обновена и най-красива градска среда се нареждат още няколко общини – Ихтиман, Сливница, Долна баня. В тази поредица не мога да не включа и с. Алдомировци – най-голямото село в община Сливница, което също е с напълно обновен център, парково пространство, велоалеи и модерна екопътека до вече реновирания първи войнишки паметник в България. Няма да пропусна в тази своеобразна класация и най-голямото село в община Костинброд – Петърч, където преди седмици бе открит изцяло подновеният му красив център. А това са две села, които не са общински центрове. Разбира се, много от положителните неща, които се случиха през последните години, се дължат на европейските средства. Но не само на тях. Администрацията в селищата вече е на друго ниво. Характеризирайте по-интересните неща, които от строителна гледна точка се случват в тях. Наистина благодарение на европейската солидарност по различните програми и проекти местните власти в областта успяха да получат допълнителни финансови средства. Като добавим към този ресурс и добрите управленски екипи и квалифицираната общинска администрация, с гордост мога да разкажа за изключително интересната и богата на реализирани строителни обекти картина на Софийска област. Ще започна от сферата на спорта, където безспорно са едни от най-забележимите промени – три от най-големите модерни спортни зали в страната са в Софийска област – „Арените” в Самоков, Ботевград и Сливница. Изградена бе спортна зала в с. Горна Малина. Предстои откриването на такива обекти и в Драгоман и Годеч. Наскоро бе прерязана лентата на уникален спортен комплекс в община Мирково – на 40 хил. кв. м бяха изградени футболен стадион, плувен басейн и редица игрища и площадки. Мащабни инвестиции вложи и община Правец в училищната спортна база и общинския спортен комплекс. Изградени са редица атракциони – в Чавдар, в Сливница, във всеки квартал – спортни площадки, игрища за минифутбол, тенис кортове, писта за АТV, велоалеи, екопътеки. Основен ремонт е извършен на спортни зали и обекти в Костинброд и Елин Пелин, на стадион „Чавдар” в Етрополе. Във всички общини са реновирани и санирани сгради от образователната и здравната инфраструктура – болниците в Етрополе, Самоков и Ихтиман, училищата и детските градини в по-голямата си част на територията на общините от областта, сградата на общинската администрация в Правец. Построена бе нова детска градина с общински средства в Божурище. Бяха реновирани сгради и разкрити нови социални услуги, посетителски център, дневни центрове за възрастни хора и граждани в неравностойно положение и други социални заведения в общините Драгоман, Ихтиман, Златица, Правец, Долна баня. Извършиха се ремонти и обновяване на православни храмове в Драгоман и Ихтиман. Продължава строителството на новата църква на гара Елин Пелин, която ще бъде най-големият православен храм на територията на Софийска област. Ремонтират се читалищата в Ихтиман и Годеч. Извършени бяха възстановителни дейности на културно-археологически и исторически обекти в община Костенец – прохода Траянови врата, в Пирдоп – Еленската базилика, както и в Правец и Копривщица. Пътната инфраструктура винаги стои в полезрението на областния управител. В Софийския регион се направи много. Какви проекти са реализирани или се изпълняват в момента по различните оперативни програми? Пътната инфраструктура е един от най-сериозните проблеми за нашата област и, естествено, нейното поддържане е основен приоритет в работата и на Областната администрация, и на общините. Предстои приключването на ремонтните дейности на участъка от автомагистрала „Хемус” в района на виадуктите и тунела преди язовир „Бебреш“. Извършват се строителни дейности и на трасета от Околовръстния път на столицата. Ремонтирани и изградени нови пътища има в общините Своге, Сливница, Костинброд, Ихтиман, Мирково, Чавдар, Копривщица, Етрополе, Правец, Драгоман и Елин Пелин (включително ремонт на моста над жп линията София – Пловдив, който бе в критично състояние, и кръгово кръстовище при автогарата в града). Освен с европейски средства общините обновяват общинската пътна мрежа и със собствени финанси. Разкажете за големите инфраструктурни проекти с европейско финансиране в областта. Споменахме Костинброд – наскоро там официално беше открита ПСОВ. Има един различен поглед върху околната среда, и то не само там – Самоков, Златица, Антон... Примерите за реализация на големи инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства в Софийска област, са много и рискувам някой от кметовете да се почувства пренебрегнат, но не мога да не изкажа своите специални поздравления към няколко общини: на Костинброд за реализирания проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013“ на стойност 97 млн. лв. за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и целия воден цикъл в общината; Сливница – общината национален първенец по усвояване на европейски средства за 2015 г., приключваща в момента 9 проекта на обща стойност над 30 млн. лв., и за изградената спортна зала; Самоков, където бе открит модерен Регионален център за управление на отпадъци за общините Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня на стойност 9,5 млн. лв., и за изградената туристическа атракция „Цари Мали град”; Ихтиман за ПСОВ в с. Стамболово, противопожарната кула и централната градска част; Етрополе за реализирания интегриран инвестиционен проект във водния сектор за 23 млн. лв.; Ботевград за Регионалното депо за управление на отпадъците и предстоящото приключване на ПСОВ; Мирково за новия спортен комплекс. С реализирането на част от тези проекти и изграждането на 4-те регионални депа за битови отпадъци (в процес на строителство е и последното в община Златица) наистина се доказва различно отношение към околната среда и екологията в областта. В по-голяма част от общините има разработени проекти за рекултивация на старите незаконни и нерегламентирани общински сметища, функционирали дълги години на териториите им. В община Драгоман това вече е факт. Коментирате икономическото развитие на областта като стратегически фактор за развитието и на страната – нови производства, акценти върху модерни технологии и предприятия. В родния Ви град Годеч например още от 2011 г. започна работа уникална високотехнологична линия за производство на светодиоди за енергоспестяващи осветителни тела. На територията на Софийска област работят предприятия, които заемат първите позиции по брутен вътрешен продукт в индустрията на страната през последните години: „Аурубис България” АД – Пирдоп, „Елаците Мед” АД в Мирково, „Геотехмин” ООД – Етрополе, „Дънди Прешънс Металс” ЕАД в Челопеч и др. Те имат своето безспорно стратегическо значение и принос за икономическото развитие на страната. Предприятието „Окта Лайт Интернешънъл” в Годеч, което бе открито на 15.02.2011 г., наистина е уникално в областта на новите технологии и модерно високотехнологично производство на енергоспестяващо и екологично осветление. Добрата новина е, че миналия месец започна разширяване на материалната база на предприятието, с което се предвижда разкриване на нови работни места и производства. Ново предприятие предстои в близкото бъдеще да отвори врати и осигури нови работни места и в Сливница. В ново­обособената икономическа зона ще бъде разкрита фабрика за хартиени опаковки и чаши – изцяло екологично чисто производство по европейски проект на стойност 5 млн. лв. Около столичния град се оформиха много, и то големи логистични центрове – Божурище, Елин Пелин, Костинброд. С модерните си сгради те дават и една нова строителна визия. Логистичните центрове, а наред с тях и оформилите се нови икономически зони на територията на Софийска област наистина са сред най-големите и с най-модерна строителна визия в България. Те не са само в Божурище – най-голяма сред икономическите зони в страната, в Елин Пелин и Костинброд, но и в Ботевград и край Сливница. На територията им влагат средства едни от крупните европейски и световни фирми и инвеститори, работещи в страната ни. Наличието на природни залежи от медно-порфирни и златосъдържащи руди на територията на общините от източната част на Софийска област са фактор както за бързото развитие на тази промишленост, така и на икономиката в тези селища. Природата обаче е чиста, отглежда се селскостопанска продукция. Въпреки че на територията на средногорските общини са съсредоточени основно предприятията от минерално-суровинната и миннодобивната индустрия в страната и че те функционират активно, околната среда, почвите, въздухът и водите не са замърсени и местното население успешно се занимава и със земеделие. Това е възможно благодарение на отговорното отношение на тези предприятия към природата и на внедрените нови модерни и екологични технологии на производство. На територията на общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Мирково и Чавдар има 7 хвостохранилища, 3 от които са рекултивирани успешно, а останалите се експлоатират съобразно законовите норми. В района се извършва непрекъснат мониторинг на околната среда от контролните органи и самите предприятия. През 2014 г. от областния управител са издадени разрешения за строеж, за ремонт и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчните води и газове, както и надграждане на хвостохранилището и довеждащия канализационен колектор до пречиствателната станция на територията на общините Златица и Пирдоп, а също подобрения на тръбопровода до хвостохранилище „Челопеч” в общините Чавдар и Челопеч. Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради е една от сполучливите инициативи на държавата. Как ще коментирате тази важна за хората тема? Във всичките общини на областта има панелни блокове. Софийска област е сред първенците при реализиране на Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. На този етап в програмата са се включили 14 общини от област­та, в които има общо 75 регистрирани сдружения на собствениците и 55 подадени заявления за финансова помощ. Подписани са общо 52 договора за целево финансиране и още 14 анекса в 4 общини в съответствие с договореностите, в които ще бъдат извършени дейностите по националната програма. Но заявленията за участие в програмата продължават да постъпват от общините – не сме приключили. Огромното богатство от минерални извори и води е предпоставка за развитието на спортно-рекреативния туризъм. Много са балнеолечебните курорти – Белчински бани, Пчелински минерални бани, Долна баня, Момин проход, Костенец. Минералните извори и води са още едно от богатствата на нашата област. Материалната база на голяма част от тези средища обаче е доста остаряла, така че има какво да се желае за утвърждаването им като истински центрове за отдих, лечение и възстановяване на здравето на хората в бъдеще.