Новини

ОБЩИНИТЕ – големият партньор на българските строители

Строителната Нова година идва с радващ отчет от свършеното, с реализма на изграденото

Георги Сотиров Когато преди десетина часа камбаните на храма „Александър Невски” възвестиха настъпването на новата 2016 г., могъщият бас на Борис Христов изпълни сърцата и душите на хората с „На многая лета”: „Подажд, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многая лета!” Сохрани на многая лета… В тези красиви дни е необходимо да направим преглед на това, с което ще запомним изминалата година. Дали връщането назад е неизменният подтик към приемане на нови предизвикателства? Новата година ще донесе ли омиротворяване, политически разум и трезво мислене? Дали… Строителите обаче са реалисти и за тях той, поетът, го е казал: „Не мечтая безсмъртие и пътища леки, а ватенка топла за зимния ден. Безсмъртно нека остане навеки построеното тук от мен!” По-силно усещане за онова, което е алфата и омегата на живота на строителя, едва ли някой някога ще напише. Затова да слезем на земята, да преосмислим делниците и празниците по обектите в страната, в общините, при нашите приятели - кметовете, където реално строителният бранш оставя жалоните на своя труд. Ще се огледаме! В 49 общини имахме възможност да се запознаем със строителния делник на гилдията. Ще ви покажем част от него през погледа на кметовете на общините. И така... СИЛИСТРА Кметът д-р Юлиян Найденов: До 2020 г. общината ще реализира различни проект От години работим по идеята третият мост над р. Дунав да е при Силистра – Кълъраш. Неведнъж съм поставял въпроса по време на различни форуми и пред НСОРБ за същността и смисъла на нова национална политика за регионално развитие, която да е в съответствие с европейската визия и Дунавската стратегия. На дневен ред е и един амбициозен проект – „Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш – Силистра”. Той се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество и ще допринесе за осъществяване на изследвания, свързани с използването на енергия от възобновяеми източници в транспортните системи, строителството на плаващ вълнолом за чист речен транспорт, на понтон за електрически лодки, закупуване и пускане в експлоатация на малки пасажерски плавателни съдове с електрозадвижване чрез слънчеви панели, изграждане на две пристанища с 9 понтонни места и др. През новия програмен период до 2020 г. ще работим по различни проекти, свързани с интегрирания план за развитие на общината. Той включва и новата визия на града чрез завършване на водния цикъл и влизането в експлоатация на ПСОВ на стойност 72 543 000 лв. ЛЕВСКИ Кметът Любка Александрова: Работата трябва да продължи Обектите от образователната инфраструктура благодарение на качествената работа на спечелилите търгове строителни фирми са в образцово състояние. Детските градини са санирани и реновирани. Няма проблем с недостигащи места в тях. Напротив. Ако и през следващите години тук се работи все така активно, общината ще постигне желаната устойчивост, която е достатъчен мотив младите хора в града и в съставните села да не се притесняват за бъдещето на следващите поколения. Към това можем да допълним и идеите за развитието на туризма. Красивите подходи към р. Осъм са прекрасно място за риболовци и любители на природата. Около селата Малчика, Българене и Обнова се създават условия в най-близко бъдеще община Левски да бъде вписана в туристическата карта на страната. Амбицирани сме да намерим своето място и на туристическата карта на България. ГОРНА ОРЯХОВИЦА Кметът инж. Добромир Добрев: Искаме да развиваме инфраструктурата и промишленостт В интегрирания план за градско възстановяване и развитие е заложено осъществяването на сериозни проекти през следващите години. Предвиденото строителство изцяло ще промени икономическата визия на общината. Единият проект включва цялостна реконструкция на централната градска част, организация на движението, подмяна на настилките и др. Предстои сериозна строителна работа по изграждането на новата индустриална зона на около 320 дка близо до летището.Това предполага работа по направата на улици към централната градска част за пряк достъп до аеропорта и до основните републикански пътища. Напредват различните процедури и по продължаващото изграждане на трасето на автомагистрала „Хемус” в региона. Предстои реконструкция на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Варна, което ще стане с бюджет от държавата. Има заявен голям инвеститорски интерес аеропортът да бъде отдаден на концесия. В обозримо бъдеще Горна Оряховица ще се отбележи на картата на Европа като солиден транспортен център – международно летище, голям железопътен възел, автомагистрала и отлични шосейни връзки север - юг. ХИСАРЯ Кметът инж. Пенка Дойкова: Завършихме изцяло водния цикъл на град Освен него изградихме и ПСОВ. Финализираме и водопроводната мрежа на с. Паничери, където постоянно живеят над 1100 души. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на стойност 5 500 000 лв. За да бъде общината толкова зелена и красива, се иска много работа и от местната администрация, и от съгражданите ни. Призът „Най-зелен град на България” основно се дължи на строителите, които в срок и качествено завършиха водния цикъл на града. След изграждането на ПСОВ успяхме да финализираме и подземните комуникации към кварталите. Находищата на минерална вода - 22 на брой, се ползват активно от хората в различните балнеоложки и СПА центрове. Грижите на администрацията за това природно богатство - водата, се мултиплицират. Работи се активно и на градския стадион по спечелен проект от ПРСР. Изграждат се спортна зала, възстановителен център и помощно игрище. Подменят се водопроводи в селата, строят се пътища. Нека моите съграждани да бъдат здрави, те и техните семейства, за да можем заедно, с общи усилия да затвърждаваме и развиваме отколешните традиции на нашия град, свързани с минералната вода. И да благодаря на екипа на в. „Строител”, който активно и целенасочено ни информира за всичко, което интересува кметовете и строителите в страната. СМЯДОВО Кметът Иванка Петрова: Най-много се радвам на новия центъ Смядово се промени коренно през последните 2 – 3 години. Реализирано бе обновяване на общинската инфраструктура, което преобрази облика на населените места. Основното финансиране за малка община като нашата е по различни европроекти. Тези средства допринесоха не само за промяната на облика, но и създадоха нови, по-добри условия за живеене. Много са нещата, с които мога да се похваля, че сме постигнали, но най-голямата ми гордост е новоизграденият център на Смядово. Превърнахме бетонния плац в красиви градинки, сцена, многоцветни плочки, дървета, пейки, фонтан. Проектът бе реализиран по ПРСР. Пак по нея направихме основен ремонт и обновихме с нови мебели и професионално озвучаване първото селско читалище в България – Народно читалище „Братство - 1860”. Извършихме подмяна на основните водопроводи в селата Веселиново и Кълново, а по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“ построихме подпорна стена на реката, която минава през общинския център. РАКОВСКИ Председателят на Общинския съвет инж. Младен Шишков: Надеждите ни са свързани с настоящия програмен перио През новия програмен период до 2020 г. очаквам да спечелим проекти за пътната инфраструктура. Много от улиците в града никога не са асфалтирани и това е голямата болка на хората. Независимо от това обаче край общинския център, в с. Стряма, продължава активното строителство на предприятия в новата индустриална зона на Раковски. Там непрекъснато се откриват нови работни места за високообразовани и квалифицирани хора. Аксиома е обаче, че колкото повече се разраства един промишлен регион, толкова повече проблеми в областта на екологията се създават. Доброто тук е, че в производствата, където са вероятни промишлени замърсявания, се предвижда строителството на съответната местна ПСОВ. Очакваме чрез Оперативна програма „Околна среда” да решим някои от жизненоважните проблеми на селата около града. Ще изградим и модулна пречиствателна станция, която ще поеме битовите води, и ще затворим водния цикъл. Голямата мечта на спортната общественост в града е наред с хубавия футболен стадион да построим и зала с до 1000 места. Считам, че през новия програмен период ще има възможност за финансиране и строителството на залата да стане факт. Иначе независимо от лошите пътища общината е привлекателна за инвеститорите. Хората строят нови къщи, бизнесмените - нови офис сгради и малки промишлени предприятия. А индустриалният парк в с. Стряма е добър показател, който отличава гр. Раковски от другите общини. СЛИВНИЦА Кметът Васко Стоилков: Спортната ни зала е нашата гордост Ако трябва да характеризираме Сливница днес, то това е община близо до столицата, с хубава вода и незамърсен въздух, с различни условия за прекарване на свободното време от хората. Новото мислене предполага разбирането, че само на 12 - 15 минути от общинския център е мегаполисът с поне 1 000 000 активни потребители и клиенти на техните производства. Затова и построихме прекрасната спортна зала „Арена Сливница”, което беше напълно безвъзмездно за общината. Европейските пари бяха точно 6 966 000 лв., а капацитетът - 1050 места. Общината няма ПСОВ, но за нея са изготвени проекти още в предишния програмен период. Когато се отворят схемите за кандидатстване от новия програмен период, ще бъдем сред първите общини, които ще започнат строителството на модерна пречиствателна станция. Удовлетворение носи продължителната, но завършила с успех борба с държавната администрация за прехвърляне на голям имот на Министерството на отбраната - стари казарми, да станат собственост на Сливница. Това са 650 дка, които можем да предложим на бъдещите инвеститори, за да развиват бизнес при нас.