Новини

ТРЯВНА съхранява традициите и работи за успешното си развитие

Кметът Дончо Захариев: Решаването на проблемите по водния цикъл ще рефлектира положително и върху туризма

Калоян Станчев Георги Сотиров Първите следи от развита материална и духовна култура в землището на днешна Трявна датират от IV – III в. пр.н.е. Те са оставени от траките – на връх Елова могила е открито тяхно светилище. Включването на Балканския полуостров в състава на Римската империя също е оставило материални доказателства по тези територии. От същата епоха е пътят, свързващ големи укрепени селища от двете страни на планината. Трасето му минава близо до града. Най-старите сигурни данни за съществуването на Трявна са открити в турските данъчни регистри, където името на населеното място за първи път е упоменато в 1565 г. В онези години жителите на селището имали задължение да пазят пътя през Балкана към Одрин и Цариград. Три са преданията, обясняващи произхода на името Трявна: с царските пчелини (тръвни), с проходното й разположение и с тучната трева, растяща в Балкана. През XVIII – XIX в. Трявна се оформя като стопански и културен център на района. С усет към красотата, вярност към многовековните традиции и любов към българското тревненските майстори дюлгери се изявяват най-вече в областта на строителството, оставят уникални образци на резбарството и зографството, които овладяват до такова съвършенство, че ги превръщат в изкуство. Така се заражда, развива и разцъфтява най-старата възрожденска художествена школа по българските земи – Тревненската. Строят се къщи, училища и църкви, занаятчии и дърворезбари създават свои еснафски сдружения и утвърждават влиянието на Тревненската художествена школа. За любознателните ще припомним, че тук са родени Ангел Кънчев, Пенчо Славейков и проф. Пенчо Райков. Близо десетилетие в Тревненското школо (създадено през 1839 г.) е учителствал Петко Рачов Славейков. На своите съратници – революционери в различни моменти от националноосвободителните борби на българския народ, е гостувал и Апостолът на свободата Васил Левски. За днешния ден на община Трявна разговаряме с кмета Дончо Захариев. Кметът Дончо Захариев: Решаването на проблемите по водния цикъл ще рефлектира положително и върху туризма Здравейте, г-н Захариев. Да характеризирате направеното досега в общината? През изминалите години са реализирани проекти за превенция на наводнения, за енергийна ефективност на СОУ „Петко Рачов Славейков“ и детските градини „Светлина“ и „Калина“, ремонт на спортни комплекси и инфраструктура, което прави живота на хората в община Трявна по-добър. Природата е била щедра към вас? И ние я пазим. По Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ са финансирани два проекта – единият е за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) заедно с довеждащия колектор към нея, а вторият е за изграждане на Регионалното депо за битови отпадъци на територията на Габрово. С изграждането на ПСОВ заедно с канализационния колектор към нея се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Общината е партньор по втория проект – депото за битови отпадъци. Сега имаме сериозен проблем с ценообразуването на такса „смет”, защото депото се намира на 35 км от Трявна и разходите за транспорт на сметоизвозващите машини нараснаха. Повишиха се и таксите за сепариране и обработка на отпадъците, което налага такса „битови отпадъци” да се завиши. Изход за намаляването й виждаме в разделното събиране, но това означава да научим гражданите на различно третиране на видовете отпадъци. Това е продължителен процес, свързан с манталитета на хората, но сме амбицирани да го решим, като извозваме на сметището до 40% чист отпадък. Каква вода пиете в Трявна? Няколко думи за строежа на язовир „Нейковци”? Завършването на язовира и пречиствателната станция за питейна вода към него е сред проектите, които трябва да бъдат реализирани със средства от държавния бюджет. Ще припомня, че строителството на съоръжението е започнало през далечната 1978 г. - преди точно 38 години, и е прекъсвано няколко пъти. За последно то е спряно през 2001 г., а язовирната стена е изградена на 30% от височината си. Язовир „Нейковци“ е от изключително значение за района на нашите два града, тъй като ще гарантира качествено и постоянно водоснабдяване. Вторият град в общината е Плачковци. В момента селищата ни се захранват от повърхностни източници и извори с непостоянен дебит и при продължително засушаване страдат от режим на водата и лошо качество. Тук искам да обърна внимание и на един особено важен ефект от строителството на язовира и въобще на наличието на постоянна вода за региона. Ние искаме да развиваме и зимен туризъм. Имаме добра туристическа инфраструктура – леглова база и заведения за хранене, но нямаме целогодишна постоянна заетост. Ако осъществим идеята си да построим два ски влека с 800 м дължина в един от нашите северни склонове над Плачковци, където снегът се задържа продължително време, за Трявна ще можем да говорим и с категориите на нов зимен курорт. Затова обаче също е необходима постоянна вода, най-малкото за захранване на снежните оръдия. Няма зимен център по света, който да разчита само на природата, на милостта на падналия сняг. Освен това завършването на яз. „Нейковци” ще спомогне за реализацията на рекреационна зона, която ще изградим около него. Според новия общ устройствен план ще се създадат възможности предприемчивите нашенци да построят малки хотели, ресторанти и атракциони. Перспективата за развитието на целогодишния туризъм, наред със съхранената наша архитектура и история, е да привличаме към Трявна солидния, платежоспособния туристически поток. Това в бъдеще ще донесе друг поминък на хората, нови работни места, прилични доходи. Ще припомня, че в последните години около язовира се извърши ново проучване, направиха се или се осъвремениха проектите, свързани с балансите от бъдещото ползване. Стана ясно от едно изследване на специалистите, че изградената до този момент стена е с много добри параметри. Тунелът в нея, където ще се монтират измервателната апаратура, както и основният изпускател, са завършени. Стената засега е 15 м висока, а окончателната й височина трябва да е 45 м, т.е. там има доста работа. Но все пак мечтата на две поколения тревненци е напът да се сбъдне. А центърът на града? Предстои реконструкцията на един терен, където се намират изоставени сгради на стар тревненски завод. Мястото е в самия център на града и вече е наша собственост. Там постепенно започваме разчистване на постройките, за да можем да дадем на гражданите един съвременен покрит пазар, от който Трявна има нужда. Представете си производителите, които сега излагат стоката си за продан на открито. Новото решение ще премахне несгодите на търговците и на техните клиенти завинаги. На пръв поглед – един покрит пазар, какво толкова? Не е така. Първо ще променим коренно визията в тази част на центъра, второ – ще направим дългата подпорна стена на реката и ще оформим крайречна ивица за рекреация, и трето – с новите пазарни места ще решим проблемите на търговците - производители на селскостопански и други стоки. А това строителство ще стане в близост до родната къща на революционера Ангел Кънчев, за когото мнозина българи смятат, че е роден в Русе. В съседство с нея се намира обновената Попангелова къща, в която е пребивавал Апостолът на свободата. Един нов паметник на Левски, за какъвто мечтаем, именно на това място би бил нашата днешна признателност към великото дело на големия българин. В тази връзка можем да споменем и реставрацията на къщата на проф. Пенчо Райков, който се смята за бащата на химията в България. Обновени бяха и Даскаловата къща, Часовниковата кула, Старият мост и Славейковата къща. Всичко това стана пак с европейски средства, като успяхме да преустроим новата художествена галерия на града, след като общината изплати дължимата част на нейните бивши собственици. Сега на това място се излагат експозиции на наши и чужди творци. Тревненската художествена школа и днес има своите ревностни последователи, които творят, печелят награди в страната и чужбина, утвърждават в днешни дни престижа на нашия град. С други думи – архитектурно-строителното наследство в Трявна се радва на всеобща грижа и в тази връзка ние ще реализираме още начинания. Да излезем за малко от общинския център. Как живеят хората във вашите села? Какви са пътищата? Състоянието на тротоарите, на уличното осветление? Независимо че по броя на селата – 104 по статистика, нашата община вероятно е републикански шампион, селата ни са съвсем малки, много от тях са напълно обезлюдени. Но се забелязва интересен феномен. Заради природата – чистия въздух, водата в планината, приказните панорами, тук вече се заселват англичани и руснаци. Представяте ли си възрастни хора от мъгливия Албион изведнъж да попаднат в рая на нашия Балкан. Сякаш идват да живеят в един вълшебен свят. На 6 км от общинския център се намира с. Скорци. Там един бизнесмен направи инвестиционно предложение да закупи училището, което за образователната система е с отпаднала необходимост, около него да построи винарна, къщи за гости, да реставрира църквата и това автентично тревненско населено място да стане емблемата на селския туризъм. С г-жа Таня Христова – кмет на Габрово, обсъждаме идеята за нормален път от Боженци до Трявна и с. Скорци, защото те имат богати традиции, бит и култура. Както говорят аналите на историята, и двете селища носят в себе си предприемаческия строителен дух на нашите предци, на майсторите занаятчии. Само ще напомня, че църквата в Скорци е построена от Уста Генчо, който е издигнал Катедралния храм във Варна и Априловската гимназия в Габрово. Фреските в нашата църква, доколкото са запазени, са нещо уникално. Защо така подробно се спирам на тази „селска” тема? Защото искам в обозримо бъдеще да решим един труден за нас туристически феномен. Ние все не успяваме да задържим нашите гости повече от два-три дни. А по този начин се оскъпява местният туристически продукт, натоварването на хотелите и ресторантите не е регулярно и пълно. Само със Стара Трявна бизнес не се прави. Важно е да предложим услуги, с които да привличаме и по-платежоспособни туристи. История – да, но и различни видове туризъм, вело и мото високопланински преходи, селски бит, басейни, атракциони и прочие. За това е и идеята за ски пистата. Тя е малка, на нея няма как да се спускат майсторите, но за семейства с деца ще се създадат чудесни условия за първоначално обучение със ски учители. С такива активни дейности ще се опитаме да задържим гостите за по-дълго време при нас. В нашето землище попада и част от Природния парк „Българка”. С еколозите имаме известни разминавания по отношение на изграждането на ски пистата. Струва ми се обаче, че е крайно време да се проумее как в една Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Германия, където също активно работят екологични организации, държавите строят ски писти и съоръжения, развиват зимен туризъм и най-главното – хората им имат солиден бизнес в съзвучие именно с нормите за съхранение на природата. А ние предлагаме нещо малко – съживяване на един замиращ град като Плачковци с развитие на ски бизнес. Какво по-благородно нещо от това да създаваш поминък на хората, да работиш за тяхното здраве, да привличаш с природата си гости и те да остават очаровани. Това впрочем е проблем и на други места. Вижте какво става на софийската планина Витоша. Предстои много работа по проекти от новия програмен период? Най-голямото ни желание е да премахнем от центъра на града останките от стария завод и да създадем там една прекрасна урбанизирана територия. Иначе сме подготвили проекти за реконструкция на основни улици в Трявна и в Плачковци. За част от тях вече имаме разрешение за строителство. Искам само да маркирам, че в края на предишния програмен период беше направена реконструкция на читалищата ни в Трявна и Плачковци. Сега предстоят ремонти на вътрешните пространства и отоплителните системи. Сградите са големи, просторни и проблемът с отоплението особено през зимния сезон е сериозен. Важна за цялата община е бъдещата реконструкция на пътя между Трявна и с. Царева ливада. Това е основно трасе, което ни свързва с Дряново, и пътят ще се ремонтира от Агенция „Пътна инфраструктура“. Положението там е много лошо, има непрекъснати свлачищни процеси и ако не се вземат мерки още тази пролет, проблемите ще се задълбочават. Трябва да се има предвид, че по този път през В. Търново при нас идват туристи от русенското и варненското направление, както и организираните чуждестранни групи с автобусите. В този район Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) започна изграждане на една солидна 300-метрова подпорна стена между жп линията и реката. С други думи, НКЖИ постави началото на реконструкцията на общия проблемен участък. Впрочем строителите работят много активно по ремонта на трасето нагоре в Балкана към жп гара Кръстец. Тя е най-високо разположената гара по линията Русе – Подкова. Недалеч от нея е и един от участъците в българската жп мрежа с най-голям наклон. Много хора смятат гледките от влаковете, преминаващи през района, за едни от най-живописните и пленяващи в страната. С други думи, за каквото и да говорим, все стигаме до природните красоти на Тревненския регион. Имаме и една екзотична идея. За извозването на каменните въглища през 1901 г. е построена теснолинейка от с. Гръбчево, която, ако се възстанови, ще бъде още една туристическа атракция. По тези земи, свързани с големия Атанас Буров, през 1921 г. поетът Иван Вазов прекарва своето последно лято. Там има и няколко красиви, вече полуразрушени аристократични къщи, които известният банкер построява основно за себе си и своите гости - любители на природата и прекрасните изгледи към Дунава и Балкана. Ще се включите ли в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Четири блока, строени преди 1999 г., отговарят на изискванията на програмата и те са на финалната права по документи. Предстои стартиране на строителните дейности. В социален план Трявна е добре известна със селището SOS Kinderdorf. Да, там децата получават възможност да живеят, изпълнени с увереност в себе си, както и да се възпитават в ценности, които им помагат за успешно интегриране в обществото. Във всяка семейна къща се отглеждат и възпитават 5 - 6 деца – момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри. И още нещо - селището, освен чисто социалната си функция, е и голям работодател за общината. Към 40 висококвалифицирани специалисти се грижат за децата, които учат в наше училище. С ръководството на селището разработваме съвместен проект за продължаващо отглеждане, възпитание и обучение на тези млади хора след това в приемни семейства. Това също е доста отговорна работа, но ние като община сме решени да направим необходимото питомците на селището да бъдат максимално задоволени, защото те ни най-малко не са виновни, че съдбата не е била благосклонна към тях. Да се спрете и на Тревненската художествена школа – едно международно признание и за града? Наследството на Тревненската школа е в четири основни направления – изобразително изкуство, художествена дърворезба, интериорен дизайн и иконопис. Основоположник на нашата школа е Витан Карчов, родом от Трявна. Художествената школа започва съществуването си още през първите десетилетия на XVIII век. Нейните представители са толкова много, че с основание може да се каже – това е школа на цялото селище, с всички негови жители. Най-известните ни иконописци са фамилиите Витановци, Даскаловци, Захариевци и Каракънчевци. В наши дни възпитаниците на това училище със своите произведения разнасят славата на старите майстори с участията си в изложби по европейски и световни галерии.