Новини

ГОРНА МАЛИНА – от историята към днешния технологичен век

Георги Сотиров Община Горна Малина се простира между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Географското й разположение – на южните входове на старопланинските проходи Ботевградски (до 29 юни 1942 г. Арабаконашки) и „Витиня“, определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. По тази земи са минавали древни пътища, пресичащи Балкана. При разкопки са открити останки от архитектурно-строителни обекти от античността и средновековието - крепостта в местността Градището, манастира „Св. Константин и Елена”, тракийското светилище в землището на общинския център, тракийско светилище и селище югоизточно от с. Байлово и много надгробни могили, изграждани по римско време. За отбелязване са и Манастирските пещери, които се намират под пътя Байлово - Смолско - Пирдоп. Прецизните изследвания на учени от БАН доказват съществуването на една от най-старите астрономически обсерватории, открити по днешните български земи. При една от пещерите древните жители са направили специална площадка, откъдето са имали идеални условия за наблюдение на Луната, Слънцето и звездите. Наред с изсечените или гравирани кръгове и символи от тези древни времена тук са открити и кръстове, което показва, че най-вероятно светилището се е ползвало и по време на ранното християнство… За днешния ден на община Горна Малина ни разказа кметът инж. Ангел Жиланов. Кметът инж. Ангел Жиланов: Дейта центрове в зелена община? Да, възможно  Г-н Жиланов, привилегия ли е да си кмет на Горна Малина като първата зелена община в България? Позволете ми първо да честитя на читателите на в. „Строител” новата 2017 г. Пожелавам на всички български строители здрава, мирна, много успешна и благодатна година, в която да имаме повече мечти и да се борим за осъществяването им. В отговор на Вашия въпрос – да, привилегия е да си кмет на първата зелена община в България. По-важна обаче е моята отговорност пред жителите на общината да продължим във вярната посока и да се развиваме като зелена община, без компромиси по отношение на природата. Това означава, че като общност ще мислим, мечтаем и живеем в зелено. В Горна Малина има 14 населени места и 4 големи вилни зони. Всичките са разположени в подножието на Стара планина или Средна гора и разстоянието от тях до София е в рамките на 25 – 50 км. Всяко от населените места има собствен облик, характерни обичаи, бит и култура, непокътната природа. Истински рай с отлична локация. В този смисъл кои са основните цели и приоритети на зелената община Горна Малина? Много са. Сигурно няма да мога да изброя всичките, но по-важно е да ги реализираме успешно, да съхраним общината с непокътната природа и хората да повярват, че не са необходими много средства и усилия, а само промяна в мисленето и отношението към околната среда. Стартирахме със строителство на туристическа инфраструктура и вече развиваме екологичен, селски, културен и поклоннически туризъм. Непрекъснато расте броят на хората, които откриват нашата община като място за активен отдих, спорт и туризъм. На наша територия се намира хидропаркът „Вятърните мелници” – един от най-красивите и привлекателни атракциони в България, къщата музей и дом-паметник „Елин Пелин” в с. Байлово, 2 красиви екопътеки, 3 конни бази, реновирани църкви и манастири, 7 къщи за гости и още безброй уникални места. Всички наши посетители остават завинаги приятели на общината. До 2013 г. не разполагахме с никаква леглова база. Сега броят на местата за нощуване е 164, като до края на мандата ще бъдат повече от 500. Това налага непрекъснато да доразвиваме техническата инфраструктура на общината. 40% от територията на общината попада в Зона „Натура 2000”. Това не създава ли определени трудности пред намеренията Ви? Точно заради това само преди месец след мое предложение Общинският съвет взе решение сами да управляваме тази зона. Ако Министерството на околната среда и водите одобри нашата идея, ще бъдем първата община с подобни правомощия и ще може да споделим опит с всички останали местни администрации, които искат да тръгнат по нашия път. До края на месеца ще е факт и Общ устройствен план на общината, с който обособяваме и още една защитена зона в подножието на връх Звездец. Започнахме работа по проект за община с нулеви отпадъци. В началото на пътя сме, но разполагаме с безценен опит на администрациите, обединени в Европейската мрежа на общини с нулеви отпадъци. До края на 2017 г. Горна Малина също ще бъде член на тази европейска мрежа, което ще е най-сигурната гаранция, че сме готови да стигнем докрай. Работим и по 2 мащабни европейски проекта, свързани с енергийната ефективност и сферата на ВЕИ. Тръгваме уверено, като крайната ни цел е да изградим енергийно независима община. Знаем, че ще отнеме време, но дори и най-трудният път започва с една първа крачка, а ние вече сме направили няколко. Стартирахме реализацията на иновативен пилотен проект за България, с който ще изградим слънчева топлофикация в Горна Малина. Той ще бъде реализиран на 3 етапа. Засега сме на ниво прединвестиционно проучване за първата фаза, в който ще топлофицираме спортната зала „Арена Малина” с 1000 места, СОУ „Христо Ботев”, в което се обучават 374 ученици, и ОДЗ - със 172 деца. Проектната стойност е 970 хил. евро, като ще кандидатстваме за финансиране за 70% от сумата по програма на германското Министерство на околната среда. За реализацията използваме датски и германски опит, пренесен в България от Сдружение КРЕАКТА и Института за нулеви енергийни сгради. Ползите от подобни проекти са просто неизмерими. Изпълняват ли се обекти по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на общината? По нея е саниран 1 блок с 45 апартамента. Имаме подадени документи за още 6 обекта с по 24 апартамента, които ще реализираме през 2017 и 2018 г. Това съществено ще подобри облика на населеното място и енергийната ефективност на самите сгради. Само ще спомена, че в третия етап на проекта за слънчева топлофикация предвиждаме свързването и на тези здания. В зависимост от възможностите за финансиране това ще стане след 3, 4 или 5 години. Какво се случва с проектите Ви по еврофондовете? Защо няма стартирали? За огромно съжаление вторият програмен период за България не се развива с желаните темпове. Тече четвърта година, а започналите проекти по всички оперативни програми се броят на пръсти. Едва през октомври 2016 г. стартира общинската мярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, по която основно можем да реализираме проекти. Кандидатствахме с 3 много важни за общината проекта на обща стойност 12,8 млн. лв. С тях, ако бъдем одобрени, ще направим основен ремонт на ВиК мрежата в общинския център и в с. Белопопци, на 15 км от четвъртокласната пътна мрежа и на улици в 3 населени места – с. Априлово, с. Долно Камарци и с. Осоица. В процес на подготовка сме на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ за предварително третиране и компостиране на отпадъци. Проектът е съвместен с община Елин Пелин. Среализацията му ще постигнем сериозен напредък към голямата цел за община с нулеви отпадъци. Работим и по проект „Независим Живот”. Стойността му е 500 хил. лв. и е насочен към хората в тежко социално положение. Имаме и други 4 по-малки проекта в областите образование и социални дейности. Изпълняваме проект по ПУДООС за изграждане на магистрален водопровод между селата Байлово и Белопопци, с който ще подобрим съществено качеството и количеството на питейната вода за двете населени места. Какво се случва с Местна инициативна група (МИГ) Елин Пелин – Горна Малина? Тов е дълго чакан и изстрадан проект. В края на 2015 г. общинските съветници на двете администрации не ни дадоха картбланш за начало и съответно не успяхме да се включим в първия прием. През 2016 г. стартирахме със собствени средства регистрация, подготовка на многофондова стратегия на МИГ и мащабна информационна кампания. В много напреднала фаза сме и вярвам, че ще успеем. Това е голям шанс за малките населени места, фирмите в общините, кооперациите и земеделските производители, училищата и детските градини, спортните клубове, читалищата, неправителствените организации и всички активни хора на тази територия да реализират своите идеи. Социалната и образователната инфраструктура… Нашите грижи за гимназията, за двете основни училища, детската градина и за 14-те читалища в общината са ежедневни. По Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” успяхме да въведем мерки за енергийна ефективност в тези обекти - дограми, саниране, отоплителни инсталации и прочие. За селата Априлово и Долно Камарци подготвяме проекти за енергийна ефективност на училищата, с които да кандидатстваме пред Националния доверителен Екофонд. Проблемът обаче, колкото и да не ми се иска да го кажа е, че, децата са малко. Затова икономическата обосновка в проектите ни е най-трудната част. По отношение на читалищата се забелязва нещо много позитивно - от последните години, след като и техните сгради основно бяха ремонтирани, те заработиха на високи обороти и хората ги почувстваха като свои. Така, както е било по време на Възраждането. Защото имаше времена, в които читалищните сгради бяха складове за остарял книжен фонд … Имаме самодейни състави - танцови, театрални, певчески. Те развиват прекрасна дейност, населението ги търси, тачи и се радва на успехите им. Читалищата станаха място за общуване! В общината направихме Съюз на читалищата и тази неформална организация помага при кандидатстването по европейски проекти. Ще спомена и чудесната работа на екипа от дома паметник на големия Елин Пелин в родното му село Байлово. Чрез нашия Съюз на читалищата имаме спечелени малки проекти по еврофондовете – за допълнителен книжен фонд, за малки ремонти, за компютри и т.н. Тази година ще честваме 140 години от рождението на Елин Пелин. Да, и в тази връзка сме подготвили много форуми и различни обществени прояви. Организираме и Национален литературен конкурс. Ще направим екопътека, свързана отново с Елин Пелин. Тя ще започва от Андрешковото езеро, ще отива до манастира „Св. Николай Летни” и ще завършва до една малко известна пещера в нашата територия, където има изографисан тракийски лунен календар. Какви са възможностите за инвестиции във Вашия регион? Ние сме динамична община. Поставяме си високи цели и се борим да ги осъществим. В интервю за Вашия уважаван вестник преди година време казах, че разработваме мащабен проект за изграждане на Технологичен парк в Горна Малина на терен от 147 дка. Вече имаме заявен интерес от наши и чуждестранни инвеститори. Две са основните направления, по които искаме този парк да се развие – едното е свързано с високите технологии, т.нар. дейта центрове. Разбираемо е, че бизнесът е все по-зависим от ИТ и проблемите в тази област костват загуби и пропуснати ползи. Пазарът предлага модерни технологии за гарантиране на надеждност, чиято цена е значима и най-често неадекватна за потребностите само на една компания, и тук именно се явяват тези центрове. Второто направление е свързано с инженеринг на възобновяеми енергийни източници. И двете направления стават все по-актуални и отговарят на развитието ни като зелена община. Както сами разбирате, тук става дума и за едно наистина мащабно строителство. В края на 2016 г. ни бе прехвърлен безвъзмездно с решение на Министерския съвет войскови имот с отпаднала необходимост с площ от 837 дка. Мястото е с отлична локация и в следващите 7 години ще реализираме голям проект, за който предлагам да говорим при следваща среща. Готвим се да кандидатстваме с проекти за енергийна ефективност и екология директно пред Брюксел. Добре разбирам, че надскачаме ръста си, но ако искаме да се развиваме като модерна европейска община, няма друг начин. Зная, че ще успеем. Имаме и проблеми, разбира се, по отношение на демографията и състоянието на критичната инфраструктура, на това, че все повече дейности и отговорности се прехвърлят от министерствата на общините, без да е осигурен финансов ресурс. За болната тема ВиК дори не ми се говори, където положението е трагично... Накрая искам да Ви помоля да се спрете на основните аспекти на Декларацията от Барселона, Испания, която се прие през пролетта на м.г. на първата Паневропейска среща на местната власт и на която Вие присъствахте. Основните послания на Декларацията са към политиците и големите корпорации на Европа, САЩ и Канада, които смятат, че могат да решават съдбата на обикновените хора непрозрачно. Споразумения като Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ/TTIP), Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВЙТС/СЕТА) между Европа и Канада и Споразумението за търговия с услуги (ТСУ/TISA) се договарят в условия на пълна непрозрачност и в разрез с европейските стандарти за демокрация. Политиците и големите корпорации се стремят да обхванат всички страни на икономиката, да намалят или премахнат утвърдени регулации и стандарти. Това е целият ни обществен живот – образование, здравеопазване, екологични стандарти, безопасност на храните, трудови стандарти и т.н. Именно! Не трябва да позволяваме правилата, по които живеем заедно, да се определят само и в полза на големите корпорации. В тази връзка е най-неприемливата клауза в ТПТИ – въвеждане на механизъм за защита на инвеститорите (ISDS), който предвижда създаване на трибунали, които не се водят от законодателството на отделните държави или на ЕС. Многобройни са примерите, в които държави са съдени по абсурдни казуси - за това, че се отказват от ядрена енергия, че увеличават минималната работна заплата, че налагат мораториум върху фракинга на нефт и газ и т.н. На практика всяка промяна на законодателството в отделната държава може да доведе до дело за пропуснати ползи от някоя корпорация. С тази декларация искаме да се осигури достъп до цялата информация за хода на преговорите, която касае всички нас като потребители, предприемачи, производители и общественици, профсъюзи и политици, НПО, за да могат обикновените хора да направят своя информиран избор. В този си вид ТПТИ не работи за хората, а за корпорациите. Проблемът не е в самите споразумения, а в съдържанието им и непрозрачния начин на подготовка и опит за приемането им. Ако не ги променим сега, ще имаме съмнителни ползи за България и ЕС и сериозни икономически и социални проблеми. От икономическите проблеми трябва да отбележим - увеличаване на безработицата, риск от допълнителна финансова нестабилност, европейска дезинтеграция и засилване на търговски потоци от трети страни. Социалните проблеми са най-вече свързани с намаляването на дела на заплатите в БВП и занижаването на европейските стандарти за безопасност на храните, защитата на потребителите и екологичните норми. Радостното е, че повече от 2000 общини, региони и провинции са приели Декларацията от Барселона и са се обявили за зони, свободни от ТПТИ и СЕТА. Между тях са Виена, Гренобъл, Кьолн, Единбург... Тези градове основно са от Западна Европа, където хората са по-добре информирани и свободни да защитават своите човешки права. Накратко казано, ние искаме няколко прости неща - информация, за да направим своя информиран избор; защита на европейските стандарти за безопасност на храните; защита на потребителите, на трудовите ни права и на околната среда. Обречени сме да успеем, защото не говорим за политика. Говорим за днешния и утрешния ден на свободни хора със защитени човешки, трудови, социални и икономически права.