Общини

Избраха строители за централната градска част в Шумен

Приключи работата на комисията по избор на строител по проекта „Подобряване на градската среда на Шумен – рехабилитация на ул. „Христо Ботев", централна пешеходна зона от пл. „Кристал" до пл. „България" и Градска градина", съобщиха от пресцентъра на община Шумен. Комисията оцени и класира кандидатите според участието им в трите лота. В първи лот - „Рехабилитация на ул. „Христо Ботев" и парк „Оборище", на първо място е класирано „Експрес гаранцион" ООД – Варна, на второ – обединение „Център" – Шумен, което включва „Пътища" АД, „Барс" АД и „ЖСП Стил" ООД – Шумен. На трето място е класирана „Хидрострой" АД – Варна. Във втория лот – „Рехабилитация на пешеходната зона от пл. „Кристал" до пл. „България", класирането е следното: на първо място – обединение „Център" – Шумен, на второ – холдинг „Пътища" АД – София, и на трето – консорциум „Шумен", който включва „Автомагистрали „Черно море", „Анияк 2002", „Път прибор" ООД – София, и „Инженерстрой и инженеринг" – Варна. В лот 3 – „Рехабилитация на Градска градина", на първо място е класирано обединение „Център" – Шумен, на второ – холдинг „Пътища" АД – София, и на трето – консорциум „Шумен". Участниците в конкурса ще бъдат лично уведомени за класирането. Ако няма обжалване относно избора на изпълнител, в законоустановения срок следва сключване на договор за изпълнение. По втората процедура – избор на надзорна фирма - комисията поиска удължаване на срока до 7 юни с аргумент, че има разлика над 30% в ценовите оферти на част от участниците и средната претеглена цена на всички участници. По процедурата за одит на целия проект на първо място е класирана „Бисиком" ООД – Русе, на второ – „Глобъл одит сървисес" ООД – София, и на трето – „Делойт одит" ООД – София.